Politikk

Høyre og Frp stemmer motvillig for avvikling av pelsdyrnæringen. Nytt forslag samler rekkene.

– Forslaget er ikke verdt papiret det er skrevet på, mener Sp om regjeringspartienes siste pelsdyr-kompromiss. Forslaget sikrer full oppslutning om avvikling av pelsdyrnæringen i Frp og Høyre.

Et fullsatt storting skal torsdag vedta å legge ned pelsdyrnæringen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.
 • Kjetil Magne Sørenes
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist

Norges Pelsdyralslag vil gå rettens vei for å ivareta interessene til pelsdyrbønder som må avvikle når Stortinget nå forbyr pelsdyrnæringen.

– Det blir sak, skriver Bertran Trane Skadsem i en SMS til NTB torsdag.

Han mener det påhviler regjeringen et stort ansvar for å følge opp forskriften.

– Vi skal ta godt vare på medlemmene våre. Om Stortinget velger å tråkke på 200 familier over hele landet, skal vi bruke rettsvesenet til å beskytte dem, sier Skadsem.

To Frp-representanter, Carl I. Hagen og Roy Steffensen, og én Høyre-representant, Kristian Tonning Riise, har tidligere sagt at de vil stemme mot regjeringen i saken. De har argumentert med at pelsdyrbønder får for liten kompensasjon, når de fra 2025 må avvikle hele driften.

Men i siste liten ser alle ut til å bøye av og stemme for et forslag som nå omtales som en sikkerhetsventil.

Ønsker ikke regjeringskrise

– Mitt anliggende er ikke å skape regjeringskrise, derfor stemmer jeg nå i tråd med innstillingen, sier Høyres Hedmarks-representant, Tonning Riise.

Han er den siste av de tre som tidlig torsdag ettermiddag konkluderte med at han likevel ville stemme i tråd med resten av regjeringspartiene.

Det gjør han fordi hans ene stemme likevel ikke kan vippe flertallet – og for å forhindre at politikere i Venstre senere torsdag svarer med å stemme imot regjeringens forslag om å stramme inn abortloven.

Sikkerhetsventil: Kan justere ordningen om den blir for dårlig

I forslaget som ble levert på tampen torsdag morgen, skisserer regjeringspartiene en løsning. Den inneholder følgende elementer:

 • Stortinget ber regjeringen følge erstatningsordningen tett, og forventer at ordningen justeres dersom det blir urimelige utslag i samlet utmåling av kompensasjon.
 • Dette gjelder også kompensasjon til enkeltutøvere for «bokført verdi av ikke-realiserbar kapital»
 • Stortinget holdes orientert om hvordan ordningen i tilfelle vil bli justert i lys av dette.
Les også

Stor frustrasjon i Venstre: Mange i vårt parti kunne tenke seg å si: «Morn da, Jensen».

Frp: Mot vårt syn på eiendomsretten

Forslaget er levert av Frps saksordfører i saken, Morten Ørsal Johansen, på vegne av regjeringspartiene. Han er en av mange i Frp som motvillig stemmer for å avvikle pelsdyrnæringen og kompensasjonsordningen.

– Selvfølgelig gjør jeg det. Jeg sliter med å stemme for et forbud. Samtidig har vi nå fått frem en løsning som gjør at de får en kompensasjon, når den kommer på plass, som blir så bra at jeg håper alle pelsdyrbøndene blir fornøyd, sier han og påpeker at dersom kompensasjonen blir «for dårlig, skal vi ha saken tilbake her i huset.»

– Er saken i tråd i med Frps syn på den private eiendomsretten?

– Nei, det er det klart at det ikke er. Dette er en sak som er forhandlet frem i regjeringsforhandlinger der Venstre fikk en knakende seier, og der Frp tapte, sier han og svarer bekreftende på at hele Frps gruppe stemmer for både forbud og kompensasjonskompromiss.

Sps leder av Stortingets næringskomité, Geir Pollestad, mener pelsdyrbøndene får altfor dårlig kompensasjon og kaller vedtaket for næringsforbud.

Sp ønsker erstatning som ved ekspropriasjon

Senterpartiets Geir Pollestad er ikke imponert.

– Forslaget fra regjeringspartiene er ikke verdt papiret det er skrevet på. Det gir ingen konkrete løfter til pelsdyrbøndene. Det er et forslag kun for å skape ro i regjeringspartiene, sier han til NTB.

Han mener forslaget fortsatt vil føre til økonomisk ruin for mange pelsdyrbønder.

Sp fremmer forslag om å gi «pelsdyrbøndene og andre aktører som rammes av næringsforbudet, full erstatning» og mener at erstatningen må gis etter samme prinsipper som når stat eller kommune eksproprierer eiendom.

Tonning Riise ønsket bedre erstatning

Tonning Riise er enig i at det er usikkert hva det siste forslaget fra regjeringspartiene vil bety i praksis. Han sier han kjempet til siste slutt for et forslag som var noe i nærheten av det Sp foreslår, men at han til slutt innså at han ikke ville få flertall for det.

– Bokførte verdier har ikke noe med erstatning å gjøre. Det er de reelle verdiene man må ta utgangspunkt i, sier han.

På spørsmål til Frps saksordfører om hvorfor de ikke ønsker å gjøre som Sp, svarer Ørsal Johansen slik:

– Vi har sagt at utgangspunktet er bokførte verdier. Det betyr ikke at det er bokført verdi som skal brukes. Nå skal det lages en forskrift og så skal vi starte gjennomføringen. Det er da vi får svaret på det. Og jeg er helt sikker på at det blir en bra ordning.

Tonning Riise sier han håper Ørsal Johansen har rett, og at hans skepsis er uberettiget, men er altså tydelig på at saken for ham er så viktig at han ville ha stemt imot, om hans stemme ville vippet saken.

Sikkerhetsventil

Høyres Sveinung Stensland kommer fra det viktige pelsdyrfylket Rogaland. Overfor Aftenposten medgir også Stensland at saken er vanskelig for ham og Høyre, men samtidig en viktig seier for Venstre.

– Jeg syns dessuten det nye forslaget ivaretar den kritikken som har kommet om kompensasjonen, på en god måte, sier Stensland til Aftenposten. Han omtaler det nye forslaget som en «sikkerhetsventil» og «et sterkt signal fra Stortinget til regjeringen».

Får på pelsen

Utenfor Stortinget torsdag møtte Aftenposten oppgitte pelsdyroppdrettere.

– De raner oss, sier Ole Jonny Indergård, som leder Østlandske pelsdyrlag.

Han forteller at Stortingets forslag om å kompensere ham for bokført verdi, vil gi ham et tap på 2,8 millioner kroner etter å ha investert 4 millioner kroner. Det vil sette ham i en situasjon der han mangler egenkapital til å søke omstillingsmidler fra Innovasjon Norge, forteller han.

Lars Bjørnbet, leder for Trøndelag pelsdyrlag, er i samme situasjon, men med større summer. Han vil tape rundt 7,5 millioner kroner, anslår han selv.

Begge sier nå at både pelsdyrforbudet og kompensasjonsordningene vil havne i retten.

Les også

 1. Carl I. Hagen slutter seg til Frps pelsdyropprør

 2. Full sal når Stortinget avgjør abort og pelsdyr

Les mer om

 1. Pelsdyrnæringen