Politikk

46.500 barn skal betale mindre enn makspris fra mai neste år

Lavtlønnede slipper å få dyrere barnehage før prisen settes ned. Budsjettforliket førte til at lavtlønnede får større rabatt og at flere innlemmes i ordningen.

Lavtlønnede slipper å få dyrere barnehage før prisen settes ned, slik Aftenposten avslørte etter Regjeringens budsjettforslag tidligere i høst. Det kan også bli noe lettere for høstbarn å få barnehageplass neste år, håper kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Ørn E. Borgen

 • Solveig Ruud
  Journalist

Regjeringen hadde opprinnelig forslått å sette opp maksprisen med 175 kroner fra 1. januar. Deretter skulle den innføre en rabattordning for lavinntektsfamilier fra første august neste år. Da Aftenposten avslørte at lavtlønnede ville få dyrere barnehage før prisen ble satt ned, protesterte både KrF og Venstre. Begge hadde forslag til endringer som de delvis fikk gjennomslag for i budsjettforhandlingene. Resultatet ble som følger:

Maksprisen settes opp fra 2405 kroner til 2580 kroner i måneden fra 1. mai neste år – ikke fra 1. januar. Rabattordningen for lavtlønnede innføres fra samme dato og ikke 1. august slik Regjeringen foreslo. Rabattordningen blir forbedret: Maksimal betaling ble kuttet fra syv til seks prosent av husholdningens inntekt for første barn. Inntektsgrensen for å innlemmes i ordningen ble hevet fra 405.000 kroner til 473.000 kroner.

Skulle gjerne sett at flere fikk nedsatt pris

KrF-leder Knut Arild Hareide er glad for at sentrumspartiene forhindret at lavtlønnede fikk dyrere plass før de ble garantert lavere pris. Dette skal ha vært noe av det siste som falt på plass i forhandlingene.

— Jeg er også glad for at flere barn kommuner inn under ordningen, sier han og sikter til inntektsgraderingen. Men Hareide hadde gjerne sett at KrF hadde fått enda større gjennomslag for sin modell, som ville gitt enda flere rabatt.

— En husholdningsinntekt på 473.000 er ikke en veldig romslig inntekt totalt sett, sier han.

Departementet anslår at totalt ca. 40.500 barnehagebarn vil nyte godt av ordningen. Tallet angir antall barn i barnehage som bor i husholdninger med samlet inntekt under 473 000 kroner. Hvor mange av disse som går i barnehager som allerede har et system med inntektsgradering er usikkert.

Det nye regelverket blir minimumskrav som alle kommunene må følge. Men kommuner kan velge å tilby enda billigere barnehage enn Regjeringen foreslår.

Penger til flere plasser

Det kan også bli noe lettere for høstbarn å få barnehageplass neste år. Det skjer hvis kommunene gjør det rikspolitikerne sier de bør gjøre. Budsjettforhandlingene førte til at det settes av penger nok til 3400 nye barnehageplasser neste år – 2600 flere enn Regjeringen opprinnelig hadde planlagt. Men kunnskapsministeren innrømmer at han ikke kan garantere at alle disse plassene blir bygget. Pengene inngår i den store potten med penger som staten bevilger til kommunene.

— Jeg forventer at kommunene bruker disse til flere plasser, sier Røe Isaksen.

- Men hva om det ikke skjer?

— Da må vi vurdere om man skal gjøre noe med regelverket, sier han og lover at han nøye vil følge kommunenes pengebruk.

Kunnskapsministeren betrakter det som "helt umulig" å tenke seg at ikke mesteparten av pengene vil gå til flere plasser.

Fleksibelt opptak – men ikke to opptak

De rødgrønne partiene har lenge ivret for to barnehageopptak i året. Det samme har KrF. Men Røe Isaksen gir ingen signaler om at penger til flere plasser betyr at Regjeringen vil gå inn for to opptak. I dag har man lovfestet rett til plass fra ett års alder når barnet er født innen 1. september. Kunnskapsministeren mener fleksibelt opptak er den beste løsningen – altså at kommuner løpende tilbyr ledige plasser utover høsten og vinteren.

— To opptak er sentralstyrt og byråkratisk. Det desidert beste er at kommunene bygger på de lokale løsningene de har, mener han.

På spørsmål om dette også er den rimeligste løsningen for Regjeringen, avfeier han dette med å svare fleksibelt opptak medfører at man trenger vente på at man får trappet opp til to opptak før man kan tilby flere plasser. To opptak i året er beregnet å koste 1,75 milliarder kroner.

 1. Les også

  Erna Solberg lekket bare halve sannheten om barnehagepriser

 2. Les også

  Barnetillegg og uføre: Her er kompromissene om statsbudsjettet

 3. Les også

  Barn og utdanning: Her er kompromissene i statsbudsjettet

 4. Les også

  Alle spådde feil om effekten av økt kontantstøtte

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Tusenvis av lavtlønnede med krav på billig barnehage går glipp av tilbudet

 2. NORGE

  Billigere barnehage glipper for én av tre

 3. NORGE

  17.000 gikk glipp av billigere barnehageplass i 2016 – fristen for å søke i år nærmer seg

 4. NORGE

  Barnehage-makspris bikker 3000 kroner

 5. POLITIKK

  Slik påvirkes lommeboken din av neste års statsbudsjett

 6. POLITIKK

  Budsjettets virkning på lommeboken din