Politikk

Eirik Lae Solberg (H): Oslo var enestående uforberedt på den økonomiske nedturen av koronakrisen

Høyres Eirik Lae Solberg mener byrådet er naive som tror staten tar hele korona-regningen. Nå må det kuttes.

Tidligere byrådslederkandidat og nå nestleder i Oslo Høyre Eirik Lae Solberg.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Nestleder i Oslo Høyre og partiets byrådslederkandidat i fjor, Eirik Lae Solberg, mener byrådet snarest må komme til bystyret med et revidert budsjett for kommunen.

Lae Solberg mener Oslo kommune gjør en god innsats mot korona-epidemien, men at kommunen dessverre er enestående uforberedt til å takle den økonomiske nedturen som følger av den.

Staten dekker ikke alt

Solberg viser til intervju med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Aftenposten lørdag, der han varsler at det kan bli kutt i kommunale tjenester og i valgløfter som følge av koronakrisens økonomiske følger.

Eirik Lae Solberg sier at han er enig med Johansen i at staten må trå til, men Høyre-politikeren mener at Oslos problemer forsterkes av at byen har hatt rekordinntekter, uten at det er satt av penger til en økonomisk buffer.

Høyre-politikeren sier at ingen kunne forutse koronaepidemier, men kriser av ulik type dukker opp med ujevne mellomrom.

Tidligere stilte Oslo kommune krav til seg selv om at minst 1,5 prosent av inntektene skal brukes til investeringer og nødvendige avsetninger.

Dette kravet er fjernet i neste års budsjett, og i langtidsplanen er denne andelen helt nede i 0,9 prosent.

Hatt mye penger – har ikke spart

– Aldri i Oslo kommunes historie har kommunen hatt mer penger, og aldri har den spart mindre, sier han og viser til at denne andelen er synkende.

I langtidsplanen for 2023 har Oslo satt av 6,3 millioner i overføring fra drift til investeringer som i praksis er summen kommunen har til å dekke uforutsette hendelser.

– Med et driftsbudsjett på 62 milliarder utgjør 6,3 millioner så lite som 0,1 promille, understreker han.

Lae Solberg mener at hovedstaden ikke kan forvente at staten tar hele regningen og ser helt bort fra inntektsveksten Oslo har hatt de siste årene.

  • Les også: Oslo kommune åpner idrettsbaner for egentrening

Han karakteriserer det som forbløffende naivt når byrådslederen i Aftenposten lørdag lurer på om Oslo må kutte i budsjettene og om han kan gjennomføre valgløftene sine.

Det må kuttes

– Svaret er at det i kjølvannet av koronakrisen og byrådets egen svake økonomistyring, må bli innsparinger både i 2020 og årene fremover, hevder han og mener at selv om staten stiller opp så må kommunen regne med å prioritere.

– Vi må diskutere prioriteringene og finne ut hvordan vi kan sørge for at kommunen har en egen buffer for å møte krisen. Derfor må byrådet så snart som mulig legge frem et revidert budsjett, sier han og legger til at Høyre stiller opp for å finne løsninger.

– Hva mener Høyre en kan kutte?

– Vi bør avvikle ordningen med gratis skolemat i videregående skole. Det er et tilbud som elevene ikke har etterspurt. Gratis aktivitetsskole for familier med mer enn 1 million i inntekt bør avvikles, og kommunen må slutte å bruke penger på å rekommunalisere virksomheter innenfor pleie, omsorg og barnehager. Det finnes sikkert en rekke andre innsparinger som også kan diskuteres, sier han.

– Men det vil kanskje ikke være så lurt å kutte eiendomsskatten?

– Vi har foreslått å kutte eiendomsskatten for næringsbygg for ikke å gjøre krisen i næringslivet større. Et slikt kutt må føre til at gårdeierne reduserer husleien tilsvarende, slik at butikker og småbedrifter overlever og kan sikre sysselsetting og virksomhet. Det vil på sikt sikre kommunen større skatteinntekter enn om bedriftene nå går dukken, avslutter han.

Avviser kritikken

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) avviser kritikken fra Lae Solberg og viser til at gjeldsgraden i Oslo har gått ned fra 59 prosent da Høyre styrte til 49 prosent.

– Vi er stolt over det løftet vi har fått til i byen for helse, miljø og barnehageplasser. Jeg tror ikke folk i byen ville hatt forståelse for at vi skulle sette av penger til et fond for å møte en krise ingen kunne forutse, sier finansbyråden i en kommentar.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Eirik Lae Solberg
  4. Oslo kommune