Rødt-velgere flest vil ha Norge med i Nato

En fersk måling viser at Rødt er i utakt med egne velgere om Nato. Et stort flertall støtter norsk Nato-medlemskap.

Rødt er prinsipielt imot Nato. Velgerne er ikke helt enige med dem.

En ny undersøkelse som Norstat har utført for Aftenposten, viser at hele 72 prosent av Rødts velgere støtter norsk Nato-medlemskap.

Partileder Bjørnar Moxnes mener det likevel ikke er grunn til å revurdere partiets standpunkt om å melde Norge ut av forsvarsalliansen.

Han sier det ikke er noe nytt at mange av Rødts velgere har et annet ståsted i Nato-saken.

«Det har vi stor takhøyde for. Du kan trygt stemme Rødt om du er for Nato, noen utmeldelse står ikke på dagsordenen», skriver han i en e-post til Aftenposten.

Han sier Rødt er mot Nato fordi partiet mener at Norge bør stå utenfor stormaktsallianser. Men det er ikke partiets politikk at Norge skal stå alene, understreker han.

Han sier partiet ønsker en nordisk forsvarsallianse. De vil «gjenreise et robust og moderne norsk invasjonsforsvar i stedet for at landets sikkerhet blir prisgitt et Nato ledet av USA, der Trump kan bli neste president», skriver han.

SV kan snu

Rødt og SV er de eneste partiene på Stortinget som er mot norsk Nato-medlemskap. Men etter Russlands invasjon av Ukraina, er det bevegelse i SV om spørsmålet.

Nylig vedtok Oslo SV at de ønsker en ny debatt om partiets historiske nei-standpunkt.

I helgen har Oslo Rødt sitt årsmøte. Revolusjon i utenrikspolitikken står foreløpig ikke på fylkesmøtets agenda.

– Jeg har ikke hørt om noe som skulle tilsi det, sier fungerende leder Mads Opheim i Oslo Rødt.

I forkant av møtet har det ikke kommet noen forslag om at partiet må revurdere Nato-standpunktet. Det har tvert om kommet en uttalelse fra Kvinnepolitisk lag om at partiet nå må holde fast ved den klare holdningen mot norsk Nato-medlemskap.

«Det er skremmende å se historieløsheten i synet på og omtalen av Nato etter Russlands angrep på Ukraina», heter det i forslaget.

– Vår Nato-kritikk er prinsipiell, og den går på alt som Nato har gjort opp gjennom årene. Det at Russland gjør noe for jævlig i Ukraina nå, gjør ikke at alt det Nato har gjort er forsvarlig og bra, sier Opheim.

18 prosent sier nei til medlemskap

Norstat-undersøkelsen viser at det er et stort flertall for Nato-medlemskap blant både Rødt og SVs velgere. Blant SVs velgere er ja-andelen på 74 prosent.

Men hos Rødt-velgerne er nei-andelen langt høyere. 18 prosent svarer nei til Nato-medlemskap, mot 9 prosent blant SVs velgere. SVs velgere er langt mer i tvil. 17 prosent oppgir «vet ikke» på spørsmålet. Blant Rødts velgere er 10 prosent i tvil.

Litt over 1000 personer har deltatt i undersøkelsen fra Norstat.

Sp-velgere mest Nato-vennlige

Norstat-undersøkelsen viser at 86 prosent av befolkningen støtter Norges Nato-medlemskap i dag. Senterpartiets velgere er aller mest positive til forsvarsalliansen.

Videre fordeler støtten seg slik i de ulike partiene:

Målingen viser høy oppslutning om norsk Nato-medlemskap på tvers av kjønn, alder, landsdel, utdanningsnivå og inntekt. Menn er noe mer positive enn kvinner. Det er også noe mer støtte til Nato-medlemskapet blant dem over 50 år enn i yngre aldersgrupper.