Oslo-byrådet har søkt om å få holde dagligvarebutikker og apoteker åpne i påsken

Oslo-byrådet er i konflikt med regjeringen om påskeåpne dagligvarebutikker og apoteker.

– Hele Oslo må være hjemme i påsken, og det vil dermed være stor pågang til dagligvarebutikkene gjennom påsken, noe som vil føre til økt fare for koronasmitte. Etter faglig anbefaling fra smittevernoverlegen har Oslo kommune derfor søkt staten om en unntaksmulighet der dagligvarebutikker og apoteker kan holde åpent som normalt i påsken, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Fredag sendte Oslo kommune en søknad om dispensasjon fra helligdagsfredloven til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Kommunen ber om at butikkene og apotekene kan holde åpent som normalt, men vil ikke pålegge noen å holde åpent.

Det skriver kommunen i en pressemelding.

Får kommunen medhold, vil dagligvarebutikker og apoteker få mulighet til å holde åpent skjærtorsdag, langfredag og andre påskedag. I tillegg bes det om dispensasjon til å kunne utvide åpningstiden påskeaften.

– Nesten 700.000 innbyggere skal være hjemme i påsken, i en by som har blant de høyeste smittetallene i Norge. Oslo kommunes smittevernoverlege har derfor anbefalt at vi søker om en generell dispensasjon i påsken, slik at man får spredt dagligvarehandlingen mest mulig. Samtidig forstår jeg at dette vil være krevende for de ansatte, som har stått på som helter gjennom denne krisen, uttaler byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i pressemeldingen.

Regjeringen har sagt nei

Oslo-byrådet går dermed i klinsj med regjeringen. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener butikkansatte har gjort seg fortjent til en pust i bakken i påsken, meldte NTB tidligere fredag.

KrF-lederen gjorde det da klart at regjeringen ikke kommer til å tillate noen generell åpning av dagligvarebutikker på fridagene i påsken. Begrunnelsen var at det ikke var behov for det, ifølge Ropstad.

Samtidig understreket han at Fylkesmannen bare kan gi dispensasjon etter individuell søknad.

– Fylkesmannen kan ikke gi generell adgang til søndagsåpne butikker i Oslo. Det er det ikke hjemmel for i loven, sier han.

I søknaden fra Oslo kommune heter det blant annet at det nå foreligger «langt mer vektige grunner for dispensasjon i unntakssituasjonen som har oppstått som følge av koronautbruddet, enn det som tradisjonelt anses som særlige grunner etter loven».

Går i rette med regjeringen

I søknaden fra Oslo-byrådet vises det til fra motstanden fra Barne- og familiedepartementet:

«Kommunen er som nevnt kjent med Barne- og familiedepartementets brev 18. mars 2020. I brevet gis det uttrykk for motforestillinger mot en generell dispensasjon for å holde matbutikker åpne på søndager. I departementets brev er det blant annet vist til at dette kan få konsekvenser for hvile for de ansatte, og at de fleste innbyggere vil ha mulighet til å handle nok mat i løpet av ukens seks alminnelige handledager. Etter kommunens syn gir departementets brev lite veiledning for søknaden som nå kommer fra Oslo kommune.

For det første gjelder ikke brevet påskeferien. For det andre er det ikke snakk om et generelt unntak fra reglene om åpningstid på søndager. Søknaden gjelder kun fire dager der det normalt er åpent i alle matbutikker For det tredje vil påskestengte butikker medføre sterkt reduserte muligheter for å handle mat over en periode på fem dager, selv om man tar hensyn til at det finnes mindre butikker som kan holde åpent.»

Kommunene påpeker vider at også hensynet til arbeidstagere ved utsalgsstedene trekkes inn.

«Kommunen vil mene at hensynet til samfunnshensyn som begrunner søknaden må veie tyngst. Smitteutbruddet utgjør en unntakstilstand og begrensning av smittefare er avgjørende viktig i dagens situasjon. Det legges til grunn at ansatte vil ha samme muligheter for hvile mv. som i en normal arbeidsuke.»

«Kommunen anser dette som et viktig tiltak, og vil innstendig be om at dispensasjon gis», heter det også i søknaden signert Raymond Johansen.