Politikk

Venstre «mister» partiets vinnersak. Her er miljøbevegelsens dom.

Venstre eier ikke miljøsaken lenger. På fire år har tilliten til Venstre som miljøparti stupt, viser analyser av stortingsvalgene i 2013 og 2017.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er fornøyd med gjennomslag i regjeringen.
 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist

I vel ett år har Ola Elvestuen vært klima- og miljøminister. Aftenposten har bedt Miljø-Norge vurdere hans innsats. Lederne i seks organisasjoner feller sin dom. Den kan oppsummeres slik: Elvestuen kan mye og vil gjerne, men sliter med å få gjennomslag i regjeringen.

Velgernes oppfatning av Venstre som et parti som eier miljøsaken er dalende. I 2013 var det 23 prosent av velgerne sa at de oppfattet at Venstre hadde den beste miljøpolitikken. Etter fire år med Ola Elvestuen som leder av Stortingets energi og miljøkomité sa velgerne i 2017 at bare 9 prosent mente Venstre var miljøpartiet.

Nå er han klima- og miljøminister.

Seks miljøorganisasjoner vurderer i Aftenposten Elvestuens innsats, selv er han ikke enig i at han så langt har fått til lite:

– Så de mener at målet om at vi bare skal selgenullutslipps kjøretøyer i 2025 og som vi gjennomfører, 40 prosent i el-bilsalg i februar, ikke er et gjennomslag? Det er et gjennomslag.

– På transport gjør Norge mye mer enn noen andre land er i nærheten av, sier Ola Elvestuen da Aftenposten treffer han på en pressekonferanse samme dag som meningsmålingen viser at Venstre ligger på 1,9 prosent.

– Men når de ikke oppfatter det slik, klarer du ikke å kommunisere det da?

– Vi kan alltid bli flinkere til å kommunisere, men vi er altså midt i et arbeid. Vi jobber med grønn skipsfart og med hydrogenstrategi, sier han. Han legger til listen regjeringens arbeid for å stanse tapet av natur og forslag om å stanse nydyrking av myr.

Hvem følger ikke med?

Hverken miljøorganisasjonene eller velgerne ser alt dette, hva er problemet da?

– Vi er et parti som må vise frem hva du får til og det som er de neste stegene. Det som gjelder nå er å synliggjøre det.

Så du synes du får gjennomslag i regjeringen?

– Ja, det har aldri vært en regjeringsplattform som har vært i nærheten av de ambisjonene som vi nå legger til grunn, sier han.

En fersk meningsmåling Norstat har gjort for Aftenposten viser at velgerne foran høstens kommunevalg er interessert i andre saker enn miljø. Antall Venstre-folk i undersøkelsen er lite, men bare hver femte av dem som svarte prioriterer miljø som en av to toppsaker før valget.

Her er vurderingen fra lederne i seks miljøorganisasjoner.

Leder i WWF, Bård Vegar Solhjell.

Bård Vegar Solhjell, leder i WWF:

«Ola Elvestuen er en god klima- og miljøminister, kunnskapsrik og tar mange initiativer. Det ville vært bra for miljøet om flere hadde hans engasjement.

Også vil jeg si at de manglende resultatene som jo er tydelig på mange områder, skyldes ikke han eller hans venstrekollegers manglende kampvilje. Det skyldes andre statsråder og andre partier som har mer kraft enn Venstre og hans departement har. Repparfjorden er åpenbar. Vi kunne forventet oss både mer trøkk på det innenlandsk klimaarbeidet og nok en klarere dreining i naturvennlig retning. Det står ikke på Ola og Venstre, men hvor flertallet i regjeringen og politikken ligger.»

 • Les også: Venstres miljøtalsmann på Stortinget: Forstå dem som vil lenke seg sammen mot regjeringens politikk
Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet:

«Elvestuen har bidratt sterkt til å hindre utbygging av viktige vassdrag, og for første gang på 10 år blir et nytt vassdrag vernet. Lofotodden nasjonalpark ble landet, og Østmarka ligger an til å følge etter.

Men nedbygging av naturarealene våre fortsetter i faretruende tempo, med store konsekvenser for truede arter. I klimapolitikken ser vi nærmest ingen nye tiltak, det er i hovedsak nye utredninger og forsinkelser. Oljeindustrien får fortsette å ekspandere som om klimakrisen ikke fantes, og de lukker øynene for miljøfaglige grenser.»

Frederic Hauge, Bellona.

Frederic Hauge, leder i Bellona:

«Mitt inntrykk er at ledelsen i Miljødepartementet er kompetent, med blant annet to dyktige statssekretærer. I mange år har problemet vært kontakt med andre departementer, men ett år er kort tid for å vurdere innsatsen.

Det gjelder deponi i Brevik blir viktig i år. Klarer han å rydde opp i situasjonen med industriavfall i Norge? Han må forholde seg til egne fagetaters klare anbefalinger og trosse populister og den voldsomme og usaklige lokale motstanden.

Det gjelder ikke minst krefter i eget parti. En manglende fremdrift i deponisaken vil være alvorlig. Situasjonen er vanskelig fordi den forrige ministeren ikke gjorde noe og lot den ligge igjen til Venstre. Nå kan Elvestuen vise politisk mot.»

Anders Bjartnes, redaktør i Energi og Klima/Norsk klimastiftelse

Anders Bjartnes, redaktør i Energi og Klima/Norsk klimastiftelse:

«Ola Elvestuen viser mye vilje, men opplever i likhet med sine forgjengere at makten på viktige områder ligger i andre departementer som OED, Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Han har overtatt ansvaret for Enovas milliarder og det er positivt. Testen på Elvestuens handlekraft kommer når politikken for utslippskutt i ulike sektorer skal konkretiseres ytterligere. Halvering av transportutslippene frem til 2030 krever sterke virkemidler og stor innsats.

Venstre i mindretall i regjeringen både når det gjelder økte avgifter på klimautslipp og i petroleumspolitikken. Her bestemmer Erna og Siv, og Venstres primærstandpunkter blir derfor borte i koalisjonen. Det er vanskelig å se noe tydelig Venstre-stempel på politikken, og her ligger kanskje en av forklaringene på at partiet strever på målingene.»

Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom:


Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom:

«Elvestuen skal ha ros for at regjeringen har avslått søknader om å bygge ut verdifulle Vinda og Gjengedalsvassdraget i Sogn og Fjordane, og foreslått vern av Øystesevassdraget i Hardanger. Der merker vi en forskjell med Venstre i regjering.

Utover dette er regjeringens miljøpolitikk helt handlingslammet. Tusener av norske elever planlegger skolestreiker for klimaet. Vi er lei av politikere som driter i fremtiden vår.

Selv med sjokkrapporter om både verdens klima og biologisk mangfold, så fortsetter regjeringens ansvarsfraskrivelse. Det er ingen endring i en oljepolitikk som er på kollisjonskurs med klimamål. Elvestuen har kapitulert forurensningssaker: som gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden. Han har satt i gang utredninger om klimarisiko og plastforbud, men ikke tatt initiativ. Det siste vi trenger nå er flere utredninger. Vi trenger handling, og det brennkvikt.»

Marius Holm, leder i Zero.

Marius Holm leder i Zero:

«Utgangspunktet i regjeringsplattformen, med ambisiøse 2030-mål på transport og sjøfart spesielt, er gode.

Hvis han får virkemidlene også på plass i løpet av året, vil Norge gjøre en global forskjell i utfasingen av olje i lastebiler, skip, hurtigbåter og kanskje fly, slik vi allerede gjør på personbiler og ferger.

Får Elvestuen sammen med Erna Solberg også på plass virkemidler for utslippsfri sementproduksjon og avfallsforbrenning, bør Venstre være fornøyd med klimaministeren sin.»

Les mer om

 1. Venstres landsmøte 2019
 2. Politikk
 3. Klima
 4. Regjeringen
 5. Forskning og vitenskap
 6. Ola Elvestuen
 7. Transport