Foreslår 535 millioner ekstra til raskere objektsikring

Politiets objektsikring skal være ferdig i 2020. Regjeringen styrker i statsbudsjettet HV med 216 millioner og tredobler satsingen på Forsvarets sikring av anlegg.

 Soldater fra HV-11 øver på objektsikring på Statkrafts anlegg i april 2015.

– Vi gjør en betydelig prioritering og ser nå en slutt på denne runden med objektsikring, sier statsminister Erna Solberg til Aftenposten.

I statsbudsjettet for 2019 vil Regjeringen styrke objektsikringen totalt med 535 millioner kroner: Politiet får 188,5 millioner, HV får 216,5 millioner og Forsvaret 130 millioner kroner ekstra.

Objektsikring handler om å beskytte infrastruktur og viktige anlegg/bygninger mot angrep og sabotasje.

Sikringen er delt inn to undergrupper: Grunnsikring, som er et slags minstekrav til fysisk eller teknisk sikring, og beskyttelse av anlegg og bygninger ved bruk av styrker fra politiet og Forsvaret ved Heimevernet.

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara spurte i sommer politidirektøren om hva han trenger for å komme i havn med objektsikringen innen 2020. Ønskelisten ble lagt frem i august.

– Da sa vi at vi går for den, sier Wara.

Bakgrunnen for satsingen er Riksrevisjonens kritiske rapporter om manglende oppfølging av Stortingets pålegg om objektsikring etter terrorhendelsen 22. juli 2011.

22. oktober er det ny lukket høring om saken. Nå svarer Solberg-regjeringen med en rekke nye bevilgninger til sikring:

Politiet:

  • 142 millioner inngår i Politidirektoratets helhetlige plan for å sikre skjermingsverdige objekter i løpet av 2020.
  • 29 millioner kroner til redundanstiltak (avbøtende tiltak)
  • 17,5 millioner kroner til PST.

– Dette kommer i tillegg til forslaget om å bevilge 148,2 millioner kroner til datasentre og 865,3 millioner kroner til nytt beredskapssenter på Taraldsrud, sier Wara.

– Da sa vi at vi går for den, sier Wara.

Bakgrunnen for satsingen er Riksrevisjonens kritiske rapporter om manglende oppfølging av Stortingets pålegg om objektsikring etter terrorhendelsen 22. juli 2011.

22. oktober er det ny lukket høring om saken. Nå svarer Solberg-regjeringen med en rekke nye bevilgninger til sikring:

Politiet:

  • 142 millioner inngår i Politidirektoratets helhetlige plan for å sikre skjermingsverdige objekter i løpet av 2020.
  • 29 millioner kroner til redundanstiltak (avbøtende tiltak)
  • 17,5 millioner kroner til PST.

– Dette kommer i tillegg til forslaget om å bevilge 148,2 millioner kroner til datasentre og 865,3 millioner kroner til nytt beredskapssenter på Taraldsrud, sier Wara.

– Vi ser nå en slutt på arbeidet med objektsikring, sier statsminister Erna Solberg, justisminister Tor Mikkel Wara og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Mer komplisert i Forsvaret enn i politiet

Forsvaret:

Arbeidet med objektsikring i Forsvaret dreier seg om noen hundre objekter og har vist seg langt mer komplisert enn arbeidet med politiets 12 sikringsverdige objekter. Flaskehalser både i forsvaret og den sivile byggesektoren, bremser fremdriften.

I den opprinnelige planen fra 2015 skulle det bevilges 50 millioner kroner årlig. Da ville målet først være nådd i 2025- 10 år etter Stortingets forutsetning.

Nå mer enn tredobles beløpet til 180 millioner kroner neste år.

– I tillegg ber vi Forsvaret se på mulighetene for å forsere arbeidet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen vil også bevilge 216,5 millioner kroner ekstra til HV for å styrke objektsikringen.

– Heimevernet skal trene mer, får nye uniformer, nye våpen og vi kjøper inn sperremateriell, sier Bakke Jensen.

– Når vil objektsikringen i Forsvaret være i havn?

– Vi klarer ikke å gi et klart estimat før i revidert nasjonalbudsjett, sier Solberg.

Solberg: Stortinget vedtok urealistisk tidsplan

– Kunne mer penger fått oss raskere til målet?

– Jeg tror ikke vi kunne brukt mer penger og fått til mer fornuftige ting. Det eneste som kunne brakt oss raskere i mål, var at vi hadde brukt perioden 2010–2013 på en bedre måte, sier Solberg.

– Man fastsatte den gang regler og tidsfrister uten å ha oversikt over omfanget og helheten. Det var en urealistisk tidsplan. Nå dimensjonerer vi også for andre trusler enn det man tenkte på den gang, slutter hun.

– Hvor mye er friske, nye kroner og hvor mye er oppfølging av tidligere vedtak?

– Alt er friske penger bortsett fra pengene til beredskapssenteret, sier Wara.