SV-politiker om tillitsvalgte som er tause etter varsel om skattekrav: – Jeg er rasende

SVs tidligere stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson langer ut mot tidligere kolleger som ikke vil være åpne om skattesakene knyttet til sine gratis pendlerboliger. – Det ødelegger demokratiet, sier han.

SVs Nicholas Wilkinson var stortingsrepresentant fra 2017 til 2021, og fungerte som partiets helsepolitiske talsperson.

De er blant landets fremste tillitsvalgte. De har fått gratis pendlerbolig av fellesskapet. Skatteetaten mener de har funnet 45 saker der politikere på Stortinget og i regjeringsapparatet på feil grunnlag har unnlatt å betale skatt av godet de har fått.

Men hvem de er, får vi kanskje aldri vite. Rapportene er grundig sladdet. Ingen politikere har ønsket å heve taushetsplikten som kan gi offentligheten innsyn.

Så langt har politikere i bare 4 av de 45 sakene stått frem (se oversikt nederst i saken) og sagt at de har fått varsel om skattekrav.

Totalt mener Skatteetaten at politikere har fått gratis bolig for verdier på over 12 millioner kroner, uten at dette er blitt skattet av.

– Det ødelegger demokratiet

SV-politiker Nicholas Wilkinson satt på Stortinget fra 2017 til 2021. Det er samme periode som Skatteetaten har undersøkt forholdene rundt skattleggingen av pendlerboligene.

Wilkinson var helsepolitisk talsperson for partiet. Han skriver i en tekstmelding til Aftenposten at han «er rasende» på grunn av politikernes manglende åpenhet.

Skatteetatens gjennomgang av Stortingets saker er på 125 sider. Stortinget har sladdet store deler av den. Offentligheten får dermed ikke vite hvilke politikere som risikerer baksmell på skatten, med mindre de selv velger å stå frem.

– Politikere får en god lønn for å gjøre en viktig jobb, og det er bra. Men når vi nå vet at flere kan ha fått noe de ikke skulle hatt, da må de være åpne om det, avklare at de skal betale tilbake og fortelle hvor mye det er snakk om, sier han.

– Det ødelegger demokratiet når man ikke er åpen og forteller sannheten. Det sender et signal om at man ikke kan stole på politikere.

Flere reagerer

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har også oppfordret politikerne til å gi mer informasjon om sakene.

– Vi oppfordrer de folkevalgte og partiene til så mye åpenhet som mulig, også om denne saken, sa han tidligere i uken.

Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes oppfordrer de involverte i de 45 sakene om å være så åpne som mulig om det som har skjedd.

Også tidligere SV-stortingsrepresentant Karin Andersen har reagert på hemmeligholdet. Hun er nå medlem i Stortingets utvalg som skal foreslå hvordan de nye reglene for pendlerboliger skal være.

– Jeg tror den type hemmelighold ikke vil bli forstått – selv om det er gjort for å beskytte enkeltmennesket, sa den tidligere SV-politikeren til Adresseavisen tidligere i uken.

Det er tilliten fra folket som har gitt politikerne disse mulighetene og godene.

Hemmelighold og taushet

Aftenposten var onsdag i kontakt med partiapparatene til alle som er representert på Stortinget. Av disse bekreftet både Høyre, KrF, Frp og Venstre at de har politikere som har fått varsel om skattekrav.

Men ingen svarte på hvem disse politikere er.

Avisen sendte mandag en henvendelse til Stortingets ledelse med en oppfordring om å be politikerne det gjelder, heve taushetsplikten. På den måten kan offentligheten få kjennskap til sakenes innhold.

Henvendelsen er ikke besvart.

Sp understreket at de ikke hadde noen planer om å oppfordre politikerne til åpenhet, og SVs nestleder, som selv er blant dem som har fått varsel om skattesmell, mener at skatt «er en privatsak».

Det er Wilkinson helt uenig i.

– Selvfølgelig ikke. Når du er folkevalgt, har du andre rammer enn andre. Det er tilliten fra folket som har gitt politikerne disse mulighetene og godene. Det er våre felles velferdskroner det dreier seg om. Da må man være åpen om hva som har skjedd i de tilfellene der man kan ha fått noe man ikke skulle hatt, sier han.

SVs fungerende leder Kirsti Bergstø og nestleder Torgeir Knag Fylkesnes under partiets avsluttende sommerpressekonferanse onsdag. Da sa Fylkesnes at skatt er en privatsak. Han har selv fortalt at han har fått varsel om skattekrav.

Mener velgerne bør kaste tause politikere

Wilkinson påpeker samtidig at han har respekt for de fire som nå har stått frem: I tillegg til Fylkesnes er det Torbjørn Røe Isaksen (H), Anette Trettebergstuen (Ap) og Emilie Enger Mehl (Sp).

– Jeg håper at flere er åpne om dette de neste dagene, sier han.

– Samtidig håper jeg at de som ikke står frem og forteller sannheten om sine saker, blir kastet ut av velgerne i neste valg, legger han til.

Han understreker at han selv ikke har hatt pendlerbolig, og at det følgelig ikke finnes noe varsel om skattekrav mot ham.