SV: Etterlyser «skikkelig oppgjør» fra Tajik mot markedstenkningen

SVs nestleder Kirsti Bergstø støtter «Tillitsreformen». Men hun mener arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) burde vært tøffere mot markedskreftene.

– Nav-ansatte utsettes for målemani, sier SVs Kirsti Bergstø.

– Jeg etterlyser en tydeligere retning og grep fra statsrådens side. Vi trenger et varsel om ny kurs når det gjelder eksempelvis anbud, konkurranseutsetting og innretning på tiltak, sier Kirsti Bergstø, leder i arbeids- og sosialkomiteen.

I tildelingsbrevet har arbeids- og integreringsminister Hadia Tajik gitt Nav beskjed om å starte tillitsreformen.

Samtidig avsluttes den kontroversielle avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) med 0,5 prosent årlig i budsjettene til statlige virksomheter.

– Som ansatt skal man oppleve at man har medbestemmelse og innflytelse over arbeidsdagen. Dette skal i sum bidra til å underbygge målet om at folk som trenger Nav og velferdsstaten opplever at de får bedre kvalitet på de tjenestene som de trenger, sier Tajik.

– Tillitsreformen skal sørge for at brukerne møter fagfolk som har tid og virkemidlene som skal til, sier statsråd Hadia Tajik.

Krever oppgjør

Bergstø understreker at det er «veldig bra at regjeringen varsler starten på en tillitsreform i Nav.» Og at ansatte får økt medbestemmelse.

– Det trengs virkelig. Nav må ha nok folk til å møte mennesker på en god måte. Og ansatte med større faglig frihet og økt medbestemmelse, sier hun.

Men ifølge SV-eren går ikke Tajik langt nok. En mer tillitsbasert styring av Nav «krever et oppgjør med hele tankegangen rundt mål og resultatstyring og den markedsrettingen Nav er blitt utsatt for».

– Dette henger nøye sammen: Det er vanskelig å møte den enkelte på en god måte, utøve faglig frihet og tilpasset oppfølging, hvis folk som trenger hjelp av Nav presses inn i ferdigkjøpte pakker fra anbudsrunder.

– Derfor trengs flere tiltak i egenregi, kurs og oppfølging med mening. Også Nav sine kurs og virke bør støtte opp under den norske modellen. I dag kan arbeidsutprøving grense til sosial dumping, sier Bergstø.

Løsarbeiderbyrå

Solberg-regjeringen innførte ifølge Bergstø markedsstyring i den offentlige arbeidsformidlingen: Arbeidsløse ble henvist til løsarbeiderbyrå, attføringsbedrifter ble sendt på anbud og Nav-kontorene er sentralisert.

– Denne markedsbaserte tankegangen henger tett sammen med målemaniet de ansatte underlegges. Derfor etterlyser jeg et skikkelig oppgjør fra statsrådens side, sier hun.

Mens Nav lærer folk å skrive CV, søknader og forberede seg til intervjuer, tilbyr de ingenting om hva en lovlig arbeidskontrakt skal inneholde. Nav må derfor ifølge SV tilby grunnleggende samfunnsopplæring om spesielt lover, avtaler, arbeidsmiljø- og andre rettigheter i norsk arbeidsliv.

– Nav må bistå folk inn i ryddige arbeidsforhold og lovlige kontrakter. Lære folk hva en kontrakt skal inneholde. Og at selv om en har undertegnet en kontrakt, så gjelder lov og avtaler, sier hun.

Undergraver lønn

SV vil ha slutt på at arbeidssøkere henvises til rekrutteringsbyrå som i praksis er bemanningsbyrå.

– Altså ikke fast arbeid med trygghet og grunnlag for organisering. Folk som er på tiltak plasseres for eksempel i butikk og jobber for svært lav inntekt i perioden tiltaket varer. Uten at det foreligger sannsynlighet for arbeid etterpå eller avtale med tillitsvalgte.

– Dermed undergraves lønns- og arbeidsforhold i områder hvor andelen organiserte og lønnen allerede er lav, mener Bergstø.

– Hva er regningen etter det du kaller markedsstyringen?

– De ansatte i Nav må bruke mye tid på rapportering og leve opp til målstyring fremfor å møte mennesker. Når du skal produsere flest mulig vedtak på kortest mulig tid havner ofte kompliserte saker nederst i bunken, sier hun.