Politikk

SV-topp: Vil ha pause i utbygging av vindmøller

SV ønsker bråstopp i alle nye vindmølleprosjekter før den nasjonale planen for vindkraft er ferdig behandlet.

Vindmølleparkene gror opp også i Norge – her fra Vestlandet.
 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist

Lars Haltbrekken er miljøpolitisk talsperson for SV og tidligere leder i Naturvernforbundet. Han er bekymret for at det nå blir mye politisk bråk rundt vindkraft.

– Jeg mener vi må ta en pause i utbyggingen av vindkraft. Alle nye konsesjonssøknader må settes på vent inntil den nasjonale planen er ferdigbehandlet, sier Haltbrekken til Aftenposten.

1. april skal det legges frem en plan, såkalt nasjonal ramme, for utbygging av vindkraft i Norge. Dette kommer til å bli et meget omstridt dokument. Planen skal så på høring, men politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, Bjørn Siem Knudsen (Frp), vil ikke gi noe tidspunkt for når planen er ferdig behandlet i departementet.

– Det er et mål å ha god fremdrift i arbeidet, meddeler han på e-post via informasjonsavdelingen.

Olje – og energidepartementet skal sende planen, som skal utarbeides av NVE, på høring. I tillegg blir det arrangert regionale innspillsmøter i mai og juni.

Lars Haltbrekken er SVs miljøpolitiske talsperson på Stortinget.

Ønsker seg en pause

– Kommer myndighetene til å behandle konsesjoner før denne planen er ferdig behandlet?

– Slik det ser ut nå vil det være svært få saker der det kan være aktuelt å gi konsesjon mens nasjonal ramme er til behandling, skriver informasjonsavdelingen på vegne av Siem Knudsen og fortsetter:

– Formålet med nasjonal ramme er å styre hvor det søkes konsesjon, men det vil også fremover være mulig å søke konsesjon utenfor områder som blir utpekt som mest egnet. Generelt vil det imidlertid være vanskeligere å få konsesjon i slike områder.

Kan man verne alt?

Haltbrekken viser til at rundt om i landet er det nå omfattende protester mot naturinngrepene mange av vindkraftanleggene fører til, i tillegg til at de en del steder kommer i konflikt med samiske rettigheter.

– Den nasjonale vindkraftplanen må sørge for at vi sparer våre flotte naturområder, at vi ikke overkjører samiske rettigheter og at vi unngår en planløs utbygging, sier han.

– Men er ikke dette et typisk SV-argument, der dere er imot det meste. Må man ikke ofre noe natur for å få til det grønne skiftet der en skal gå fra fossil til fornybar energi?

– Det er helt riktig og viktig med fornybar energi, men vi må sørge for at det skjer på en skikkelig måte og at vi ikke slipper til utbygginger i områder der det ikke skal bygges, sier Haltbrekken.

Han legger til at en risikerer å tillate bygging i områder der en senere kommer frem til at burde vernes mot utbygging av vindkraft.

Les mer om

 1. Vindkraft
 2. Klimautslipp
 3. Norge
 4. Byutvikling
 5. Utbygging
 6. Rusbehandling