Venstredreining fikk ekteparet Moltu til å forlate KrF til fordel for Partiet De Kristne. Vinner høyresiden, vender de likevel ikke tilbake.

Bergen (Aftenposten): – Mange på borgerlig side i KrF er blitt marginalisert og skjøvet ut, sier tidligere KrF-politiker Marita Moltu. Men hverken hun eller ektefellen vender tilbake til KrF om høyrefløyen vinner.

Tomas og Marita Moltu betrakter seg som borgerlige og kristenkonservative og foretrekker Partiet De Kristne fremfor KrF.
  • Solveig Ruud

Han meldte seg ut i 2016. Hun fulgte etter i vår. Nå er de to tidligere KrF-politikerne i Bergen aktive i Partiet De Kristne i Hordaland. Der følger de spent med på kampen om KrFs veivalg. Om Hareide-fløyen vinner, spår de stor medlemsvekst for sitt eget parti. Om Ropstad-fløyen går av med seieren, tror de også de vil tjene noe på det.

– KrF-velgerne er lei av vingling, spill og sentrumspolitikk, sier Tomas Moltu.

Mislikte skjult Ap-dreining

Han forlot Knut Arild Hareides parti fordi han mente KrF ga slipp på det kristenkonservative verdigrunnlaget, på grunn av en partikultur han mislikte og fordi han var motstander av partiets retningsvalg.

– Jeg opplevde allerede den gang at det var satt en agenda for å få KrF inn i et samarbeid med Ap. Jeg opplevede at sentralledelsen ønsket å gjøre Bergen til et utstillingsvindu for Ap-KrF-samarbeid, sier han.

KrF har samarbeidet med Ap og Venstre i byrådet i Bergen siden 2015.

Beveger seg bort fra kjerneverdier

Tomas Moltu har tidligere ledet Bergen KrF og var i 2007–2009 skolebyråd i et H-Frp-KrF-byråd. Da han forlot KrF, var ektefellen Marita fortsatt varaordfører for partiet. I mars i år meldte hun seg ut, og i august fulgte hun etter ektefellen inn i partiet De Kristne.

– Utmeldingen er begrunnet i uenighet med den politiske dreining som har vært i KrF de senere år. Partiet beveger seg bort fra de tradisjonelle kjerneverdier og er preget av uforutsigbarhet når det gjelder hvem partiet vil samarbeide med, skrev hun i en pressemelding da hun sammen med en kollega meldte overgang til KrFs kristne konkurrent og bidro til å halvere KrFs bystyregruppe i Bergen.

Anklager Hareide for stigmatisering av Listhaug

Nå følger de den opphetede debatten i KrF fra sidelinjen. Begge mener at det lenge har pågått en uryddig, skjult prosess i KrF for å dreie partiet mot venstre.

– Jeg er borgerlig innstilt, sier Tomas Moltu, som var en av de første i KrF som tydelig tok til orde for å samarbeide med Frp. Allerede mens Kjell Magne Bondevik var statsminister i høyre-sentrum-regjeringen, tok han til orde for at KrF burde kunne regjere med Frp.

Nå kaller han partileder Knut Arild Hareides utfall mot Sylvi Listhaug for «ren stigmatisering».

– Å gi inntrykk av at et samarbeid mot venstre gir et varmere samfunn og at et samarbeid mot høyre gir det motsatte, er propaganda, sier ektefellen og fortsetter:

– Det er propaganda for å få sympati for sitt syn.

Vender ikke tilbake om Ropstad og co. vinner

Nå ser det paradoksalt ut som om at flertallet i Hordaland KrF ønsker det samarbeidet med Frp som Tomas Moltu tidlig tok til orde for. Om Ropstad- fløyen vinner på landsmøtet neste fredag, er fortsatt åpent. Men om den gjør det, vil ekteparet da gå tilbake til KrF?

– Nei, sier de samstemt.

– Går de i regjering med Frp, har de løyet for velgerne sine. Går de i regjering med Ap og Sp, har de bedratt velgerne, sier Tomas Moltu og sikter til samarbeidsvedtaket før 2017-valget.

Han påpeker at KrF nå fremstår som et lite fristende, svært splittet parti. Han mener hele ledelsen bør skiftes ut, og mener det som pågår i partiet er en kamp om makt som overskygger alle sakene.

– KrFs eneste håp er å la Hans Fredrik Grøvan og Steinar Reiten ta over og la deres linje vinne frem, sier han.

– Partiet står ikke opp for kjernesakene slik det tidligere gjorde, sier Marita Moltu. Hun nevner både abortkamp og ny ekteskapslov.

– Jeg ser ikke for meg at det for min del er aktuelt å gå inn igjen, sier hun.

Tar tid å bygge opp nytt parti

På spørsmål om hvorfor ikke Partiet De Kristne har hatt større vekst, siden KrF frem til nå har gjort mye galt i deres øyne, svarer varaordfører Moltu at «det tar tid å bygge opp et parti».

Partiet De Kristne ble stiftet i 2011, i Knut Arild Hareides hjemkommune: Bømlo.

– Utfallet av neste helgs avstemning i KrF kan bli dyp splittelse og to små kristne partier som utkonkurrerer hverandre uten at noen av dem når sperregrensen. Hva da?

– Ropstad må gjerne ringe. Men i utgangspunktet er det en total mangel på tillit, sier Tomas Moltu om forholdet til sin tidligere partifelle.