Hijab-forbud i skolen? Hodeplagg og symboler? Slik er reglene i andre land

Et plagg som vekker strid i Europa. Hijab er forbudt i Frankrike i det offentlige skolesystemet men ikke i det private.
  • Den går i bølger, debatten i Europa om hodeplagg og muslimer, sier religionshistoriker og islamekspert Kari Vogt. Frankrike og Belgia har de strengeste reglene i Europa.

Aftenposten har prøvd å gå opp regelverket i de forskjellige europeiske landene. Landene har forskjellige ordninger. Frankrike og Belgia skiller seg klart ut med de strengeste reglene.

Les også:

Les også

Tajik ønsker hijabforbud i barneskolen

Frankrike.

Å bære burka på offentlig sted i Frankrike er ulovlig og kan straffes med bøter og fengsel.

Landet prøver å ha et absolutt skille mellom offentlig styring og religion og har hijabforbud i skolen, men ikke på universitetene. Og har til og med fått med seg den europeiske menneskerettighetsdomstolen, EMD, på at landet har lov til det også ut fra menneskerettshensyn.

Et generelt forbud mot bruk av religiøse plagg og symboler i offentlige skoler ble innført i Frankrike i 2004. Det gjelder også kristne kors og jødiske kippa'er. Muslimer og sikher reiste søksmål mot forbudet, men EMD sa i en dom i 2009 at den franske staten hadde rett til å gjøre dette ettersom forbudet helt og holdent var basert på det såkalte sekularitetsprinsippet i den franske konstitusjonen.

  • Her finner du forskjellene på hijab, burka og niqab .

.
Også i Norge ble det en debatt om hijab og hodeplagg etter dette og Justisdepartementets lovavdeling kom i 2010 med en vurdering til Kunnskapsdepartementet som konkluderte med at Norge og Frankrike hadde to forskjellige utgangspunkter.

"Avgjørelsene (i menneskerettighetsdomstolen) er til dels begrunnet i hensyn og omstendigheter som ikke synes å gjøre seg gjeldende i samme grad for det norske skolesystemet.", skriver lovavdelingen.

Belgia.

I 2011 kom det et lovvedtak mot burka i det offentlige rom. Loven omfatter alle plagg som skjuler ansiktet på offentlige steder og parker. Forbudet er som i Frankrike, koblet med straffereaksjoner. Omfatter ikke hijab. Men enkelte byer hadde forbud mot hijab for folk som jobbet i det offentlige. Men i 2013 fikk landets 3. største by, Ghent, et vedtak om at forbudet skulle oppheves.

Italia.

Mange byer i Italia har lokale forbud mot heldekkende ansiktsplagg. Altså Niqab og burka. Vanlig hijab og hodeskjerf er lov.

Tyskland.

I Tyskland er utdannelsessystemet delstatenes ansvar. Og der var det inntil nylig forskjellige ordninger som gjaldt. For lærere. På ett tidspunkt hadde åtte av Tysklands 16 delstater restriksjoner på bruk av hijab for lærere i det offentlige skolesystemet etter at Tysklands øverste rettsinstans i 2003 kom med en kjennelse om at det var lov for delstatene å forby det. Men det gjaldt ikke nonnedrakter og kristne symboler.

I mars i år kom samme høyesterett med en motsatt konklusjon. Det er ikke lenger lov å forby lærere å bære hodeplagg, så lenge "det ikke finnes en konkret risiko for forstyrrelser i skolene".

Tyske nasjonalister angrep dette som et tegn på økende "islamisering" i Tyskland.

Det er ikke forbud mot at elever bærer hijab.

Spania.

Barcelona forbød heldekkende hodeplagg i 2010, det samme gjorde andre byer i regionen Catalonia som Barcelona er en del av. Høyesterett konkluderte senere med at forbudet var lovstridig, men noen byer har — i hvert fall inntil nylig - trosset forbudsnekten.

Storbritannia.

Det finnes ingen forbud mot hodeplagg i Storbritannia, men skoler kan selv bestemme påkledning etter et direktiv fra 2007.

Kosovo.

Regjeringen i Kosovo, som ble uavhengig republikk i 2008 og som består av et stort muslimsk flertall, forbød hijab og hodeplagg i skolene i 2009 ut fra samme grunnlag som Frankrike, nemlig at Kosovo skulle være et helt sekulært samfunn. Men det er forskjellige forklaringer på om forbudet er administrativt - på hver skole - eller sentralt. Forbudet ser ut til å bli praktisert forskjellig. Les om dette her.

Danmark.

Ingen regler for hodeplagg i offentlige skoler, men den danske regjeringen i 2008 bestemte at dommere ved offentlige domstoler ikke lenger kunne bære noen religiøse symboler, slik som kors, hijab og jødiske kippa'er.

Tyrkia.

Tyrkia har i nyere tid hatt en streng sekularisering og oppdeling av den offentlige og religiøse sfære. Bakgrunnen var holdningen til grunnleggeren av det moderne Tyrkia, Mustafa Kemal Atatürk, som mente tradisjonelle muslimske hodeplagg ikke var forenlig med en moderne, sekularisert stat.

Inntil 2013 var det forbudt for kvinner å bære hodeplagg i alle offentlige institusjoner. Men det var mye strid rundt dette i en overveiende muslimsk befolkning. I Oktober 2013 ble forbudet opphevet, bortsett fra i domstoler, militærvesen og politi.

Kilder: Justisdepartementet, Wikipedia, BBC.