KrF-profil Anders Tyvand har skiftet mening og støtter Hareide

Anders Tyvand ønsket KrF inn i regjering sammen med Høyre og Frp før valget i 2017. Før det kommende landsmøtet 2. november, peker han i motsatt retning.

Stortingsrepresentant Anders Tyvand snur om og støtter nå Hareide.
  • og NTB

Anders Tyvand var stortingsrepresentant for Vestfold og KrFs utdanningspolitiske talsperson ved forrige periode. Før valget i 2017 var han klar på at han personlig foretrakk at KrF gikk inn i Solberg-regjeringen. Nå mener han det politiske landskapet har endret seg, og at KrF må tegne kartet på nytt.

– Jeg tror mange i KrF fortsatt ser sentrum-høyre-samarbeid som det beste alternativet, men det er for øyeblikket ikke realistisk, sier han til Dagsavisen.

For Tyvands del, betyr det at ruten videre peker i retning mot venstre.

Kristelig Folkeparti holder kortene tett til brystet før partiets landsstyre i helgen skal bestemme kjørereglene for det svært viktige landsmøtet 2. november.

På landsmøtet blir det avgjort om KrF skal følge partileder Knut Arild Hareides råd om å felle dagens regjering og gå inn for regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, eller fortsette samarbeidet med dagens regjering, eller om de skal gå inn i dagens regjering.

Et av temaene på helgens møte blir i hvilken rekkefølge de ulike alternativene skal stemmes over. Et annet spørsmål er hvilke alternativer landsmøtet blir forelagt, og hvordan de skal formuleres.

– Jeg mener at vi ikke kan bli stående i skyggen av blokkene, men bli en del av et troverdig regjeringsalternativ, sier Tyvand som velger å uttrykke sin støtte til Hareides råd.