Moxnes: – Folk har fått nok av politikere som utnytter egne privilegier på det groveste

Bjørnar Moxnes og Rødt ville stramme inn regelverket for pendlerboliger allerede i 2019. Bare SV og MDG støttet forslaget.

Allerede i 2019 foreslo Rødt å stramme inn regelverket for Stortingets pendlerboliger, men ble nedstemt i Stortinget.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer sterkt på at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fikk gratis bolig fra Stortinget fra 2009 og helt frem til november i fjor. På papiret bodde Ropstad hjemme hos mor og far på Sørlandet. Dermed fikk han gratis bolig uten formelt å bryte noen regler.

Samtidig eide Ropstad en del av en stor tomannsbolig i Lillestrøm kommune. Den leide han ut og fikk leieinntekter fra i disse årene.

– Jeg kan forstå at ordningen kan oppfattes som urettferdig. Hvis presidentskapet ønsker å gå gjennom ordningen, så er ikke det meg imot, sa Ropstad selv til Aftenposten.

– Folk har nå fått nok av politikere som utnytter egne privilegier på det groveste og samtidig kutter i velferdsordninger for vanlige folk, slik KrF har gjort, sier Moxnes.

Han peker på KrFs slagord i valgkampen: «Det trengs et verdiparti i norsk politikk.»

– Men partier og politikere som forsvarer og utnytter gullkantede og verdifulle ordninger forbeholdt den politiske eliten, har vi mer enn nok av, sier Moxnes.

Rødt-forslag ble nedstemt

I 2019 foreslo Rødt å endre regelverket for Stortingets pendlerboliger. Tanken var at representanter ikke får tjenestebolig dersom man fra før av er i besittelse av annen bolig mindre enn 40 km kjørelengde fra Stortinget.

Bakgrunnen for forslaget var DNs avsløring i 2019 av at stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) fikk dekket pendlerleilighet i Oslo. Samtidig eide Gulati allerede fire leiligheter i hovedstaden.

– Vi stilte dette forslaget som vi kalte Lex Gulati. Det ville klargjort regelverket på de sentrale punktene i denne saken, sier Moxnes.

Han mener saken rundt Ropstad tydelig viser behovet for en oppstramming av regelverket.

Todelt forslag

Forslaget lød slik:

«Stortinget ber presidentskapet endre regelverket for Stortingets pendlerboliger slik at representanter ikke får tjenestebolig til disposisjon uten dokumentert særskilt behov, dersom man fra før av er i besittelse av annen bolig mindre enn 40 km kjørelengde fra Stortinget.»

Bare SV og MDG støttet Rødts forslag.

Rødt fremsatte et annet forslag samtidig. Det lød slik:

«Stortinget ber presidentskapet endre retningslinjene for Stortingets pendlerboliger slik at tjenestebolig ikke stilles vederlagsfritt til disposisjon for representanter som eier mer enn en bolig fra før av, uten dokumentert særskilt behov.»

Dette forslaget fikk kun støtte av SV.