Høyres sier ja til eggdonasjon, ja til at enslige kan få assistert befruktning, men nei til surrogati

GARDERMOEN (Aftenposten): KrF er skuffet over at Høyres landsmøte i formiddag sa ja til eggdonasjon i Norge. – En viktig skranke mot surrogati blir fjernet, sier KrFs nestleder Olaug Bollestad.

Helseminister Bent Høie har kjempet mot eggdonasjon. Lederen i Unge Høyre Sandra Bruflot og leder av Høyres kvinnenettverk, Tina Bru har kjempet for.

Etter en langvarig debatt med svært sprikende synspunkter, vedtok Høyres landsmøte i formiddag å si ja til at tilbudet om assistert befruktning skal utvides til enslige.

Et overveldende flertall sa også ja til eggdonasjon. Landsmøtet la imidlertid til at vilkårene for hvem som skal få tilbud om dette, må reguleres.

– Viktige spørsmål å avklare, er alder på donor og mottager, kombinasjon av egg- og sæddonasjon og økonomiske forhold rundt donasjon og behandling, sies det i vedtaket.

Disse vilkårene vil avgjøre om enslige f.eks. vil kunne få tilbud om til assistert befruktning med både egg og sæd kommer fra donor, eller om det kun vil bli tillatt med sæddonasjon i Norge.

Nei til surrogati

Et stort flertall sa nei til alle former for surrogati – både tilfeller der noen betaler andre for å bære frem et barn og når noen gjør dette som en vennetjeneste: altså altruistisk surrogati.

Landsmøtet vedtok også at alle donorbarn født ved hjelp av donasjon i Norge skal ha rett til å vite om sitt biologiske opphav ved fylte 15 år.

Helseminister og nestleder Bent Høie var imot både eggdonasjon og assistert befruktning til enslige.

– Når Høyre først skulle endre standpunkt, skjer det etter en omfattende og grundig debatt, sier han og legger til at han lever greit med begge vedtakene. Han uttrykker stor glede for at Høyre så klart har avvist surrogati, et standpunkt han også argumenterte sterkt for i sitt innlegg på landsmøtet.

Stor skuffelse i KrF

– KrF er skuffet over og overrasket over at Høyre endrer standpunkt i spørsmålet om assistert befruktning for enslige, sier Olaug Bollestad, som er KrFs helsepolitiske talskvinne og nestleder.

– Dette handler om hensynet til barnet. Vi mener at det er et rimelig krav at det skal foreligge et etablert parforhold for å motta assistert befruktning, sier hun og viser til at det «sett fra barnets ståsted er en fordel å kunne vokse opp med to foreldre, når dette kan planlegges.».

– Når vi mener det er riktig å kreve at det er to foreldre ved assistert befruktning, handler det om en planlagt situasjon som staten er med på å skape, og da mener vi altså at det er mer sårbart å være en forelder enn å være to, sier hun.

Tror KrF forstår

– Tror du dette vedtaket gjør det vanskeligere å få KrF med i Regjeringen?

– Nei, sier nestleder og kunnskapsminister Jan Tore Sanner og legger til:

– Jeg tror KrF har respekt for de vedtakene som Høyre har fattet og ikke minst den grundige prosessen vi har hatt. Jeg håper KrF ser helheten. Vi sier klart nei til surrogati og tidlig ultralyd. Det siste er viktig for å motvirke sorteringssamfunnet, sier Sanner.

– Høyre har tradisjon for å stille sine stortingsrepresentanter fritt i slike saker. Forventer du at stortingsgruppen følger opp landsmøtets vedtak?

– Det tror jeg landsmøtet forventer, sier Sanner

Det er uansett flertall på Stortinget for å tillate eggdonasjon, selv uten Høyres stemmer.

– Men du kan ikke garantere at stortingsgruppen stemmer samlet og sier ja til eggdonasjon?

– Det må du spørre parlamentarisk leder Trond Helleland om, sier Sanner.

Også statsminister og partileder Erna Solberg henviser til at det er stortingsgruppen som avgjør om medlemmene skal fristilles.

– I abortsakenble i sin tid, ble gruppen fristilt. Mener du at disse spørsmålene er like store samvittighetsspørsmål, slik at det kan være naturlig?

– Det er noen felles trekk, men det er ikke et så stort samvittighetsspørsmål som abortsaken var den gangen. Men det er opp til stortingsgruppen å avgjøre dette, sier Solberg.

Partiet fattet også en rekke andre vedtak som regulerer bruken av bio- og genteknologi:

1. JA til å fryse ned egg på medisinsk grunnlag

I dag er lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev forbeholdt kvinner som oppfyller kravene for å få assistert befruktning, eller kvinner som skal gjennomgå behandling som kan skade befruktningsdyktigheten. Høyre vil også gi kvinner rett til lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev på medisinsk grunnlag for å unngå infertilitet i ung alder.

2. NEI til å fryse ned egg «for sikkerhets skyld»

Høyre sier nei til å lagre egg og eggstokkvev på ikke-medisinsk grunnlag – altså for «sikkerhets skyld» – i tilfelle man får problemer med å få barn en gang i fremtiden.

3. NEI til tidlig ultralyd

Høyre mener at det fortsatt skal være tilbud om rutinemessige undersøkelser som et ledd i svangerskapsomsorgen, der hensikten er å følge barnets utvikling. Partiet vil ikke tilrettelegge for rutinemessig screening av egenskaper, tilstander eller sykdom hos et foster, uten at det foreligger en særskilt risiko som tilsier dette.

4. JA til genterapi/genredigering med medisinsk formål

Høyre ser positivt på at genterapi og genredigering kan gi bedre medisinsk behandling for en rekke ulike sykdommer og tilstander. Bruk av såkalt somatisk genterapi som innebærer endringer i pasientens egne celler uten at dette går i arv, må underlegges ordinær vurdering av medisinsk nytte, kostnader og risiko for den enkelte. Dette innebærer at det ikke nødvendigvis må foreligge en alvorlig sykdom, for å ta i bruk teknologien.

5. NEI til genterapi/genredigering for å forbedre menneskelige egenskaper

Partiet er motstander av genterapi som ikke har et medisinsk
formål, men kun som tar sikte på å forbedre menneskelige evner og
egenskaper.

6. Nei til befrukte egg kun til forskningsformål

Høyer vil ikke tillate å befrukte egg «for forskningsformål alene.»

Begrunnelsen er at det vil innebære en «instrumentell tilnærming til menneskelig liv, som ikke kan aksepteres.»

7. JA til forskning på overtallige befruktede egg

Høyre mener det kan være legitimt å forske på befruktede egg som er
overtallige og uansett skal destrueres: altså egg som er befruktet som del av en prosess for å få barn.

Slik forskning kan bare tillates i inntil 14 dager etter befruktning. I denne perioden sier partiet også ja til genmodifisering av overtallige befruktede egg dersom dette kan gi kunnskap som er viktig for å bidra til bedre helse og livsbetingelser. Etter 14 dager må eggene destrueres.

8. Fortsatt forbud mot å tidlig opplysning av kjønn

Høyre sier nei til opplysninger om kjønn før 12. svangerskapsuke, med mindre det foreligger risiko for alvorlig kjønnsbunden sykdom.

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/PQEeX/Les-alle-artiklene-og-eggdonasjon-og-surrogati