LO krever dobling av innbetaling til tjenestepensjonen

LO-kongressen kommer fredag til å kreve at minstesatsen for innbetaling til tjenestepensjon minst dobles fra 2 til 4 prosent.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og kongressen går mot å kreve kraftig forbedring av tjenestepensjonen.

Etter det Aftenposten får opplyst fra informert hold, er en enstemmig redaksjonskomité torsdag kveld blitt enig om følgende krav:

«Tjenestepensjonsordningen må forbedres ved å heve minstesatsen, i første omgang til fire prosent.»

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) trådte i kraft 1. januar 2006. Alle arbeidstagere, både i offentlig og privat sektor, er omfattet av en tjenestepensjonsordning.

Pensjonsordningen pålegger arbeidsgiverne å sette av en del av lønnen til pensjonssparing for de ansatte. I dag sier loven at arbeidsgiver plikter å betale et beløp tilsvarende minst 2 prosent av de ansattes lønn til pensjonssparing.

– Hvis det stemmer, er det meget gledelig og et viktig skritt mot en konkret målsetting for forbedring av tjenestepensjonene, sier forbundsleder Jan Olav Andersen i El & It forbundet.

Han sitter selv i redaksjonskomiteen og har vært en pådriver foran kongressen for å bedre pensjonsordningene.

– Dagens tjenestepensjonen gir fryktelig lite pensjon selv om en del medlemmer har høyere sats. Mye blir borte i administrasjon. Jeg håper vi også klarer å samle oss om å forbedre de øvrige delene av pensjonssystemet, sier Andersen.

Pensjon fra første krone

Pensjons systemet i Norge er bygd på tre pilarer:

  • Folketrygden
  • Tjenestepensjon og AFP
  • Individuelle pensjonsordninger

Din samlede pensjon kan komme fra en eller flere av disse kildene. Regler om pensjon fra første krone og dag, trådte i kraft 1. januar 2022. Arbeidsgivere må tilpasse pensjonsordningene til de nye reglene innen 30. juni 2022.

– Rettes kravet om dobling av tjenestepensjonen til arbeidsgiverne eller regjeringen?

– Tjenestepensjonen og minstenivået er lovfestet. Så det må en lovendring til, og det er naturlig å rette et slikt krav inn mot lovgiverne, svarer han.

Redaksjonskomiteen legger frem sine forslag for kongressen fredag klokken 10.30. Torsdag samlet kongressen seg til fest i Folkets Hus.

– Dette har selvfølgelig en kostnadsmessig side for bedriftene, sier Nina Melsom, NHOs direktør for arbeidsliv.

– Hva som er en riktig pensjonsytelse, og hvem som skal kostnaden for dette, må vi drøfte i trepartsamarbeidet mellom regjeringen, arbeidsgiverne og arbeidstagerne, sier Melsom.

Men det vanskelige spørsmålet om LO-kongressen skal gå inn for stans, redusert eller fortsatt leting etter mer olje og gass er ikke avklart. Så medlemmene i redaksjonskomiteen vil fortsette arbeidet under og etter festen.

Etter det Aftenposten kjenner til, er det sterk vilje blant LO-toppene å finne frem til et kompromiss som kan samle både oljearbeiderne i Fellesforbundet og byråkratene i Norsk Tjenestemannslag, Handel og Kontor og Fagforbundet som er mest kritisk til fortsatt leting.