Høyre beholder barnetrygden og fedrekvoten

Høyre sier ja til kontantstøtte, ja til barnetrygd og ja til dagens fedrekvote i foreldrepermisjonen.

Høyres landsmøte endte med å si ja til å beholde dagens barnetrygd.
  • Solveig Ruud

Selv om det har vært debatt i Høyre om kontantstøtten og barnetrygden, går Høyre til valg med å si ja takk til begge deler. Partiet sier at de vil "vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi", heter det i det nye programpunktet.

Partiet foretar også en snuoperasjon om fedrekvoten i foreldrepermisjonen, som Høyre har vært motstander av siden landsmøtet i 2010.

Og partiet vil innføre selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon for fedre.

I dag er far avhengig av at mor er i jobb eller utdanning for at han skal kunne benytte permisjonsordningen.

Statsminister Erna Solberg og kommunalminister Jan Tore Sanner.

Barnetrygd eller gratis barnehage og SFO?

Programkomiteen i Høyre var i utgangspunktet delt i to i synet på om barnetrygden skulle erstattes av gratis barnehage og gratis SFO.

Etter at både Kåre Willoch og Høyres parlamentariske leder Trond Helleland hadde advart Høyres landsmøte mot å tukle for mye med barnetrygden, endte landsmøtet altså med å beholde den.

– Barnetrygden er det mest effektive virkemiddelet vi har mot barnefattigdom, sa Helleland og brukte SSB som sannhetsvitne. Han advarte samtidig mot å «snikinnføre obligatorisk barnehage og SFO som gratistjenester og dermed også for en heldagsskole.

Tidligere Høyre-leder Kåre Willoch advarte mot å fjerne barnetrygden og ble hørt av Høyres landsmøte.

– Lytt til Kåre Willoch

– Lytt til Kåre Willoch, oppfordret han.

Kåre Willoch hadde noen timer tidligere holdt en hilsningstale til landsmøtet der han engasjert talte for å både barnetrygden og å gå imot alle forslag om å behovsprøve den.

– Det har Høyre gått imot hver gang, sa han om behovsprøving og la til at han håpet dagens politikere «fortsetter sin gode praksis.»

Willoch mener alle forslag om å fjerne barnetrygden vil føre til at familier med barn sakker økonomisk akterut sammenlignet med familier uten barn og viste til at antall fødsler pr. kvinne nå synker igjen.

Må tenke nytt

Kristin Vinje, som varmt forsvarte å fjerne barnetrygden for å kunne innføre gratis barnehage og gratis SFO, mente det var en mye mer målrettet måte å motvirke barnefattigdom og viste til at flere offentlige utvalg hadde anbefalt aktive tilbud fremfor kontantutbetalinger.

– Det er ingen snikinnføring av heldagsskole, men et tilbud om en gratis tjeneste. Jeg synes vi skal tenke nytt. Barnetrygden har ikke endret seg på tyve år, sa hun.

Ønsker heller ikke behovsprøving

Den formuleringen som til slutt ble vedtatt om barnetrygd ble slik: Høyre vil «beholde barnetrygden og vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi.»

Selvstendig opptjeningsrett for begge

Landsmøtet valgte også gå inn for selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon for begge foreldre.

Landsmøtet valgte også gå inn for selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon for begge foreldre uten å legge til at dette skal skje «gradvis», slik det opprinnelig var foreslått.

Landsmøtet har ellers vedtatt følgende som angår barnefamilier:

  • fødselspermisjonsordningen for foreldre med flerlinger skal forbedres.
  • begge foreldre vil kunne ta ut permisjon sammen.Det gjelder ikke i «fedrekvote-perioden», men skal kunne gjøres i en del av fellesperioden.
  • retten til ettervern for forsterbarn skal lovfestes.