KrF: Eggdonasjon er et marked der barnet blir en vare som bestilles

KrFs Olaug Bollestad advarer Regjeringen sterkt mot å tillate eggdonasjon. – Hvert barn er unikt og har en egenverdi, og må aldri bli et middel for voksne, sier hun.

- Vi må motvirke tendensene til at barn ses på som en vare som kan bestilles, sier Olaug Bollestad, KrF.

KrF og Senterpartiet er sterkt imot eggdonasjon, og jobber aktivt for å få helseminister Bent Høie (H) til å beholde dette forbudet.

Aftenposten har i flere saker skrevet at et økende antall norske par og enslige reiser til utlandet for å få satt inn et egg fra donor.

Dette er ikke tillatt i Norge. Men når bioteknologiloven skal opp til politisk vurdering i løpet av våren må alle partiene på ny ta stilling til spørsmålet.

Eggdonasjon er ikke lov i Norge

Olaug Bollestad, helsepolitisk talsperson for KrF, sier hovedargumentet mot eggdonasjon er at hvert barn er unikt og har en egenverdi, og må aldri bli et middel for voksne.

Hun mener det er til barnets beste at det har mulighet til å kjenne sitt opphav.

– Vi må motvirke tendensene til at barn ses på som en vare som kan bestilles, sier hun til Aftenposten.

Flere hundre kvinner er blitt gravide ved hjelp av spesialister i Ava Peter-klinikken i St. Petersburg.
Eggdonasjon kan ikke innføres for å sikre voksne like rettigheter. Olaug Bollestad, KrF

Finner donor som ligner foreldrene

Aftenposten skrev torsdag om to klinikker i Russland og Spania som hjelper norske par med å bli gravide. Klinikkene forsøker å matche eggdonor og parenes egenskaper mest mulig.

Bollestad mener at klinikken i Russland som har babygaranti og lar foreldrene velge type donor, viser at markedet tilpasser seg behovet for hjelp med infertilitet.

Hun forstår godt at voksne ønsker egne barn, men mener at grensene må settes et sted av hensyn til barna selv. For KrF går det en grense ved eggdonasjon.

– Eggdonasjon kan ikke innføres for å sikre voksne like rettigheter. Argumentet om at mange kvinner og par reiser utenlands for å benytte seg av eggdonasjon kan heller ikke bli et fellende argument for å åpne opp for det samme tilbudet, sier hun.

Flertall på Stortinget for eggdonasjon

Partiene som er går inn for å tillate eggdonasjon: Ap, SV, Frp og Venstre, har til sammen flertall på Stortinget.

Men den steile motstanden fra KrF og Sp - og til dels Høyre - har til nå ført til at verken den rødgrønne Regjeringen i forrige periode eller den blåblå Regjeringen i denne stortingsperioden har fremmet forslag om å tillate donasjon av egg.

I Høyre blir det intern debatt om eggdonasjon frem mot vårens landsmøte.

– Mor er den som føder barnet

Bollestad mener eggdonasjon bryter med langvarig biologisk, kulturell og sosial forståelse av hvem mor er.

– Det er et gammelt prinsipp at den som føder betraktes som mor til barnet.

KrF synes det er komplisert at et barn får flere mødre:

Ved eggdonasjon har barnet en genetisk mor. Moren som bærer frem og føder barnet, er barnets juridiske og sosiale mor.

– Når barnet har en genetisk mor og en mor som bærer barnet frem, blir det biologiske, det som har med kropp og natur å gjøre, delt i to. Ideen om en naturlig enhet mellom en kvinne og hennes egg, og et syn på befruktning, graviditet og fødsel som en forenet og enhetlig prosess rokkes ved, presiserer hun.

Frykter at grensene flyttes

Kjersti Toppe, helsepolitisk talsmann for Senterpartiet er også motstander av eggdonasjon. Hun sier at dette ikke er et likestillingsspørsmål, og at man på ingen måte kan sidestille sæd- og eggdonasjon.

– Det er ikke et argument at menn kan donere sæd. Mor er den som føder barnet. Nå risikerer vi at det åpnes for at den som føder barnet ikke er barnets biologiske mor.

Kjersti Toppe mener som Olaug Bollestad at eggdonasjon bryter med et viktig prinsipp og fast holdepunkt. Senterpartipolitikeren mener en annen viktig forskjell mellom sæddonasjon og eggdonasjon er at kvinnen som skal donere egg må gjennom medisinsk behandling, noe en mann som donerer sæd ikke trenger.

Kjersti Toppe, Sp, er også motstander mot eggdonasjon.

Olaug Bollestad sier også at den biologiske effekten av at en annen kvinne enn den genetiske moren bærer frem barnet, er ukjent. Hun frykter at eggdonasjon på sikt vil flytte grensene slik at også surrogati blir tillatt.

– Selv om langt flere er imot surrogati enn eggdonasjon, kan det ene på sikt åpne for det andre. Det er ikke til å komme bort fra at om eggdonasjon blir tillatt, og det blir vanlig at eggceller kan flyttes fra én kvinne til en annen, vil det også fjerne en skranke mot surrogati.

– Kort vei fra eggdonasjon, til embryoadopsjon til surrogati

Kjersti Toppe deler denne bekymringen.

– Ved eggdonasjon åpner vi for å flytte egg fra kvinne til kvinne, jeg frykter at veien til altruistisk surrogati blir kortere. Toppe er også bekymret for ambryoadopsjon, altså at et egg og en sædcelle befruktes utenfor kroppen og settes inn i en kvinne.

– Hvis man tillater både eggdonasjon og sæddonasjon så vil veien være veldig kort til adopsjon av embryo. Da risikerer vi at det ikke er lenge til det blir til kjøp og salg av mennesker, nemlig embryoene.
Jeg tror det blir mye mer komplisert for barn å finne sitt biologiske opphav hvis de vokser opp med en mor og en far som ikke er genetiske.