Afghanere som ønsker asyl i Norge, bør ifølge Frp kunne sendes til Rwanda

Norge bør inngå et samarbeid med Danmark og Storbritannia for å få på plass asylmottak i utlandet. Det foreslår Frp.

Frps innvandringspolitiske talsmann Erlend Wiborg.
  • Solveig Ruud

Som Aftenposten nylig omtalte, vil Danmark og Storbritannia «outsource» asylsentrene sine. Det afrikanske landet Rwanda tar gjerne jobben med å drive dem.

Slike planer applauderes i Frp, som i helgen avviklet sitt landsmøte på Gardermoen.

Partiet ønsker at også Norge skal inngå slike avtaler. Innvandring fra andre land enn Ukraina var i liten grad et tema på helgens landsmøte. Men allerede til uken legger partiets innvandringspolitiske talsperson, Erlend Wiborg, frem et forslag om asylsentre i utlandet i Stortinget.

Erlend Wiborg, her på plassen bak Sylvi Listhaug på Frps landsmøte, legger frem forslag om asylmottak i utlandet.

Vil finansiere asylsentre med bistandsmidler

Frp har programfestet at de som kommer «inn i Norge og leverer en asylsøknad, skal overføres til et asylsenter i utlandet.»

Disse skal finansieres av bistandspenger.

– Ved å slå seg sammen med Danmark og England, vil forhandlingene med tredjeland bli enklere, mener Wiborg.

Får han ikke til det, vil han samarbeide med ett av de to landene.

Det forslaget Wiborg legger frem, går ut på å be regjeringen fremme et lovforslag tilsvarende det som ble vedtatt av Folketinget i fjor.

Kort fortalt håper Wiborg på følgende:

  • Asylsentre i utlandet skal behandle søknader fra asylsøkere som kommer hit for å søke om asyl.
  • Får de opphold, er håpet at de skal bli boende der og ikke i Norge.
  • Denne nye prosessen kan føre til at det blir mindre fristende å søke asyl i Norge.
  • Det er kostnadsbesparende. Man unngår at asylsøkere nyter godt av den norske velferdsstaten mens søknaden behandles og senere.

Ønsker uansett å gi asyl til få

– De som kommer hit, vil da for eksempel bli fløyet til Rwanda, forklarer Wiborg.

Han presiserer at partiet vil «begrense asylinstituttet såpass at det er ganske få det er snakk om».

Frp har ofte snakket om hjelpe flyktningene i nærområdet. Konfrontert med at Rwanda ikke er nærområdet til en asylsøker fra Afghanistan eller Asia, påpeker Wiborg at flyktninger og asylsøkere for ham er to ulike ting.

– Det vi har sagt, er at flyktningene i utgangspunktet hjelpes best i sine nærområder: Flykter du fra Syria, er det bedre at du er i en flyktningleir i Libanon enn at du reiser helt til Norge. For da kan vi hjelpe enda flere. Men her er det snakk om asylsøkere. Da handler det om å gjøre Norge mindre attraktivt, sier han. Han vil unngå at folk søker asyl i Norge på grunn av vårt velferdsnivå.

Håper på lukkede mottak

Wiborg poengterer at deres modell vil hindre at asylsøkere som trenerer søknader og får nei, blir boende lenge i Norge.

– Da unngår vi at de som får avslag, går under jorden, sier han.

I forslaget han fremmer til uken, sies det at det
grunn til å anta at kriminaliteten øker når personer med avslag gjør dette, siden de «pr. definisjon ikke ha noen lovlig måte å forsørge seg på.»

– Overfører du ikke da problemet til et mye fattigere land enn Norge?

– Nei, for vi vil inngå avtale med dette landet. Vi vil være med å betale, og det er frivillig avtale for dette landet. Det vil f.eks. kunne være lukkede mottak, sier han.

Frp har så langt ikke fått gjennomslag for å opprette slike i Norge.

Wiborg: Ikke i strid med menneskerettigheter

Det viktigste for Wiborg er å få flertall for prinsippet om å etablert asylsentre i utlandet. Han håper også at flest mulig av dem som vil få opphold, skal få det i f.eks. Rwanda.

– Men for ikke å komme på kant med menneskerettigheter og sånt, vil det være enkelttilfeller som må til Norge. Derfor jeg ikke vil låse meg helt til å si at det gjelde absolutt alle, sier han.

Israel har allerede hatt mottak i Rwanda. Ifølge det amerikanske magasinet Foreign Policy endte nesten alle opp hos menneskesmuglere eller i slaveri.

– Føler du deg trygg på at asylsøkerne vil få en god nok behandling?

– Dette skal være trygt og anstendig. Vi skal behandle folk med respekt, sier Wiborg. Han mener forslaget vil føre til at færre utnyttes av kriminelle menneskesmuglere og drukne på ferden over Middelhavet.

«Rwanda er et godt forslag til sted»

– Jeg mener Rwanda er et godt forslag til sted. Det er en grunn til at også Storbritannia har valgt det. Men jeg er villig til å vurdere andre land også, sier han.

Han mener forslaget vil gjennomføres uten å bryte menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner.

– Ja, sier han og viser til at både danskene og britene har foretatt grundige vurderinger av dette.

Ifølge det danske forslaget kan det tenkes at overførsel til tredjeland kan tenkes å bryte med menneskerettighetene i enkelte særtilfeller, eksempelvis dersom asylsøkeren har en meget sjelden sykdom som kan behandles i Danmark, men ikke i det aktuelle tredjelandet. I slike særtilfeller vil asylsøknaden måtte behandles i Danmark.

Kontroll med pengeoverføringer

Frp er generelt kritiske til «bistandsindustrien» og har argumentert mot bistand i frykt for korrupsjon og at penger havner i lommene på andre enn planlagt.

– Hvordan skal dere forsikre dere at penger til asylsentre blir brukt riktig?

– Vi må i høyeste grad har gode kontrollrutiner, svarer Wiborg. Han mener det blir lettere om flere land samarbeider.