Finansdepartementet om skatt på pendlerbolig: – Har stått i loven siden 1927

– Finansdepartementet har ikke vært kjent med hvordan reglene har vært praktisert på Stortinget, sier ekspedisjonssjef Omar Dajani.

Slipper politikere å skatte av pendlerboligen? Juristene er uenige med hverandre. Nå setter landets øverste skattebyråkrater skapet på plass.

Når slipper politikere å skatte av pendlerboligen? Etter Aftenpostens avsløringer har spørsmålet vært diskutert av flere skattejurister.

Skatteetaten har slått fast at politikere som bor gratis hjemme, må betale skatt av pendlerboligen Stortinget dekker for dem.

Det synet støtter flere erfarne jurister. De har blant annet pekt på at det er et grunnleggende prinsipp i skatteretten at man må ha utgifter for å få fradrag.

Samtidig har andre fremtredende advokater tatt til orde for at Skatteetaten mangler lovhjemmel for å kreve skatt fra politikere som ikke har kostnader til bolig hjemme.

Nå setter Skattelovavdelingen i Finansdepartementet skapet på plass.

De har det øverste ansvaret for å utvikle og forvalte regler om skatt i Norge. Deres jobb er å fortolke lovgivningen. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet og må rette seg etter deres tolkninger.

Og Finansdepartementet er ikke i tvil om at Skatteetaten har sitt på det tørre:

– Vilkåret om merkostnader har stått i loven siden 1927, sier ekspedisjonssjef Omar Dajani.

Les hele saken med abonnement