Politikk

Ber om nye svar fra Lysbakken

Kontrollkomiteen vil undersøke videre om Lysbakkens departement følger reglene når de deler ut penger.

Aundun Lysbakken har beklaget at departementet ikke lyste ut penger til selvforsvarskurs, og varslet gjennomgang av tildelingspraksis. Men kontrollkomiteen er fortsatt ikke fornøyd. Foto: Scanpix

 • Stine Barstad

Barne— og likestillingsminister Audun Lysbakken må svare på flere spørsmål rundt tildelingen av penger til sine egne. Det bestemte en enstemmig kontrollkomité tirsdag ettermiddag.

For tre uker siden skrev Dagbladet at barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken delte ut 500.000 kroner i penger til selvforsvarskurs i skolen. Deler av pengesummen gikk til «Jenteforsvaret» som på søkertidspunktet var en undergruppe av SU.

Bare «Jenteforsvaret» og «Seksuell helse og trakassering», som drives av LLH Trondheim, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune ble gjort kjent med tildelingen, og kun disse to mottok støtte.

Ber om oversikt over alle tilskudd

Lysbakken har i et svar på tidligere spørsmål fra komiteen erkjent at reglene ble brutt i denne tildelingen, og har beklaget saken. Men kontrollkomiteen er fortsatt ikke fornøyd, og bestemte i dag å sende nye spørsmål til ministeren.

- Vi kom frem til at vi sender et oppfølgingsbrev, som tar for seg noen flere forhold. Blant annet ber komiteen om en oversikt over alle tilskuddsordninger som forvaltes av Lysbakkens departement, og alle tildelinger foretatt av departementet i 2011, sier leder av kontrollkomiteen, Anders Anundsen (Frp) til Aftenposten.no.

Her er brevet fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Dette er spørsmålene kontrollkomiteen vil ha svar på:

 1. Statsrådensbrev bekrefter at informasjonen gitt av statssekretær Westhrin tiloffentligheten ikke samsvarer med de faktiske forhold. På hvilken måte vilstatsråden for ettertiden forsikre seg om at informasjon som gis fradepartementet til offentligheten om behandlingen av forvaltningssaker samsvarermed fakta?
 2. Statsrådenviser til at det var flere aktuelle organisasjoner som kunne mottatt støtteetter ordningens formål. Hvilke konsekvenser mener statsråden dette bør ha forde organisasjonene som ble frarøvet muligheten til å søke om midler til etslikt prosjekt, og vil statsråden forsøke å rette opp den feilen han selverkjenner å ha begått?
 3. Isvarbrevet skriver statsråden følgende: "Jeg ser at dette burde værthåndtert annerledes, særlig i lys av at den ene av tilskuddsmottakerne,Jenteforsvaret, var en undergruppe av Sosialistisk Ungdom (SU) påsøkertidspunktet. I en slik situasjon burde departementet vært ekstrapåpasselig med å sikre en prosess i tråd med regelverket?". Hva er årsakentil at dette likevel ikke skjedde?

I tillegg ber komiteen om at departementet skal sende en oversikt over de tilskuddsordninger som eradministrert av Barne— og likestillingsdepartementet for 2011.

Her burde ministeren være godt forberedt: Lysbakken har tidligere sagt til Aftenposten.no at han på eget initiativ allerede har bedt om en gjennomgang av praksis for utdeling av slike tilskudd fra departementet.

Må forklare feilinformasjon

- I tillegg ber vi om at statsråden kan forklare hvordan vi skal stole på at informasjon som kommer fra departementet i fremtiden er riktig. Her ble det gitt feil informasjon i begynnelsen, som senere ble rettet etter sterkt press, sier han.

Han viser til at Lysbakkens statssekretær først svarte at tildelingen var utført i henhold til vanlig praksis.

Kan ende med sak

Komiteen vil også vite om feilen får konsekvenser for de organisasjonene som ikke fikk mulighet til å søke om støtte til selvforsvarskurs.

— Lysbakken skrev også selv at departementet her burde vært ekstra påpasselig med å sjekke at alt gikk riktig for seg, gitt den situasjonen han var i. Vi ber om svar på hvorfor det ikke skjedde, sier Anundsen.

Anundsen understreker at oppfølgingsbrevet kun er del av en forundersøkelse, og at komiteen ennå ikke har bestemt seg for om den åpner sak mot Lysbakken.

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  Hun skal grilles i Stortinget om trygdeskandalen

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Kontrollkomiteen: Spør om SSBs styreleder også burde gå

 3. POLITIKK
  Publisert:

  14 dager som kan avgjøre statsrådens skjebne

 4. NORGE
  Publisert:

  Kontrollkomiteen ber Solberg om svar om Sandbergs mobilbruk

 5. NORGE
  Publisert:

  Riksrevisjonen: Fire departementer mangler oversikt over risiko og sårbarhet

 6. POLITIKK
  Publisert:

  Nav visste allerede i februar i år at trygdeskandalen omfattet straffesaker