Busch: – Jeg skulle ha blitt orientert tidligere

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier at han burde blitt orientert tidligere om trygdebedrageri-dommene som mandag ble erklært uriktige.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, NAV-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch holder pressekonferanse om at retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg skal være forsiktig med å kritisere andre offentlige myndigheter, det er ikke min oppgave. Men da trygderetten begynte å stille spørsmål i noen saker i 2017, kunne jeg tenkt meg å høre det allerede da. Jeg skulle blitt orientert litt tidligere i 2019 også, sier Busch til NTB.

Flere titalls trygdemottakere er uriktig dømt til fengsel for å ha tatt trygdeytelser til andre EØS-land. Saken savner sidestykke i norsk rettshistorie, poengterer riksadvokaten.

– Dette viser at vi må kritisk gå gjennom også den rettslige siden ved meldinger fra det offentlige, uansett hvor snevert felt de måtte ha ansvaret for. Og i hvilken grad de blir regnet som eksperter, sa Busch under pressekonferansen.

Erstatning

Riksadvokaten sier at hans kontor vil sende et brev til alle politidistrikter med den listen de har. Han utelukker ikke at listen kan bli utvidet når hvert enkelt distrikt går gjennom for å se om det er saker som ikke er fanget opp. Distriktene skal så ta kontakt med de domfelte for å forklare situasjonen, og påtalemyndigheten vil begjære gjenåpning.

Busch sier at det vil kunne være grunnlag for erstatningskrav. Han tilføyer at man ved uriktig soning får en skjematisk utregning for antall dager som er sonet feil.

– Det er jo meget bekymringsfullt, og det er åpenbart mange folk her som er i en sårbar situasjon. I tillegg til å miste ytelser de har krav på, så kommer det også straffeforfølgelse og dom. Så dette tar vi på det største alvor, sier Busch.

– Ikke sett lignende før

Riksadvokaten legger til at det nå er hans oppgave å få orden på disse sakene, slik at det blir avsagt frifinnende dommer. Han sier at det fordrer en runde med Gjenopptakelseskommisjonen.

– Konflikt mellom EØS-regler og norsk lovgiving på den måten som har gitt seg utslag her, det har jeg ikke sett tidligere, sier han.