Politikk

Stortinget varsler full gjennomgang av reglene for pendlerbolig

Aftenpostens avsløringer den siste uken gjør at Stortinget nå vil gjennomgå ordningen med gratis pendlerboliger.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.
 • Sigrid Gausen
  Journalist
 • Vegard Venli
  Journalist

Aftenposten har den siste uken avslørt en rekke saker som viser at det er forvirring rundt Stortingets reglement for utdeling av pendlerboliger.

Nå vil Stortinget vurdere om reglene bør endres.

– Vi har besluttet at vi ønsker en gjennomgang av regelverket for Stortingets pendlerboliger. Gjennomgangen skal gjennomføres høsten 2021, bekrefter stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen overfor Aftenposten.

– Formålet med gjennomgangen er å sikre at regelverket er i samsvar med intensjonene, og at kontrollen av ordningene må være god, sier Trøen.

Hun er også opptatt av at ordningen skal fremstå rimelig. – Vi ser at det er behov for en grundig gjennomgang av hvordan ordningen skal virke etter intensjonen. Og det er at folkevalgte stortingsrepresentanter fra hele landet skal kunne gjøre jobben sin på Stortinget.

Vil vurdere om kontrollen er god nok

Det nye Stortinget vil få dette til behandling etter valget. På spørsmål om bakgrunnen for at gjennomgangen iverksettes nå, svarer hun:

– Den siste tids medieoppmerksomhet fra Aftenposten har vist at det er behov for en gjennomgang av ordningen.

Aftenposten har kartlagt hvordan dagens statsråder, partiledere og andre politikere har benyttet seg av pendlerboligene.

 • KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fikk gratis bolig på Stortingets regning i ti år fordi han formelt var folkeregistrert på gutterommet. Samtidig eide han i fem år en bolig i nåværende Lillestrøm kommune som han leide ut.
 • Sveinung Rotevatn (V) var også folkeregistrert på gutterommet da han ble valgt inn på Stortinget. Slik fikk han pendlerbolig og slapp å betale boutgifter.
 • Tellef Inge Mørland (Ap) bor i sin bolig i Arendal, men disponerte i tillegg en leilighet i Oslo sentrum. Han hadde dermed ikke krav på pendlerbolig.

Stortinget har på bakgrunn av artiklene tatt selvkritikk for at politikerne ikke blir spurt om flere opplysninger når de søker en slik bolig.

Nylig fortalte Aftenposten at Stortinget ikke kontrollerer opplysningene politikerne gir dem.

Stortingspresidenten bekrefter at mediedekningen har reist flere spørsmål ved pendlerbolig-ordningen som Stortinget trenger svar på.

Les også

Pendlerboliger, reiseregninger og etterlønninger: Dette er de siste års avsløringer om politikernes bruk av penger og goder

Lar regelbruddene ligge

Trøen er tydelig på at det er reglene som skal gjennomgås.

– Det er regelverket som legger grunnlaget for bruk av ordningen. Gjennomgangen gjelder derfor de juridiske vurderingene av hvordan den skal virke i praksis.

Spørsmålet om enkelte politikere har brutt dagens regler og hvilke konsekvenser det skal få, vil Stortingets gjennomgang dermed ikke gi svar på.

– Det er ikke satt i gang en generell gjennomgang av pendlerboligene, bekrefter Trøen.

– Det er vår administrasjon som kontrollerer om reglene etterleves.

– Det er påvist brudd på reglene. Hvorfor vil dere ikke beslutte en konkret gjennomgang av hvilke følger dette skal få?

– Det som er viktig for meg, er at presidentskapet har besluttet at vi skal ta en gjennomgang av reglene.

Stortingets administrasjon konkluderte nylig med at Tellef Inge Mørland (Ap) i en periode fikk gratis pendlerbolig uten at det var grunnlag for det, men at saken likevel ikke skal få konsekvenser for ham.

Denne beslutningen stiller Trøen seg bak.

– Jeg har full tillit til administrasjonens håndtering av sakene.

Torsdag kveld bekrefter Stortinget overfor Aftenposten at administrasjonen for tiden undersøker flere enkelt-saker, etter henvendelse fra politikerne selv.

– Vi kan bekrefte at flere representanter har tatt kontakt med administrasjonen, på bakgrunn av de siste tids mediesaker, sier Jorunn Nilsen, leder, seksjon for presse og samfunnskontakt.

Saken er oppdatert 9. september kl. 16:29 og kl. 20.25.

Les også

 1. Stortinget deler ut gratis pendlerboliger: Kontrollerer ikke at politikerne gir riktige opplysninger

 2. Ap-lederen ber om rask opprydning i pendlerbolig-regler for politikere. For to år siden stemte partiet nei til å stramme inn.

 3. Stortinget betaler for at SVs nestleder kan bo i Oslo sentrum. Samtidig leier han ut sin leilighet i hovedstaden.

 4. Politikerne har bare én sjef

Les mer om

 1. Stortingets pendlerboliger
 2. Stortinget
 3. Aftenposten
 4. Kjell Ingolf Ropstad