Foreldrene betalte 11.440 kroner i måneden for å ha Frida og Fanny i barnehage. I dag koster de samme plassene 5090 kroner.

Barnetrygden sto stille i alle årene Frida (20) og Fanny (18) hadde krav på barnetrygd. Men barnehagene ble flere og langt rimeligere, og foreldrepermisjonen økte.

Å ha Frida (til høyre) og Fanny Blomqvist Holte i Sinoberbarnehagen i Nittedal i 2001 kostet svært mye for foreldrene Bjørn Blomqvist og Vibeche Holte. Her er familien fotografert i 2019.

Økt barnetrygd er et hett tema i regjeringsforhandlingene. Sentralt i KrFs argumentasjon for å få gjennomslag for dette, er at satsen har stått stille lenge.

Men andre tjenester og ytelser som kommer barnefamiliene til gode, er blitt langt bedre siden barnetrygden sist ble prisjustert.

Les hele saken med abonnement