Politikk

Høyre vil teste kurs- eller jobbplikt for foreldre som får gratis barnehage

Høyres landsmøtet vedtok å vurdere aktivitetsplikt for folk som mottar ulike former for støtte.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde innledet til debatten om velferdsstatens fremtid. Foto: Morten Uglum

 • Alf Ole Ask
  Journalist
 • Robert Gjerde
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist

En av de mest kontroversielle forslagene som leder av Høyres integreringsutvalg Heidi Nordby Lunde fikk støtte for, var å innføre en prøveordning med aktivitetsplikt for foreldre som får gratis kjernetid til sine barn.

I dag er det rundt 18.200 barn fra familier med lav inntekt som kan bli omfattet av en slik prøveordning, dersom foreldrene ikke jobber eller studerer. De kan bli sendt på kurs. Dette for å bedre integreringen.

Tilbudet om gratis kjernetid (halvdagsplass) går nå til barn i alderen 3–5 år i familier som har en samlet inntekt på under 450.000 kroner.

Foreldrene må selv søke om tilbudet.

Tydeligere aktivitetskrav

Derimot mener Høyre at det skal vurderes å stramme inn aktivitetskravet fra åtte til seks uker for sykmeldte. I tillegg går de inn for å sikre at gradert sykmelding og uføretrygd er hovedregelen, samt at de som søker uføretrygd, skal vurderes av et tverrfaglig team før godkjenning.

– Å stille krav er å bry seg, var ord som gikk igjen i debatten.

Mer radikale forslag, som innføring av karensdager fikk ikke tilslutning.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie var blant dem som advarte landsmøtet mot å vedta forsøk med en karensdag. Regjeringen har vernet sykelønnsordningen i denne stortingsperioden.

 • Ikke helt som andre parti: Dette opplever du bare på et landsmøte i Høyre

De eldre skal med

Partiets seniorgruppe førte an i tiltak som skal til for at folk kan jobbe lenger.

Statsminister Erna Solberg slo allerede i sin innledning fredag fast at de eldre er den nye oljen og at vi alle skal jobbe lenger.

Ett av de konkrete vedtakene er at Høyre nå ønsker å fjerne aldersgrensen på 72 år i arbeidsmiljøloven. Det vil kunne øke eldres muligheter til å jobbe lenger, om de ønsker det.

Bakteppet for denne debatten er at velferdssamfunnet er under press.

Reformer – uten penger forsøk

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tok i sin tale til landsmøte til motmæle mot Ap-leder Jonas Gahr Støres kommentar til statsminister Erna Solbergs åpningstale: «Høyre sier at tiden for de store velferdsreformene er over».

– Jeg kjenner meg ikke igjen i den uttalelsen. Det som er over, er tiden da alle problemer kunne løses med mer penger, tiden da vi trodde at det offentlige alene kunne bygge velferd og tiden med tro på det store systemet som ufeilbarlig, sa Røe Isaksen.

– Tvert om er det tiden for Arbeiderpartiet, som det store reformpartiet, som ser ut til å være over. Dere må gjerne klappe, men det er trist, sa Røe Isaksen.

Små skritt – men er det nok?

– Men er de endringene som Høyre vedtar nok til å møte disse utfordringene?

– Dette er skritt i riktig retning. Det kan være nok om gjør gradvise endringer som har som effekt at vi sikrer velferdsstaten. Dersom vi ikke gjør noe, vil det om kort tid bli nødvendig å gjøre dramatiske endringer, sier Røe Isaksen.

Nordby Lunde sier at de vedtakene som nå er fattet er en god begynnelse.

– Dette er ikke nok, men det utvalget jeg leder skal jobbe videre med disse spørsmålene de neste tre årene, men jeg er kjempefornøyd med at vi fikk tilslutning, sier hun.

Les mer om

 1. Uføretrygd
 2. Anniken Hauglie
 3. Torbjørn Røe Isaksen