Politikk

Riksrevisjonen med sterk kritikk av IKT-sikkerheten i politiet

Riksrevisjonen retter i sin årlige revisjon for 2018 sterk kritikk mot politiets sikring av kritiske IKT-systemer mot etterretning og angrep.

Politiets IKT-utstyr i bruk på operasjonssentralen i Ski i 2016. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

 • NTB

– Politiet arbeider ikke systematisk med å planlegge og følge opp informasjonssikkerhet, og arbeidet vanskeliggjøres av kompleks organisering og fragmenterte ansvarsforhold, skriver Riksrevisjonen.

– Det er gjennomført flere tiltak for å beskytte og overvåke etatens IKT-systemer, men fortsatt er det vesentlige svakheter i systemene, skriver revisjonen videre.

Riksrevisjonen anser manglene de har funnet hos politiet som sterkt kritikkverdige, som er det nest minst alvorlige kritikknivået av totalt fire nivåer. De konkluderer med at politiet ikke har sikret kritiske IKT-systemer mot etterretning og angrep i henhold til krav i politiregisterloven.

– Politiet utfører viktige oppgaver og behandler store mengder sensitiv informasjon, noe som gjør etaten til et attraktivt mål for etterretning og angrep i det digitale rom. Dersom politiet rammes av et alvorlig dataangrep, kan dette få konsekvenser for liv og helse, politiets operative evne og personvernet. God informasjonssikkerhet er derfor en forutsetning for at politiet kan løse sine oppgaver på en effektiv og sikker måte, skriver Riksrevisjonen.

 1. Les også

  Nå orker vi ikke flere IT-satsinger over statsbudsjettet. Hilsen en som tjener på IT-satsinger. | Aslak Ege

 2. Les også

  En av ti norske kommuner har vært utsatt for dataangrep det siste året

 3. Les også

  Riksrevisoren: Helse Sør-Øst har brukt 6,2 milliarder IT-kroner uten noen effekt

 4. Les også

  NSM: Utenlandske kriminelle tar kontroll over norske IT-systemer

Les mer om

 1. Riksrevisjonen
 2. Etterretning
 3. Sikkerhet
 4. Digital