– Mange ulike instanser burde ha oppdaget dette

– Det blir en tung belastning for ofrene å vente på Efta-domstolens avgjørelse før de får sakene sine behandlet på nytt, mener Stortingets visepresident Eva Kristin Hansen.

SVs André Freddy Øvstegård og Aps Eva Kristin Hansen under høringen om Nav-skandalen i fjor. Hansen mener rapporten bekrefter av feilvurderingene kunne vært fanget opp tidligere.

– Hovedansvaret ligger hos Nav og departementet, sa utvalgsleder Finn Arnesen under tirsdagens pressekonferanse.

Tolkningen får bred støtte.

– Ansvarspulveriseringen som utvalget beskriver, sammenfaller med det som kom frem i Stortingets høringer i 2019, sier Aps Eva Kristin Hansen, som da var saksordfører for saken.

Den er blitt kalt den største rettsskandalen i Norge, noe rapporten fra granskingsutvalget bekrefter langt på vei.

Siden november i fjor har de jobbet med å finne ut hva som gikk galt da Nav feiltolket retten til å ta trygdeytelser til andre EØS-land. Minst 78 personer skal være feilaktig dømt, og samtlige organer får kritikk.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen Isaksen (H) ga en uforbeholden unnskyldning til de berørte.

Hansen: – Stortinget må vurdere å styrke egen EØS-kompetanse

Eva Kristin Hansen, medlem av Stortingets kontrollkomité.

Hansen er medlem av Stortingets kontrollkomité og visepresident i Stortinget. Hun har foreløpig ikke lest rapporten, men uttaler seg på bakgrunn av pressekonferansen.

– Vi må fortsatt vente på avklaring fra Efta-domstolen på om dette er en feil som går tilbake til 1994. Der er utvalget uenig og utvalgslederen sa selv at fasiten kommer snart, sier hun.

Hansen legger til at dette er en belastning for ofrene som må vente lenge på å få sakene behandlet på nytt.

– Hva overrasket deg mest av det du har hørt?

– Egentlig er jeg ikke så overrasket. Det var kjent alt under høringene at mange ledd sviktet og at ingen tok ansvar. Mange ulike instanser burde ha oppdaget dette, sier hun.

Hun sier også at utvalget, i likhet med det som kom frem i høringene i vår, viser at det var folk i systemet som stilte spørsmål om EØS-retten ble fulgt. Men dette ble ikke fanget opp.

– Det er et klart læringspunkt at man må høre på Trygderetten, sier hun.

– Blir det nye høringer i Stortinget?

– Det er det for tidlig å si noe om. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sa at han vil redegjøre for utvalgets arbeid i Stortinget. Så er det opp til Stortinget å avgjøre hvordan saken skal behandles, sier hun.

I rapporten får også Stortinget som lovgiver kritikk for ikke å passe på at lovene er i tråd med EØS-avtalen. Hansen sier det kan være grunn til å vurdere om Stortinget må oppgradere egen ekspertise på området.

Tidligere sosialminister: – Alle involverte har et ansvar

Tidligere sosialminister Hill-Marta Solberg (Ap).

– Alle som har vært involvert har et ansvar, sier Hill-Marta Solberg (Ap).

Hun var sosialminister i perioden da Norge ble med i EØS-samarbeidet, men synes det er vanskelig å svare på om feiltolkninger har funnet sted allerede da.

– Regjering og storting fikk mye nytt regelverk som de måtte håndtere på 90-tallet. Min opplevelse var at vi også hadde god juridisk bistand, sier hun.

Hun mener det uansett alvorlig for rettsstaten Norge at slike feil kan vedvare over flere tiår, og at kunnskapen om EØS-retten må oppgraderes.

SV: – Vil ha umiddelbar løsning for ofrene

Freddy André Øvstegård er stortingsrepresentant for SV og medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

I vinter gikk SVs Freddy André Øvstegård hardt ut mot daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Han kaller rapporten en «knusende dom» over regjeringens håndtering av skandalen.

– Det er tydelig at flere justismord, uskyldige som fengsles, kunne vært hindret hvis regjeringen handlet. Dette viser at vår kritikk og mistillitsforslag mot Hauglie var rimelig, sier Øvstegård.

Partiet krever en løsning for dem som er rammet av denne skandalen umiddelbart.

Det kan ta år før de feilaktig dømte i saken får oppreisning.