Politikk

Hauglie: Fortsatt ikke fritt frem å motta trygd i utlandet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier det fortsatt følger forpliktelser og vilkår med når man mottar sykepenger og arbeidsavklaringspenger fra Nav.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier det fortsatt ikke er fritt frem å ta med seg trygd ut av landet.
  • NTB

I en stortingsmelding fra 2017 slås det fast at «gjennom EØS-avtalen har mottagerne rett til å eksportere de aller fleste ytelsene, herunder sykepenger og arbeidsavklaringspenger, til land innen EØS».

Arbeids- og sosialministeren sier til VG at stortingsmeldingen har tatt for seg eksport i den forstand at folk bosetter seg i utlandet med norske trygder.

– Regjeringen ønsker å begrense trygdeeksport, men ikke ved å bryte forpliktelser i avtaler vi har inngått. Det som er kjernen i saken vi nå har gått ut med, er hvordan Nav har behandlet alle som ikke har vært bosatt, men som har vært på et midlertidig opphold i utlandet. Nav har nå konkludert med at lengden på oppholdet ikke er det sentrale, men i hvilken grad man fyller de øvrige vilkårene for å ha rett på ytelsen, sier Anniken Hauglie (H) og fortsetter:

– Det er fortsatt ikke fritt frem å motta sykepenger eller AAP i utlandet, det følger forpliktelser og vilkår med.

  • Les også: Nav jobbet med saken i to år

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen som var saksordfører for stortingsmeldingen fra 2017, sa til VG torsdag at Hauglie, regjeringen og Ap den gang gjorde hva de kunne for å tone ned at EØS-avtalen gjør at folk kunne ta med seg trygden til EØS-land.

Hauglie sier det er sterke påstander.

– Hvis han på den ene siden mener at stortingsmeldingen om trygdeeksport er krystallklar på at EU/EØS-reglene trumfer norsk lov, hvordan kan han samtidig påstå at regjeringen bevisst underslår retten til å ta med ytelser ut?

Hauglie sier stortingsmeldingen omtaler folketrygdloven som sier at det kun i visse tilfeller er lov til å ta med seg ytelsene ut, men at EU/EØS-reglene går foran.

Les mer om

  1. Nav
  2. EØS
  3. Anniken Hauglie