Riksrevisjonen går inn i pendlerbolig-saken

Stortingsdirektøren ville ikke gå inn i enkeltsaker. – Kontrollen med stortingsrepresentantenes ordninger har vært for dårlig, fastslår riksrevisor Per-Kristian Foss.

Per-Kristian Foss går inn i pendlerbolig-saken.

– Riksrevisjonen skal undersøke pendlerbolig-saken, bekrefter riksrevisor Per-Kristian Foss overfor Aftenposten torsdag formiddag.
Det skjer kort tid etter at Stortingets 1. visepresident, Svein Harberg, forsikret at også enkeltsakene skulle granskes.

Bakteppet var Adresseavisens avsløringer om stortingspresident Eva Kristin Hansen. I tre år fikk hun gratis pendlerbolig fra Stortinget selv om hun eide bolig i nærheten av Oslo.

Foss opplyser at Riksrevisjonens styre skal avgjøre innholdet i undersøkelsene under et møte i slutten av måneden.

– Etter det kan vi si noe mer konkret, sier Foss.

– Er det tilfredsstillende at det på nåværende tidspunkt ikke er noen kontrollinstans som undersøker konkrete brudd på regelverket på Stortinget?

– Svaret på det er selvfølgelig nei. Flere saker har tydelig vist at kontrollen med stortingsrepresentantenes ordninger har vært for dårlig. Det tror jeg Stortinget selv er smertelig klar over, sier Foss.

Kan bli aktuelt å se på administrasjonens rolle

Tidligere i høst uttalte riksrevisoren at pendlerbolig-sakene normalt var en sak han skulle gransket, men at han opplevde at Stortinget ikke tillot ham å drive etterlevelsesrevisjon med administrasjonen. Det medførte en lengre debatt om Riksrevisjonens rolle.

– Jeg er glad for at Stortingets presidentskap tidligere i høst stadfestet at Riksrevisjonen igjen har mandat til å undersøke hvordan Stortingets administrasjon etterlever lover og regler. Men jeg vil understreke at vi undersøker hvordan offentlige systemer fungerer, ikke enkeltpersoner, sier Foss.

Aftenposten har spurt om riksrevisoren synes det er tilfredsstillende at Stortingets retningslinjer ikke inneholder regler om hvordan saker om feilaktig tildeling av offentlige midler skal håndteres.

Aftenposten har også spurt Foss om det er heldig at stortingsadministrasjonen risikerer å måtte avgjøre hvordan saker om urettmessig tildeling av pendlerbolig til presidentskapets egne medlemmer skal håndteres. Administrasjonen er direkte underlagt presidentskapet.

– Jeg kan ikke uttale meg om dette nå, men vil ikke utelukke at det kan bli en del av Riksrevisjonens undersøkelse, sier Foss.

Presidentskapet snudde

Nyheten om at Riksrevisjonen går inn i pendlerbolig-saken kom kort tid etter at visepresident Svein Harberg (H) snudde i saken.

Tidligere i høst bestemte presidentskapet at det bare var reglene for selve ordningen som skulle granskes av et eksternt utvalg. Enkeltsaker var ikke en del av mandatet.

Etter avsløringen om at også stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) i flere år fikk pendlerbolig uten å ha krav på det, reagerte flere partier kraftig. SV-leder Audun Lysbakken ønsker å sette ned et nytt utvalg som skal se på enkeltsakene.

Det forslaget tok visepresident Harberg med seg inn i møtet med presidentskapet. Etter møtet forsikret han at også enkeltsakene vil bli gjennomgått.

– Det har vært en del saker med veldig forskjellig innhold. De vil også bli fulgt opp, sa Harberg og la til at de ville komme tilbake til akkurat hvordan de skulle gjøre det.

Kort tid etter kunngjorde altså riksrevisor Per-Kristian Foss at Riksrevisjonen vil undersøke sakskomplekset.

Harberg presiserer at dette er en beslutning Riksrevisjonen har tatt på egen hånd. Presidentskapet skal uavhengig av dette ta stilling til hvordan de ønsker at enkeltsakene skal undersøkes.

– Alternativet til Riksrevisjonen er å bestille fra andre eksterne firmaer, for eksempel et revisjonsfirma. En slik bestilling kan Stortingets presidentskap gjøre uten å gå via Stortinget i plenum, sier Harberg til Aftenposten torsdag ettermiddag.

Beskjeden fra presidentskapet og nyheten om at Riksrevisjonen går inn i saken kommer bare én dag etter at stortingsdirektør Marianne Andreassen slo fast at det ikke var aktuelt for administrasjonen å gå inn i enkeltsakene.

– I alle disse sakene har administrasjonen hatt den samme tilnærmingen. Disse sakene ligger tilbake i tid, og spørsmålet om disse tidligere tildelingene av pendlerbolig vil ikke bli fulgt opp av administrasjonen, sa Andreassen.