KrF-ordfører: – Hareide tar for lett på avhengigheten av SV

STAVANGER (Aftenposten): – Hareide tar litt for lett på avhengigheten av SV, sier Sokndals ordfører Trond Arne Pedersen etter to timers debatt mellom KrF-leder Knut Arild Hareide og nestleder Olaug Bollestad.

– Kom til oss. KrF og Venstre kan sammen demme opp for Frp, oppfordrer Jan Oddvar Omdal (V) til Sokndals KrF-ordfører Trond Arne Pedersen.
– Hareide tar for lett på at KrF blir avhengig av SV, sier Sokndals ordfører Trond Arne Pedersen i diskusjon med KrF-leder Knut Arild Hareide etter debatten. I midten nestleder Olaug Bollestad.

Rogaland KrF hadde satt frem 70 stoler til den andre duellen mellom Hareide og hans nestledere. Men lokalet ble smekkfullt, og mange måtte stå utenfor og lytte da rundt 120–130 medlemmer dukket opp.

På forhånd varslet Pedersen at han mener Hareide utelot et vesentlig poeng i analysen hvor han konkluderte med at KrF bør bidra til å felle Solberg-regjeringen og danne mindretallsregjering med Ap og Sp på SVs nåde.

Daværende miljøvernminister Knut Arild Hareide fredet gamlebyen i Sogndalstrand i 2005.

– Jeg spurte om hvorfor han har underkommunisert at han er nødt til å ha med SV i budsjettforlik og forhandlinger. Og at hans ønske gjør oss avhengig av støtte fra SV, sier Pedersen.

– Jeg er ikke fornøyd med svaret. Jeg vet hvordan forhandlingene fungerer, sier han.

Det to timer lange var lukket for mediene. Det var ingen avstemning om regjeringsvalget.

En uoffisiell opptelling utført av delegater på møtet viser at et flertall av de 31 innleggene støttet Bollestad som ønsker å gå inn i Solberg-regjeringen.

Hareide mener alternativet hans har en viktig styrke

Pedersen er nestleder i fylkespartiets valgkomité og en mann mange KrF-kolleger lytter til.

Hareide svarer at hans alternativ – Ap, Sp og KrF – kan samarbeide både til høyre og venstre i det politiske landskapet.

– Det tror jeg er styrken til mitt alternativ, akkurat som Bondevik 2-regjeringen. Den besto av sentrum/Høyre. Her blir det sentrum/Ap, sier KrF-lederen.

– Jeg tror jeg har vært klar på at vi må samarbeide med SV om budsjettet, i alle fall i de første årene. Folk forstår at dette handler om at KrF skal ha gjennomslag, sier Hareide.

– Tror du Hareide bevisst utelot SV i det politiske regnestykket?

– Nei. Men det hører med i bildet. I talen sammenlignet han oss bare opp mot Frp, og hvilke konsekvenser det har, svarer Pedersen, som diskuterte intenst i flere minutter med Hareide på tomannshånd etter møtet.

KrF-leder Knut Arild Hareide og nestleder Olaug Bollestad er splittet i synet på regjeringsmakt. Fredag kveld møttes de til duell.

– Folk er vant til å klare seg selv

Leder i Nye Sytavanger KrF, Inge Takle Mæstad, støtter Hareides venstrevri.

– Det var en engasjert, og veldig balansert forsamling, sier han etter møtet. Bollestad er enig:

– Mange var enig med Knut Arild, og mange med meg. Mange sa at de nå vil gå hjem og tenke seg om, sier hun.

Sokndal ligger på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder. Her styrer Pedersen over 3300 innbyggere i et bredt samarbeide hvor Ap har varaordføreren. Men han vil ha borgerlig regjering.

– I denne delen av landet er det lite statlige arbeidsplasser. Folk er vant til å klare seg selv, til å skape verdier før man bruker dem. Hele denne landsdelen heller mot å samarbeide med de borgerlige partiene, og det gjør jeg også, sier Pedersen.

I idylliske Sogndalstrand treffer Pedersen kollegaen Jan Oddvar Omdal fra Venstre.

– Jeg er en fan av Hareide. Men han er på ville veier når han vil gå til SV, sier Omdal entusiastisk.

– Kom til oss. Med alt det Hareide og Venstre står for, kan vi sammen demme opp for Frp, fortsetter han.

– Hva tror du velgerne dine ønsker?

– Det er vanskelig å si. Men alle KrFs ordførere og varaordførere i Rogaland har sendt et brev til partiledelsen og bedt dem søke samarbeid til høyre, svarer Omdal.

Mange måtte stå utenfor den smekkfulle salen da KrF-leder Knut Arild Hareide og nestleder Olaug Bollestad møttes til duell fredag.
KrF er splittet i synet på regjeringsmakt. Men tonen og forholdet mellom partifellene er varmt.

– Godt samarbeid med Frp

– Hva blir konsekvensene av et eventuelt knepent flertall om å danne regjering med Ap og Sp, Pedersen?

– Vanskelig å si, men vi mister nok oppslutning på Sørvestlandet, og vi kan komme under sperregrensen. Hvis vi ikke kommer på Stortinget, får det store økonomiske konsekvenser som gjør at partiet kan bli historie, sier KrF-ordføreren.

– Hvor går dine velgere hvis KrF snur til venstre?

– Tilbake dit de kommer fra: Til Høyre og Frp, sier han.

– Er Sylvi Listhaug og Frp mislikt blant dine velgere?

– Nei, nei. Vi har et veldig godt samarbeid med Frp. Det er ikke så mange saker her som handler om aktiv dødshjelp eller genteknologi. Vi er opptatt av å bygge god helse og omsorg, skole og veier.

– Det er sikkert noen som synes at hun snakker litt fremmed og spissformulert. Men realiteten er at i flyktning- og innvandringspolitikken er KrF og Frp ganske enige, sier Pedersen.

Ragnhild Frafjord Johnson, mor til KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson, takket og ga partileder Knut Arild Hareide sine vurderinger etter møtet.
Til høyre eller venstre? KrFs leder Knut Arild Hareide og nestleder Olaug Bollestad er splittet i synet på regjeringsmakt.

– Israel får en dårlig behandling

– Jeg er enig i det, selv om det handler lite om Israel i kommunestyret, sier han.

Pedersen er opptatt av å fjerne stemplet av landsdelen som «det mørke fastlandet» preget av tungsinn, bedehus, basar og kaffe. Ikke bare er pizza blitt den nye vaffelen. Han vil prioritere næringsutvikling og levekår.

Men kristendommen er fortsatt en levende faktor i barnehage, skole og samfunnsliv.

– Med Solberg-regjeringen er K-en kommet tilbake i kristendomsfaget. Og de har løftet religionens betydning i samfunnet på en helt annen måte enn tidligere. Nå er det ingen strid om klassene skal få gå på julegudstjeneste, som det var mye av under den rødgrønne regjeringen, sier han.

Neste duell i KrF mellom Hareide og Bollestad om regjeringsvalget, finner sted onsdag 10. oktober i Trondheim.