Ap-høvdinger advarer Støre mot å reversere tvangssammenslåtte kommuner

Ap vedtok frivillighet for sammenslåinger og vil reversere tvungne kommuner. – Et betydelig ressurssløseri, sier Ap-veteran Gunnar Berge.

De tidligere kommunalministre Gunnar Berge (t.v.) og Leif Haraldseth i Ap sto sammen om flere tvangssammenslåinger på 1980- og 90-tallet. Nå advarer de sitt eget parti.

På 1990-tallet tvang Arbeiderpartiet en rekke kommuner til å slå seg sammen, på tross av betydelig lokal motstand.

Under helgens landsmøte vedtok Ap, med et knapt flertall (162 av 300 delegater), å fjerne ordene «som hovedregel» fra programpunktet om dette.

Den nye formuleringen lyder slik:

«endringer i kommunestrukturen baseres på frivillighet og gode lokale prosesser».

Mens partiet tidligere åpnet for tvang i unntakstilfeller, betyr endringen at det aldri skal tvinges. Dette er på linje med Senterpartiets politikk.

– Betydelig ressurssløseri

I tillegg varsler partiet at det vil reversere tvangssammenslåingene som stortingsflertallet vedtar før sommeren – hvis partiet får regjeringsmakt etter høstens valg.

Gunnar Berge (76), tidligere statsråd-veteran i Ap og kommunalminister da Ap tvangssammenslo 14 kommuner i 1992 og 1994, advarer sitt eget parti sterkt mot å reversere sammenslåingene som nå blir vedtatt.

Høyre, Frp og Venstre er enige om å overstyre lokale vedtak i 11 kommuner. Ytterligere 3 kommuner slås sammen med kommuner som ikke var førstevalget.

8. juni vedtas kommunereformen på Stortinget.

– Det er en svært omfattende prosess som settes i gang når kommuner skal slås sammen. Mye ressurser, en planprosess og ansettelser. En reversering vil være et betydelig ressurssløseri, sier Berge.

Les også

– Jeg tror ikke Ap-ledelsen skjønner helt hva de har satt i gang

Berge håper Ap vil opptre saklig

En sjekkerunde viser at ingen av de 11 tvangskommunene utelukker at de vil be om at vedtaket oppheves hvis Ap får danne regjering.

– Jeg vil i det lengste tro at det ikke blir aktuelt å reversere, sier Berge.

– Enten fordi Ap ikke ønsker å gjøre det, eller at kommuner som blir slått sammen med tvang ikke ber om reversering. Det vil skape en veldig usikkerhet.

– Mitt håp er at Ap nå møter denne saken med et åpent sinn og inntar en saklig holdning, sier Berge.

Les også

Ap-ordfører Oddvar Myklebust på Sunnmøre ber partiledelsen innstendig om ikke å reversere tvangssammenslåtte kommuner.

– Norge består ikke av 428 republikker

Også Leif Haraldseth (87), tidligere Ap-kommunalminister (1986–87) og LO-leder (1987–89), er tydelig på at Stortinget må overstyre kommunene når det gjelder sammenslåing.

Da Haraldseth var statsråd ble fem kommuner tvangssammenslått (Stavern, Tjølling, Brunlanes og Hedrum gikk inn i Larvik, Borre ble del av Horten).

Gunnar Berge (t.h.) og Leif Haraldseth på Slottsplassen 9. mai 1986 da Gro Harlem Brundtland presenterte sin andre Ap-regjering. I midten daværende miljøvernminister Sissel Rønbeck.

I 1995 var Høyre mot tvang, og Ap for

Som kommunalminister (1992–96) i Gro Harlem Brundtlands regjering opplevde Berge at Høyre, i 1995, satte foten ned for å bruke tvang.

– Jeg ble veldig skuffet da parlamentarisk leder i Høyre, Jan Petersen, gjorde dette. Jeg visste at mange i Høyre var enig med Ap.

Etter at Høyre tidlig på 90-tallet sikret Ap flertall for tvangssammenslåinger, snudde altså Høyre.

Partiet stemte i 1995 for et forslag fra Sp som i realiteten innebar at ingen kommuner skulle slås sammen hvis kommunene sa nei. Denne frivillighetslinjen har vært rådende helt frem til Høyre/Frp-regjeringens kommunereform vedtas av Stortinget 8. juni i år. Den reduserer antall kommuner fra 428 til 355.

Frivillighetslinjen ga syv færre kommuner fra 1995 til 2016.

– Det er Stortinget som må bestemme dette. Norge består ikke av 428 selvstendige republikker, men av kommuner som må samordne seg, og innordne seg, på mange andre områder også.

– Til min store forskrekkelse ble frivillighetslinjen vedtatt. For meg var det feigt. Frivillighetslinjen har siden 1995 stengt for en naturlig og nødvendig sammenslåing av kommuner, sier Berge.

Tidligere kommunalminister Leif Haraldseth

Ap og Høyre overkjørte folkeavstemningene på 90-tallet fordi de mente lokale avstemninger «i liten grad får frem andre forhold enn de som alene knytter seg isolert til ens egen kommune».

Ap står fast på reversering

Helga Pedersen (Ap) sier Aps holdning til kommunesammenslåinger tar utgangspunkt i 2017, ikke i hva som skjedde på 90-tallet.

– I et moderne samfunn er jeg overbevist om at resultatet blir best når de menneskene som skal leve i de sammenslåtte kommunene blir lyttet til.

– Derfor vil ikke Ap forplikte seg til å gjennomføre tvangsvedtak som er vedtatt med knappest mulig flertall noen uker før valget.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa følgende etter at landsmøtet fjernet åpningen for kommunetvang i partiprogrammet:

– Vedtaket er en tydelig illustrasjon av holdningen i Arbeiderpartiets organisasjon. Det er en holdning om at det er frivillighet som gjelder.

Helge André Njåstad (Frp), leder i kommunalkomiteen, mener dette viser at «Aps tid som styringsparti er over».

– Nå er det reversering i god Sp-stil som er den nye linjen. Dette hadde aldri Ap gjort under Jens Stoltenbergs ledelse.