Politikk

Høyre-politiker skrøt på seg «sex på sykehjem» i stortingsmelding

– Vi ønsker å legge til rette for at eldre skal ha sex på sykehjem, sa Høyres Sveinung Stensland til VG og viste til eldrereformen Regjeringen la frem fredag. Men der er temaet knapt nevnt.

Høyres helse- og omsorgspolitiske talsmann ga inntrykk av at Regjeringen har lagt frem en reform som bidrar til å legge til rette for mer sex på sykehjem.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Før helgen la Regjeringen frem en kvalitetsreform for eldre, en stortingsmelding med tittelen Leve hele livet. Den anledningen benyttet Høyres helse- og omsorgspolitiske talsmann, Sveinung Stensland, til å opplyse om at Høyre «ønsker å legge bedre til rette for sex blant eldre på sykehjem».

I et stort VG-intervju ga han inntrykk av at dette er et omtalt tema i den ferske stortingsmeldingen.

For dårlige rammer for ektepar som ønsker sex på institusjon

– Når vi debatterer forbedringer på syke-/eldrehjem, så diskuterer vi bygninger, økonomi, antall ansatte på jobb, medisinbruk og veldig mye annet som ikke handler om hva de eldre faktisk skal gjøre når de er på institusjon. Når regjeringen i dag legger frem stortingsmeldingen Leve hele livet, så ønsker vi at det også skal bli fokus på de eldres behov, sier Stensland til avisen og påpeker at «sex er et slikt behov».

Stensland, som er nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, mener rammene i dag er for dårlige «for ektepar som ønsker sex på institusjon».

– Vi ønsker å legge til rette for at eldre skal ha sex på sykehjem, sa han og mente det var viktig å sette dette på dagsordenen.

Meldingen handler om mye annet

Men Aftenposten har skummet gjennom store deler av den 184 siders meldingen uten å finne tiltak som omhandler det Stensland tar opp.

Reformen Leve hele livet består ifølge Regjeringen selv av «25 konkrete og utprøvde løsninger på områder hvor vi vet at det for ofte svikter i tilbudet til eldre i dag».

Ingen av disse 25 punktene nevner spesifikt det Stensland er opptatt av. Og blant de mange innspillene som konkret er nevnt om de fem hovedpunktene i meldingen: et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, er eldres seksualitet knapt nevnt.

Regjeringen presenterer derimot en rekke tiltak og ideer som dreier seg om alt fra å bekjempe ensomhet til hvordan man kan få bedre måltider og mer fysisk aktivitet blant eldre.

 • Les hele regjeringens stortingsmelding her

Stensland: VG trekker frem sex i overskriften

På spørsmål til Stensland om hva det står om sex på sykehjem i reformen, svarer han følgende på SMS.

«Behov for nærhet er der hele livet, å innse at folk har forskjellige behov er viktig. At VG trekker frem sex i overskriften er en ting. Men jeg snakker også om kjærlighet, nærhet og omsorg. Mange på sykehjem er svært syke, ja, men det finnes demente, det finnes folk som bor på sykehjem som ikke er sterkt pleietrengende, og det finnes par som vil dyrke kjærligheten også i alderdommen. Reformen «Leve hele livet» handler om nettopp det: Vi har forskjellige behov, alle trenger aktivitet tilpasset sine muligheter, mat er viktig, medisiner må brukes riktig og det må være bedre sammenheng i tjenestene. Jeg er stolt av å være med i et parti som snakker om annet enn bare kroner og øre, vi snakker om menneskers egenverdi og det faktum at alle har sine behov. De defineres ikke av andre.»

Gode øyeblikk og generasjonsmøter

Regjeringens melding er blant annet ment å skulle inspirere kommuner til å lære av hverandre.

I punktet om «aktivitet og fellesskap» gjengis f.eks. tips om alt fra «aktivitetsvenn» (eldre med demens gjør aktiviteter sammen med frivillige) og «ruslevenn» (eldre med demens går tur sammen med frivillige) til «seniorsenter og kulturrullator» (aktiviteter, kurs og sosiale møteplasser for 60+ og en flyttbar kulturformidler).

Bare to steder gjengis lokale tips som kommer inn på noe i nærheten av det Steinsland tar opp:

I en av faktaboks opplyses det at Helse- og omsorgsdepartementet har fått inn et innspill fra eldrerådet i Eid kommune om at «de eldres seksualitet skal tas på alvor». I en annen informeres det om at Verdal kommune kurser staben blant annet om seksuell helse.

Men ordet sex finnes ikke i meldingen, og ord som samliv, privatliv og intimitet er knapt nevnt.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Solberg-regjeringen
 2. Sveinung Stensland
 3. Sykehjem
 4. Sex
 5. Seksualitet