Trolig bredt flertall for å bruke mer bistandspenger i Norge

Erna Solberg og Regjeringen kan få flertall for å delfinansiere økte asylutgifter med penger fra bistandsbudsjettet.

De må finne midler raskt, og det kommer til å bli bråk rundt statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen. Men nå vil opposisjonen ha et stort forlik med regjeringspartiene om asyl-finansieringen.

De siste prognosene fra UDI tyder på at det vil komme hele 56.000 asylsøkere til Norge i år og neste år. Det er flere enn antall innbyggere i Bodø og nesten like mange som det bor i Drammen.

Mange av dem vil få opphold, har statsminister Erna Solberg (H) fortalt Stortinget. Hver som får opphold, koster en million kroner over en femårsperiode, ifølge statsministeren.

Les også

Kan koste 40-50 milliarder kroner de neste fem årene

Planlagte bistandsprosjekter utenlands kuttes

Fredag kommer det såkalte "tilleggsnummeret" til budsjettforslaget for 2016 hvor Regjeringen skal prøve å finansiere de ekstra utgiftene. Etter det Aftenposten forstår blir mer bistand brukt i Norge og planlagte bistandsprosjekter utenlands kuttes i eller utsettes. Det skal ha vært et møte i Norad om dette mandag, ifølge kilder.

Også den norske regnskogsatsingen som binder store beløp hvert år, kan bli trukket med i inndekningen.

Før strømmen av asylsøkere startet for alvor etter sommeren, hadde Regjeringen beregnet at det i bistandsbudsjettet skulle brukes 1,9 milliarder av et foreslått 2016-budsjett på 33,6 milliarder til innenlandske utgifter, blant annet 1,1 milliarder til oppholdsutgifter på statlige asylmottak. Dette utgjør 5,7 prosent av bistandsbudsjettet. Av dette var oppholdsutgifter på statlige asylmottak beregnet til nesten 1,1 milliard kroner. Her blir det kraftige økninger.

Les også

Jensens flyktningtall får slakt: - Dette begynner å nærme seg uansvarlig

Ønsker bredt forlik

Regjeringspartiene vil først prøve å få flertall for asylfinansieringen med Venstre og KrF. KrF har allerede advart mot å ta noe mer penger fra bistandsbudsjettet, men uttalelser de siste dagene er blitt tolket som om partiet er litt på glid.

Dersom dette ikke går, har både Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap.-leder Jonas Gahr Støre nå signalisert at de ønsker seg et bredt forlik om flyktninge— og asylpolitikken.

Mulighetene for et bredt samarbeid om asyl- og flyktningpolitikken har ikke vært så gode som nå i nyere historie, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Vi vil bidra til bred enighet om flyktning- og asylpolitikken, slik vi har tatt til orde for siden august. Vi vil vurdere alle forslag som kommer fra Regjeringen, sier Støre til NTB.

Ap vil bruke mer bistandspenger hjemme

Arbeiderpartiet sier seg villig til å drøfte større bruk av bistandspenger til asylsektoren.

— Ja, vi gjorde det jo selv i vår tid i regjering, sier leder av Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap).

Ett eksempel er året 2010 da den rødgrønne regjeringen brukte hele 10,5 prosent av bistandsbudsjettet til innenlandske asylutgifter. Samme prosentdel nå hadde gitt to milliarder ekstra til asylfinansiering. Samme prosentdel som Sverige og Danmark har ført opp i år – 20 prosent – ville gitt fire milliarder ekstra.

— Vi må jo vurdere Regjeringens forslag og se hvor mye som trengs i tillegg og hvor mye som skal komme fra bistandsbudsjettet, sier hun.

- Men er det ikke problematisk at så mye bistand etter hvert blir brukt innenlands i giverlandet?

— Jo, det er flere sider av dette. Det er ulikt hva landene har ført opp som ODA-midler. Og så er det behov for en diskusjon om hva som skal inkluderes.

- Har noen strukket strikken for langt?

— Vi må se på hvordan andre land har gjort det. Men det er viktig å få en mest mulig ensartet praksis, sier Huitfeldt.

Her kan du lese statsminister Erna Solbergs redegjørelse for Stortinget om asylsituasjonen.

Frp med kraftige kuttforslag - før regjeringsdeltagelse