Siv Jensen: Det pågår en radikalisering av Ap

Frp-leder Siv Jensen går til frontalangrep på Jonas Gahr Støre fordi han vil rekommunalisere barnehager og sykehjem. Hun mener Støre kommer med usannheter i et intervju med Aftenposten.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen går hardt ut mot Jonas Gahr Støre. Hun mener det er galskap at rødgrønne kommuner bruker skattekroner til å «kjøpe opp velfungerende barnehager og sykehjem».

– Jeg begriper rett og slett ikke hvorfor Jonas Gahr Støre og Ap vil kjøpe opp velfungerende barnehager og sykehjem. Det er galskap å ta inn hundrevis av millioner i eiendomsskatt og så bruke vanlige folks skattepenger til slikt, sier Siv Jensen.

Hun mener det pågår en radikalisering av Ap og at det skyldes trusselen fra SV og Rødt som i lengre tid har gjort det godt på målingene.

– På flere og flere målinger er Jonas avhengig av Rødt for å få flertall. Jeg tror de frykter velgerlekkasje. Jeg tror det er en viktig del av forklaringen på hva som skjer i Ap.

– Rett og slett ikke sant

Bakgrunnen er et intervju Støre ga til Aftenposten i forrige uke der Ap-lederen sa at de private barnehageeierne fører «hundrevis av millioner kroner ut av landet» og pekte på at kommunene kan ta over private barnehager og sykehjem.

– Det er rett og slett ikke sant, sier Frp-lederen.

– I 2017 ble det tatt ut 130 millioner samlet sett i utbytte i barnehagesektoren av et overskudd på 1,2 milliarder kroner. Det meste blir altså igjen i sektoren. Ergo går det ikke an å påstå at hundrevis av millioner kroner sendes ut av landet.

Hun sier det er et mønster i rødgrønne kommuner med rekommunalisering av velfungerende private tilbud.

– I valgkampen i Oslo i 2015 handlet det for de rødgrønne om å begrunne innføring av eiendomsskatt for å bedre kvaliteten i helse- og omsorgssektoren. Men det er ikke det de bruker pengene på. Pengene går til å kjøpe opp velfungerende private sykehjem, og det til tross for at disse er underlagt de samme krav og regelverk som offentlige sykehjem. Det gjelder også for barnehager.

Jensen viser også til at Oslo-byrådet i revidert budsjett for 2018 varslet kjøp av fem private barnehager, som inkluderer barnehagene Tyngdepunktet (Ensjø torg), Krydderhagen (Hasle), Utsiktskvartalet (Tiedemannsbyen), Munchs brygge (Paulsenkaia) og Hovinenga barnehage (Valle Hovin).

– Noen steder har private barnehager som ønsker å utvide fått nei. Kommunene kjøper heller opp barnehagene fremfor å la dem utvide.

– Mistenkeliggjør private

Støre sa i intervjuet i Aftenposten at han ikke ville bruke begrepet «velferdsprofitører», men sa samtidig at ansatte i private virksomheter var i en utsatt posisjon fordi «penger tjenes gjerne gjennom kutt i lønn, pensjon og antall ansatte».

Jensen mener Støre bruker en mistenkeliggjørende argumentasjon.

– Igjen er det påstander som ikke dokumenteres. Og argumentasjonen er mistenkeliggjørende. Han snakker om virksomheter som ikke lønner sine ansatte skikkelig. Sannheten er at i 95 prosent av barnehagene som er medlemmer av Private Barnehagers Landsforbund har tariffavtale. Det er altså ryddige og ordentlige forhold. De private opererer innenfor de samme rammer og regelverk som de offentlige gjør. Det stilles de samme krav kvalitet, bemanning og pedagogtetthet.

Siv Jensen sier hun «begynner å bli litt lei av omtrentlighetene» fra Støre.

Siv Jensen

– Og forsøket hans på skape et inntrykk av at bare vi får et kommunalt monopol så blir dette kjempebra. Men det han vil er altså å fjerne valgfrihet og mangfold.

– Jeg må minne om at brukerundersøkelsene forteller at foreldrene i private barnehager er mer fornøyd enn dem som har barn i offentlige barnehager.

Siv Jensen

Frp-lederen sier påstanden fra de rødgrønne om at de private eierne tapper fellesskapet for penger er uforståelig.

– Rapporter har vist at private barnehager sparer det offentlige for to milliarder kroner i året. Dette er penger vi ellers måtte ha brukt for å opprettholde det samme tilbudet, sier hun.

– Støre skaper fiendebilde

Jensen mener Støre og Ap skaper et fiendebilde av private aktører.

– De synes det er fint med konkurranse og mangfold på stort sett de fleste områder. Det har også gitt bedre tjenester og lavere priser. Men så setter de en grense akkurat her ved f.eks. barnehager og sier det er moralsk forkastelig med private eiere.

Jensen sier hun «forstår det bare ikke».

– Det er bare sprøtt å bruke skattepenger på å kjøpe opp tilbud som går godt. Jeg hadde skjønt det hvis man skulle løse et problem, men det er ikke noe problem å løse.

Hun sier det bærende elementet i barnehageforliket var likebehandling av offentlig og privat eierskap.

– Så ble det full barnehagedekning og så skal man begynne å kødde det til? Nei, vet du hva.

Støre sier han kan «svare Siv Jensen på samme måte»:

– Jeg begriper ikke at Siv Jensen, som hevder å være opptatt av skatt, kan være så lite opptatt av hva skattepengene brukes på. Det er for eksempel ikke lenge siden Aftenposten dokumenterte at eierne av et stort barnehagekonsern hadde tatt ut over 900 millioner kroner fra barnehagene og investert i andre prosjekter i inn- og utland.

Støre viser også til en rapport fra Høgskolen i Innlandet som han sier viser at private eiere benytter konsernbidrag og rentefradrag aktivt for å flytte overskudd fra Norge til utlandet.

– Det dokumenteres gang på gang at store barnehagekjeder tjener store penger og at kommersielle barnehager og sykehjem har lavere og dårligere betalt bemanning enn kommunale og ideelle, sier han.

Han mener det er like godt dokumentert at kommersielle aktører fortrenger ideelle – med den følge at det blir mindre mangfold og mindre valgfrihet.

Støre: Byrådet i Oslo innfrir valgløfter

Slik svarer han på kritikken mot det rødgrønne byrådet i Oslo:

– Arven fra høyrebyrådet var en eldreomsorg preget av stoppeklokker, kutt og masseprivatisering og en barnehagesektor der det manglet plasser. Og det var forbud, jeg gjentar forbud, mot å starte kommunale barnehager. Den tiden er over og vi bygger barnehageplasser i raskt tempo og en trygg eldreomsorg der eldre skal få være sjef i eget liv.

Støre sier byrådet i løpet av 2019 når målet om 3000 flere barnehageplasser og 500 flere medarbeidere i hjemmetjenesten slik det ble lovet i valgkampen i 2015.

– Hvis Siv Jensen mener eiendomsskatten skal bort i Oslo, så er det de pleietrengende eldre som må ta regningen.