Styreleder varsler full granskning av konsulentbruk i e-helsetjeneste

Styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen AS sier han vil be om en full gjennomgang av konsulentbruken etter anklager om ulovlig store overskridelser.

Helseplattformen skal blant annet innføres ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Adresseavisen skrev torsdag om hvordan oppdraget for det offentlige foretaket Helseplattformen ifølge avtalen skulle gi konsulentene fra Ernst & Young nær 90 millioner kroner. Istedenfor har de endt med å fakturere over en halv milliard.

I tillegg har konsulenter endt opp med å bli leid inn i roller til ledelsen av prosjektet, ifølge avisen. En av medeierne i konsulentselskapet ble programdirektør. Helseplattformen er en felles digital plattform for helsetjeneste og pasienter i Midt-Norge. Den er nå under innføring.

I kjølvannet av saken varsler nå styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen AS at konsulentbruken skal granskes.

– Jeg kommer på styremøtet mandag til å be om en full ekstern, gjennomgang av denne saken, sier Garåsen til Adresseavisen.

Han sier han foreløpig ellers ikke har noen kommentar til saken.

– Jeg synes det er veldig vanskelig å ha noen sterk mening om det før styret har fått en skikkelig ekstern gjennomgang. Det eneste riktige nå er å kjøre en uavhengig juridisk vurdering av dette, slik at vi får gjennomgått alle sider av det skikkelig, sier han.

Eksperter avisen har snakket med, sier det kan være snakk om lovbrudd i saken ettersom konsulentbruken har gått så langt ut over rammen for anskaffelsen. Ernst & Young har ikke villet kommentere saken, mens direktøren for prosjektet har uttalt at hun ikke vet om de har brutt loven eller ikke.

Aftenposten har tidligere avslørt hvordan konsulenter i Direktoratet for e-helse plasserte konsulenter i lederroller samtidig som konsulenter i selskapet der samme personer hadde eierroller, fikk kontrakter verdt flere hundre millioner kroner.