Høyre frykter Aps nye asylpolitikk kan føre til økt innvandring

Høyres Torbjørn Røe Isaksen tror Aps forslag om at Regjeringen og kommunene skal forhandle om antall flyktninger, kan sende innvandringstallene til nye høyder.

Torbjørn Røe Isaksen mener innvandringsliberale kommunestyrer kan presse antall flyktninger som kommer til Norge i været – hvis Ap får bestemme innvandringspolitikken.

Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg la forrige uke frem sitt forslag til ny asyl- og flyktningpolitikk. Et sentralt punkt er at antallet flyktninger som Norge skal ta imot, skal avgjøres etter forhandlinger mellom staten og Kommune-Norge.

Det mener næringsminister og medlem i Høyres arbeidsutvalg, Torbjørn Røe Isaksen, vil bære galt av sted.

– Når Ap nå skal la antallet flyktninger være opp til kommunene, risikerer vi å ta imot svært mange kvoteflyktninger som skal bosettes i kommuner som ikke er i nærheten av å være gode nok på å integrere.

Masud Gharahkhani, leder av Aps migrasjonsutvalg, avviser Røe Isaksens kritikk. Han sier at det ikke skal være «tilfeldige vedtak i ulike kommunestyrer» som skal avgjøre antallet flyktninger og at kommunenes interesseorganisasjon KS kan være en naturlig forhandlingsmotpart.

Masud Gharahkhan (Ap)

Han peker på tallet man kommer frem til skal gjelde i tre-fire år og at asyl, familiegjenforening og kvoteflyktninger skal ses i sammenheng.

– Vi forslår en modell der stat og kommune gjennom forhandlinger, med utgangspunkt i bosettingsmuligheter, integrering, velferdssamfunnets bærekraft og den internasjonale situasjonen kommer frem til det antallet man mener at tillitssamfunnet klarer årlig og da over flere år.

– Vil presse innvandringstallet oppover

Røe Isaksen viser til at mens det tidligere var vanskelig å bosette flyktninger i norske kommuner, så kappes nå mange kommuner om ta imot dem – fordi det gir ekstra tilførte midler og sårt tiltrengte arbeidsplasser.

– Arbeiderpartiet vil ha et makstak, men vil at det skal fremkomme gjennom forhandlinger mellom kommunene og staten. Det er sannsynlig at et slikt system vil presse innvandringstallet oppover, sier han.

– Med Aps opplegg vil det uansett bli et sjansespill om hvor mange som faktisk kommer. Det vil også være en risiko for at tallene vil variere veldig fra år til år, sier Røe Isaksen.

Han mener ulike kommunestyrer kan ha ulik motivasjon for å ønske å ta imot mange flyktninger.

– Noen kan ønske å ta imot mange flyktninger for å få økt bosetting og økte tilskudd på kort sikt. Det er også sannsynlig at kommunestyrer med et radikalt eller innvandringsliberalt flertall vil benytte forhandlingene til å si at de ønsker å ta imot mange, sier han.

– En fallitterklæring

Røe Isaksen mener velgerne ikke vil ane hvilken asyl- og innvandringspolitikk de får ved å stemme på Ap.

– Arbeiderpartiet har innsett at partiet er så splittet internt at de overlater forhandlingene til regjeringen og kommunene. Det er en fallitterklæring.

Han mener det også er innebygget en logisk brist i Aps forutsetninger:

– Hvis taket settes til 2500 ett år, så kan likevel ikke Arbeiderpartiet eller Regjeringen bortvise asylsøkere ved grensen som har krav på beskyttelse.

Høyre vil ikke at alle kommuner skal få lov til å bosette flyktninger.

– Tvert imot vil vi at kun de kommunene som har dokumentert at de er gode på integrering, skal få bosette flyktninger.

Han sier Høyre likevel er enig med Ap om mye av det migrasjonsutvalget la frem i forrige uke.

– Tredjelandsavtaler, solidaritetspott og subsidiær beskyttelse er fint det, og her er Ap på linje med Høyre og FrP i innvandringspolitikken

– Men det store spørsmålet Høyre, og jeg tror også velgerne, sitter igjen med er om det blir en strengere eller mer liberal politikk på feltet hvis Arbeiderpartiet styrer Norge.

Høyre vil stramme inn enda mer

Røe Isaksen sier Høyre vil ha en strengere innvandringspolitikk enn den som føres i dag.

– Vi har foreslått å stramme inn på familiegjenforening, men ikke fått flertall for det. Vi skal ta imot mennesker i nød, men må erkjenne at en mer liberal politikk vil føre til en innvandring som ikke er bærekraftig.

Han sier Høyre ikke tror at et makstall for innvandring vil fungere særlig godt.

– Nei. Vi ønsker en streng politikk, og vi må være opptatt av hvor mange som kommer totalt. Men taket til Ap blir helt teoretisk fordi det kun er gjennom et strengt regelverk at vi får ned antallet asylsøknader. Hvis vi ikke har et strengt regelverk blir det bare en lek med tall.

Gharahkhani mener Røe Isaksen kritiserer Ap for politikk de ikke foreslår.

– Utvalget har presentert løsninger som vil sikre forutsigbarhet og kontroll på innvandringen til Norge. Det handler om at vi sammen i tillitssamfunnet blir enige om at dette er det vi klarer. Det handler om å føre en innvandringspolitikk som samler Norge og nasjonen og ikke splitter.