Politikk

Frp står på brillekuttet og går ut mot Abid Raja. Men KrF vil se på kuttet på nytt.

– Det er jo typisk at Abid Raja går ut med dette uten å prate med oss andre. Det kan virke som om medieoppslaget er viktigere enn saken.

Erlend Wiborg leder Stortingets arbeids- og sosialkomité. Han er oppgitt over Venstres utspill mot regjeringens brillekutt.
  • Kjetil Magne Sørenes
    Journalist

Det sier lederen av Stortingets arbeids- og sosialkomité, Erlend Wiborg, etter at Venstre-profilen lovet kamp mot egen regjerings foreslåtte brillekutt.

– Her mener jeg at regjeringen har gjort en helt riktig innstramning. Det sier Frps Erlend Wiborg om brillekuttet i statsbudsjettet.

Regjeringen har foreslått et makstak på støtte til barnebriller for barn med visse former for synsproblemer: 1200 kroner for ordinære briller, 2400 kroner for ekstra tilpassede briller.

Silje Bårud og datteren Alvilde (3) sto frem i Aftenposten og fortalte hvordan kuttet ville ramme dem. Alvilde må ha spesialbriller fordi hun er ekstremt langsynt. Det siste året ville familien Bårud/Sæbøe derfor ha mistet mer enn 50.000 kroner i brillestønad om kuttforslag i statsbudsjettet allerede hadde vært gjeldende politikk.

Etter å ha lest oppslaget i Aftenposten inviterte Venstre-politikerne Carl-Erik Grimstad og Abid Q. Raja seg selv hjem til familien på Grefsen i Oslo. Etter besøket søndag sa Raja at «regjeringens brilleforslag er et dårlig forslag». Duoen lovet gjøre å gjøre det de kan for å få endret forslaget i Stortinget – et forslag som altså kommer fra regjeringen partiet selv er en del av.

– Deres historie gjør inntrykk, og jeg håper den vil berøre alle i de andre regjeringspartiene også, sa Abid Q. Raja, finanspolitisk talsperson for Venstre, til Aftenposten etter besøket.

Alvilde (3) har små øyeepler og er ekstremt langsynt. Det fører til at hun ofte har måttet skifte dyre brilleglass.

Raja fortalte også at etter det han kjenner til, er dette også holdningen i de andre regjeringspartiene.

Medienes søkelys på konsekvensene av forslaget har gjort inntrykk på Stortinget, forklarte Raja.

Les også

Regjeringen kan snu om makstak på stønad til barnebriller

Frp går ut mot Raja

Utspillet irriterer Frp på Stortinget. Partiet har allerede markert sin misnøye med Abid Raja ved å stemme blankt da han ble gjenvalgt som visepresident i Stortinget tidligere denne måneden.

Frps Erlend Wiborg leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Han legger ikke mye imellom da Aftenposten spør om han er enig med Venstre-politikerne.

– Jeg er komitéleder og har ansvaret for dette forslaget i komiteen. Abid Raja eller Carl-Erik Grimstad har ikke pratet ett sekund med meg om dette. Men det er jo typisk at Raja går ut med dette i mediene uten å prate med oss andre. Det kan virke som om medieoppslaget er viktigere enn saken, sier Wiborg til Aftenposten.

Han forteller at Frps utgangspunkt er at regjeringens politikk forblir slik den er presentert i regjeringens budsjettforslag.

Venstres Abid Raja har allerede skapt dårlig stemning hos enkelte i regjeringspartner Frp.

Frps utgangspunkt: Dette gjennomfører vi

– Vi har gjort avveininger, og vi har forhandlet. Vårt utgangspunkt er at det er dette vi gjennomfører, sier Wiborg.

– De som har behov for støtte, skal få det. Men det skal være innen for rimelighetens grenser, legger han til.

– Den aktuelle familien ville fått 50.000 kroner i økte kostnader det siste året om dette allerede var gjeldende politikk. Er det innenfor rimelighetens grenser?

– Når man gjør endringer, må man alltid vurdere om det slo ut feil for enkelte. Det kan vi alltid diskutere i etterkant for å se om det er nødvendig med enkelte justeringer. Det gjelder absolutt alle ytelser. Man må hele tiden vurdere hvordan de treffer, eller om de er for sjenerøse. Men her mener jeg at regjeringen har gjort en helt riktig innstramning.

– Men mener du at det er behov for en justering eller noen nye unntaksbestemmelser nå?

– Det er for tidlig å si. Men jeg gjør nok ikke det.

Les også

Alvilde (3) må ofte ha nye, dyre brilleglass. Makspris på brillestønad kan ramme familien hardt.

Carl Erik Grimstad er Venstres helsepolitiske talsperson. Han svarer på kritikken fra Frp på egne og Rajas vegne.

– Dette er en sak i krysningsfeltet mellom finans og helse, og vi oppsøkte denne familien som helse- og finanspolitikere. Jeg registrerer at Wiborg mener vi har gått inn i hans fagfelt, det kan jeg ikke helt skjønne, sier Grimstad.

– Vi opptrer som ombudsmenn for våre velgere. Det kommer jeg aldri til å slutte å gjøre, uansett hva Frp måte mene, lover Grimstad, som er tydelig oppgitt over Frp. Han omtaler kritikken fra Wiborg som «ufin».

Venstre-politikerne Carl-Erik Grimstad og Abid Raja var på besøk hos synshemmede Alvilde og hennes familie på Grefsen i Oslo søndag. Her holder de to av Alvildes briller.

– Som sosialliberale politikere er vi opptatt av å beholde velferdsstatens gode ordninger, og jeg syns det er merkelig av Wiborg å reagere på denne måten. Det virker som om det er viktigere for Frp å ta Raja enn å ta denne familien på alvor. Det er rimelig meningsløst å gå ut mot en finanspolitiker fordi han spør en familie hvor skoen trykker. Flere finanspolitikere burde gjøre det. Nå må Frp slutte å plukke på Abid!

Samtidig legger han til at han nå tror at dagens unntaksbestemmelser vil fange opp familien Bårud/Sæbøe, og at de derfor har lite å frykte fra budsjettforslaget. Han mener like fullt at det er behov for å gjøre justeringer fra Stortinget, av hensyn til andre grupper.

– Det er for eksempel barn med synshemninger i styrken pluss/minus 7/8. Da snakker vi fort om at de er avhengig av brilleglass til 7000–8000 kroner, sier Grimstad, som advarer om at regjeringens forslag kan være i strid med FNs barnekonvensjon:

– Det er selvsagt barna vi er opptatt av, ikke familiens økonomi i seg selv. Etter barnekonvensjonen skal barn ha like vilkår for å kunne delta i lek og læring sier Grimstad.

Han forteller at han og Raja reagerte spontant på Aftenpostens oppslag om familien, og han tar det for gitt at Venstres stortingsgruppe stiller seg bak utspillet. Å forsvare barns rettigheter er «en ryggmargsrefleks for Venstre-politikere», understreker han.

KrF kan se på satsene på nytt

KrFs mann i arbeids- og sosialkomiteen åpner derimot for å se på gebyrsatsene på nytt. På spørsmål om han er enig med Venstre, svarer stortingsrepresentant Geir Toskedal:

– Ja, eller nå vet jeg jo ikke helt om Venstre mener dette, dette er det vel Abid som har sagt? Men vi vil samle innspill fra lokallag og fylkeslag, og så vil vi gå ut med hva KrF mener om dette og endel andre punkter fra budsjettforslaget etter den interne runden.

– Personlig har jeg sansen for at en innfører faste gebyrsatser, men størrelsen på stønaden kan vi godt se på. Dette vil bli behandlet i KrF, jeg tar ikke noe «løs kanon»-utspill på det i forkant, sier Toskedal.

Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsperson, Heidi Nordby Lunde, har ikke besvart Aftenpostens henvendelse mandag.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Abid Raja
  2. Erlend Wiborg
  3. Politikk
  4. Briller