LO-tall: Lønnsstøtten sikret jobb for 10.000 nordmenn

Nær 10.000 nordmenn som forberedte seg på å bli permittert i starten av 2022, slapp unna med skrekken. – Lønnsstøtten sikret tusenvis av arbeidsplasser, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik presset statsminister Jonas Gahr Støtte til å innføre lønnsstøtte.

Da regjeringen strammet inn koronatiltakene 13. desember, utløste det et ras av permitteringsvarsler. Særlig i hotell- og reiselivsbransjen.

Etter krav fra LO, NHO og forhandlinger med SV, ble Ap, Sp og SV 20. desember enig om en lønnsstøtteordning. Den førte til at mange tusen som sto foran permittering, slapp unna med skrekken.

En gjennomgang gjort av LO viser at lønnsstøtten har sikret rundt 10. 000 arbeidsplasser.

Tallenes tale er klare ifølge LO: Det ble langt færre arbeidstagere som ble permittert fra jobben etter at lønnsstøtteordningen kom på plass.

– Det er selvsagt knalltøft for veldig mange. Men vi ser heldigvis at lønnsstøtteordningen har sikret tusenvis av arbeidsplasser, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Slapp med skrekken

Regnestykket er slik:

  • Like før innstrammingen 13. desember var rundt 16. 000 arbeidssøkere permittert.
  • Rundt 20.000 arbeidstagere mottok permitteringsvarsel etter regjeringens innstramninger. Summen tilsier at det ville vært rundt 36.000 arbeidstagere ved inngangen til 2022.

Slik gikk det ikke. Tusenvis av permitteringsvarsler ble trukket tilbake etter at lønnsstøtteordningen kom på plass. 4. januar i år viser Navs statistikk at det var 26.600 permitterte i Norge.

Nær 10.000 nordmenn som forberedte seg på å være permitterte ved inngangen til 2022, slapp unna med skrekken.
Tallet omfatter personer som allerede var permitterte, og personer som var på vei ut i permittering.

Kortvarig tiltak

Lønnsstøtteordning er et kortsiktig tiltak som i første omgang gjelder for desember og januar. Ordningen er rettet mot foretak som er hardt rammet av nasjonale smitteverntiltak som begrenser aktivitet.

Det er i første rekke antallsbegrensninger, krav om bordplassering og skjenkerestriksjoner. Hoteller og restauranter, barer, teatre og kinoer ble hardt rammet.

Formålet med lønnsstøtten er å holde arbeidstagere i arbeid fremfor å bli permittert. Støttebeløpet pr. måned er oppad begrenset til 40.000 kroner pr. arbeidstager.

Ledigheten eksploderte

LO-lederen erkjenner at lønnsstøtteordningen ikke treffer alle like godt. Men hun mener at ordningen er med på å holde folk i arbeid der det er mulig.

– Alternativet hadde vært at langt flere hadde blitt permittert eller mistet jobben, sier Følsvik.

Hun minner om hvordan permitteringene eksploderte da Norge første gang stengte ned i mars 2020.

– Vi husker alle den dramatiske situasjonen sist. 400.000 nordmenn ble enten arbeidsledige eller permitterte. Denne gangen klarer vi nå å stå imot masseoppsigelser, og vi har klart å stanse mange tusen permitteringsvarsler, sier hun.

LO-lederen mener likevel mye arbeid gjenstår før ledighetsspøkelset er skremt bort.

– Nå er det to ting som gjelder: Vi må fortsette å vaksinere folk i et høyt tempo. Og vi må fortsette å gjøre det vi kan for å holde folk i arbeid, sier Følsvik.