Søreide dropper Brendes prestisjeprosjekt: Norge vil ikke lede OSSE

Anniken Huitfeldt (Ap), leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, mener at Regjeringens snuoperasjon skader Norges renommé.

Utenriksminister Børge Brende (H) lanserte Norges kandidatur til å lede OSSE. Etterfølgeren Ine Marie Eriksen Søreide (H) sier at Norge ikke har kapasitet.
  • Alf Ole Ask

Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE) spiller en viktig rolle i Ukraina-krisen og har 57 medlemsland. Deriblant USA og Russland.

Regjeringens nei til at Norge skal lede OSSE, har vakt reaksjoner på Stortinget.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) begrunner snuoperasjonen med kapasitetshensyn. Arbeidet med brexit og Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd koster for mye ressurser for UD. Derfor må OSSE-formannskapet droppes.

– Norge taper på dette

Anniken Huitfeldt (Ap), leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, reagerer på beslutningen.

– Formannskapet i OSSE var et viktig punkt i Veivalgmeldingen om hva som skulle være Norges utenrikspolitiske prioriteringer. Når vi nå har trukket oss fra å være formannskap, går det utover Norges renommé, sier Huitfeldt.

Anniken Huitfeldt (Ap)

Da Veivalgmeldingen for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk ble presentert het det at Norge skulle ta ansvar internasjonalt ved å søke medlemskap i FNs sikkerhetsråd 2021-22 og formannskapet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2020.

Huitfeldt viser til at hele Stortinget stilte seg bak dette.

Hun understreker at OSSE-formannskapet er viktig for Norge. Organisasjonen spiller en betydelig rolle i Ukraina-krisen og er en organisasjon der både Russland og USA er medlem.

Les også

LES OGSÅ: Dramatisk angrep i Ukraina: Ubevæpnet OSSE-observatør drept og flere skadet da to biler ble sprengt

Var for i oktober

Huitfeldt viser også til at dette så sent som i statsbudsjettet var en viktig målsetting for Regjeringen og at det ikke har skjedd noe de siste ukene som skulle endre dette.

– Vi snakker her om den samme Regjeringen som for kort tid siden prioriterte dette, men som plutselig snur, sier hun.

Det er få dager siden opposisjonen på Stortinget ble orientert om dette. Men Regjeringen har ikke markedsført tilbaketrekningen like omfattende som da de lanserte seg som kandidat.

– Gjort en grundig vurdering

I Utenriksdepartementet er den offisielle forklaringen følgende:

«Vi har gjort en grundig vurdering av hva et OSSE-formannskap i 2020 vil kreve av politisk oppmerksomhet, menneskelige ressurser, samlet kapasitet og økonomi,» heter det i en e-post fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide til Aftenposten, formidlet av hennes pressevakt.

Hun fortsetter: «OSSEs arbeid er viktig og vi må være sikre på å ha kapasitet til å gjennomføre et formannskap. Vi ga derfor OSSE beskjed innen fristen for å påta seg formannskapet for 2020, at Norge ikke kom til å gjøre det.»

Les også

LES OGSÅ: Andre land i NATO skryter uhemmet av Stoltenberg. Selv tror han de beste årene kommer nå.

Brexit mer krevende

Hun skriver videre at «Brexit blir mer krevende og omfattende enn forventet, og vi må kunne ivareta norske interesser overfor vår viktigste handelspartner godt. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er utfordrende og vil kreve mye politisk oppmerksomhet. Vi vil de neste tre årene også bruke betydelige ressurser på kampanjen for sikkerhetsrådskandidaturet vårt.»

I et svar til Huitfeldts kritikk skriver utenriksministeren via sin pressetalsperson i en SMS: « Jeg er overrasket over Huitfeldts reaksjon. Ap foreslo i sitt alternative budsjett å kutte UDs budsjett på personell og administrasjon med 50 millioner. Det er en del av budsjettet som allerede er under press, og det er i stor grad nettopp fra denne budsjettposten kostnader til forberedelser og gjennomføring av et OSSE-formannskap måtte hentes. Da blir det spesielt at Ap kritiserer oss for å ikke påta oss betydelige kostnader med et OSSE-formannskap.»

Nye toner fra Regjeringen

– Dette var nye toner fra en regjering som ellers snakker varmt om effektivisering. UDs generelle driftsbudsjett for 2018 er på 2,3 milliarder kroner. Siden 2016 har det økt med 190 millioner kroner, sier Huitfeldt.

Huitfeldt sier også til at brexit og kampanjen for norsk plass i Sikkerhetsrådet ikke er av ny dato.

Det har i 10 år vært klart at Norge ønsker å sikre seg ett av de ledige setene i Sikkerhetsrådet for perioden 2021–22. Valget skjer i FNs hovedforsamling i 2020.

Aftenposten har fått bekreftet at det er bekymringer internt i UD over fremdriften i denne kampanjen. Irland og Canada er kandidater sammen med Norge og kjemper om to plasser.

Høyt prioritert av forgjengeren

Meldingen fra utenriksminister Eriksen Søreide står i skarp kontrast til den pressemeldingen som forgjengeren Børge Brende sendte ut i april med tittelen: «Norge tar sikkerhetspolitisk ansvar i Europa.»

– Gjennom å søke om formannskapet i OSSE, tar Norge sin del av ansvaret for å bevare og videreutvikle en av de viktigste all-europeiske samarbeidsorganisasjonene vi har, forklarte Brende den gangen.

Da het det at en viktig målsetting for et norsk OSSE-formannskap er å bidra til åpenhet, tillitsskapning og avspenning gjennom sikkerhetspolitisk dialog.