Politikk

Nord-Norge deles i to

Fylkene Troms og Finnmark slås sammen til ett storfylke. Nordland består som eget fylke.

Tromsø ligger i dag i Troms fylke, men snart blir det en del av en felles region med Finnmark. Foto: Løvland, Marianne / NTB scanpix

 • Robert Gjerde

Troms og Finnmark slås sammen til én region eller fylke, mens Nordland består slik vi kjenner det i dag.

Bodø er allerede regionsenter i dagens Nordland fylke, men Tromsø trolig blir regionsenter i det nye sammenslåtte fylket mellom Troms og Finnmark.

– Det er enighet om at Nord-Norge skal bestå av 2 regioner. Finnmark og Troms som en region og Nordland som en region, sier Helge Andre Njåstad (FrP), leder av kommunalkomiteen

– Med denne avtalen får vi 2 regioner i Nord-Norge med ca. 240 000 innbyggere hver,

Helge André Njåstad Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Tromsø trolig regionsenter

Han sier at det nye sammenslåtte fylket selv avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.

Det er likevel antatt at Tromsø blir det nye hovedregionsentret i det nye storfylket.

– Det kommer også statlige tiltak som sikrer offentlige arbeidsplasser i Vadsø og Finnmark, sier Njåstad.

Vadsø er i deg fylkeshovedstad i Finnmark og har mange offentlige arbeidsplasser.

Sammenslåingen av Troms og Finnmark får ikke konsekvenser for tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms.

Ap: – Virkelighetsfjernt

Aps Helga Pedersen sier at en eventuell Ap-ledet regjering fra høsten av vil stanse denne og andre tvangssammenslåinger av fylker.

– La det være helt klart: Siste ord er ikke sagt i denne saken. Arbeiderpartiet kommer til å stemme imot denne løsningen i Stortinget, og kommer ikke til å gjennomføre tvangssammenslåing dersom vi kommer i regjering til høsten, sier hun.

– Jeg er for øvrig enig i at Nordland skal bestå som eget fylke, men det skulle da bare mangle.

Helga Pedersen Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Hun mener sammenslåingen av Troms og Finnmark er «virkelighetsfjernt, udemokratisk og mangler en saklig begrunnelse».

– Befolkningen i Finnmark har sagt klart nei til denne løsningen, og det er svært arrogant av høyrepartiene å tro at en håndfull menn på bakrommet vet bedre enn de som bor i Finnmark.

– Dette er sentralisering for sentraliseringens skyld, og føyer seg inn i rekken av beslutninger fra denne regjeringen der Finnmark har mistet beslutningsmakt og kompetansemiljø.

Blir 10 fylker

I avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om kommune- og regionreform, som ble presentert i Stortingets vandrehall 22. februar i år, ble det lagt frem at Norge skulle reduseres fra 19 fylker til om lag 10–11.

Da gjensto avgjørelsen om hva som skulle skje med de tre nordligste fylkene, der alternativene var at de tre fylkene gikk sammen til ett fylke, alternativt to.

Nå blir det altså to, slik at antall regioner – eller fylker – som Kommunaldepartementet har bestemt skal være benevnelsen også i fremtiden, blir 10.

Det formelle vedtak i regionreformen skjer 8. juni på Stortinget.

– God balanse

– Jeg er godt fornøyd med at vi nå halverer antall fylker, fra 19 til 10, sier Ingjerd Schou (H).

Ingjerd Schou Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

– Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, samt støtte opp under samfunnsutviklingsarbeidet i landsdelen,

Hun sier at enigheten som å er inngått mellom de fire partiene er kommet gjennom initiativ fra stortingsrepresentantene fra de tre nordligste fylkene. Disse skal, sammen med fraksjonslederne i kommunal- og forvaltningskomiteen i de fire partiene, ha blitt enige om denne løsningen.

KrF med på tvang

KrF ville ikke være med på å tvinge kommuner til å slå seg sammen, men er altså med på å tvinge fylker sammen, mot fylkestingenes vilje.

– Fylkene Troms og Finnmark utgjør Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde og har en fremskutt posisjon i nordområdene og representerer Norges grense mot Arktis og Russland. Troms og Finnmark har et interessefellesskap som bør avspeiles i én fylkeskommune som kan støtte opp under utviklingen for innbyggere og virksomheter, sier Geir Toskedal (KrF).

Geir Toskedal Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

– Jeg forventer at Regjeringen bidrar til en god regional balanse i fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge. De særskilte utfordringene knyttet til Finnmark og Vadsø må vektlegges, sier saksordfører for regionreformen Andre N. Skjelstad (Venstre).

– Vadsø tas vare på

Høyres eneste stortingsrepresentant i Finnmark, Laila Davidsen, sier hun er godt fornøyd med løsningen.

– Dette var den beste løsningen. Jeg har over lang tid argumentert for en sammenslåing mellom Troms og Finnmark, sier hun.

Laila Davidsen Foto: Høyre

– Du frykter ikke tap av offentlige arbeidsplasser i Finnmark? Vadsø har jo flere i dag?

– Nei. Det vil ligge føringer fra Stortinget som sikrer en fordeling av arbeidsplasser og at det tas særlige hensyn til Vadsø, sier Davidsen.

 1. Les også

  De nye storkommunene skal få ansvaret for tannhelse og kollektivtransport

 2. Les også

  Regionkartet blir lagt i skuffen hvis Ap overtar makten

 3. Les også

  Tror du fylkene forsvinner med regionreformen? Da kan du ha misforstått.

Les mer om

 1. Øyvind Korsberg
 2. Troms
 3. Nord-Norge
 4. Finnmark

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Seks ting du må vite om det nye storfylket i Nord-Norge

 2. POLITIKK

  Venstre snur – åpner for at Finnmark kan fortsette alene

 3. POLITIKK

  Finnmark nekter å møte Mæland

 4. POLITIKK

  Mæland frykter for konsekvensene for befolkningen av Finnmark-nei

 5. POLITIKK

  Sp oppfordrer Viken-fylkene til boikott av regionreformen

 6. POLITIKK

  Har du falt av? Her er fem spørsmål og svar om fylkessammenslåingen mellom Finnmark og Troms.