Siv Jensen varsler et langt tøffere Frp i valgkampen

I valgkampen i 2015 sjokkerte Siv Jensen (Frp) mange da hun ba kommunene si nei til Syria-flyktninger – i strid med Regjeringens egen politikk. Nå varsler hun et enda tøffere Frp i valgkampen neste år.

I helgen har Frp landsstyremøte i Oslo der temaet er strategier og politikk frem mot valget.

Et tøffere Frp vil i valgkampen frem mot stortingsvalget 11. september 2017 slåss for:

 • Fortsatt tøff justispolitikk
 • Mer restriktiv asyl- og flyktningepolitikk

– Vi skal i valgkampen fortsette å være tøffe i justispolitikken og presentere nye restriktive løsninger i asyl- og innvandringspolitikken, sier Siv Jensen til Aftenposten.

– Og så har vi store og nye ambisjoner innen samferdselssektoren. Vi vil fortsette med å redusere skatte- og avgiftstrykket. Og vi vil ytterligere styrke innsatsen i helse- og omsorgssektoren.

Sterke reaksjoner i KrF og Venstre

Innvandrings- og asylpolitikken er av temaene som har skapt aller størst konflikter mellom Regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre de siste tre årene.

Da Siv Jensen åpnet Frps kommunevalgkamp i 2015 i Ålesund, vakte det sterke reaksjoner da hun oppfordret kommunene til å si nei til å ta imot 8000 kvoteflytkninger.

Alle partier, unntatt Frp og SV, hadde pålagt Regjeringen å ta imot Syria-flyktningene i et forlik på Stortinget før sommeren.

Venstre og KrF gikk i strupen på Siv Jensen etter uttalelsen. KrF-leder Knut Arild Hareide beskyldte Jensen for å sabotere stortingsforliket.

Jan Egeland i Flyktninghjelpen karakteriserte Jensens uttalelse som «uhyre populistisk».

Kun midlertidig opphold for asylsøkere

– Hvilke nye innstramninger kan det bli på asylfeltet?

– Nå skal programkomiteen og Frps landsmøte vedta nytt partiprogram, men for eksempel vil vi ta opp igjen innstramningsforslagene som vi ikke fikk flertall for i Stortinget. Vi vil også presentere noen nye løsninger, sier Jensen.

Her er asylsakene som Frp trolig vil fronte i valgkampen:

 • Asylsøkere innvilges kun midlertidig opphold, ikke permanent (Frps programkomité vurderer å foreslå dette som ny post i partiprogrammet)
 • Så snart det er trygt i hjemlandet skal disse asylsøkerne dermed kunne returneres.
 • Intensivert kamp internasjonalt for å reforhandle internasjonale konvensjoner som står i veien for en restriktiv asylpolitikk.
 • Innføre skiller mellom flyktningers status, for å kunne differensiere ytelser og rettigheter.
 • Midlertidig og begrenset oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere.
 • Krav om tre års arbeid eller utdanning for å få familiegjenforening.
 • Krav om å kunne forsørge familien selv før den får komme til Norge.
 • Heve botidskravet for permanent opphold fra tre til fem år.

Flere fengselsplasser i utlandet

I helgen har Frp landsstyremøte i Oslo, der temaet nettopp er strategier og politikk frem mot valget.

I sin åpningstale lørdag, som var åpen for pressen, snakket Siv Jensen mye om det andre hovedfeltet for et tøffere Valgkamp-Frp, nemlig justispolitikken. Hun skrøt av justisminister Anders Anundsen (Frp):

– Jeg har lyst til å skryte av Anders, selv om mange mener han greier det helt fint selv, sa Jensen til en humrende forsamling.

Jensens hovedbudskap var:

 • Soningskøene er i praksis borte (redusert fra 1200 i soningskø i 2013, til 328 sist fredag)
 • Fjernet foreldelsesfristen for drap, voldtekt og seksuelle overgrep mot barn.
 • Den nye straffeloven innført i 2015, noe den rødgrønne regjeringen ikke klarte.
 • Psykisk syke kriminelle gjengangere kan dømmes til tvungen behandling, i stedet for å slippes fri.
 • Forvaringsdømte kan nå dømmes til inntil 30 års forvaring.

– Hvordan vi klarte å fjerne soningskøen? Jo, blant annet ved å kjøpe 240 lukkede fengselsplasser i Nederland. Hva var Knut Storbergets (tidligere Ap-justisminister) løsning? Han ville sette dem fri. Slik gjør ikke vi det. Ofrene skal slippe å møte gjerningspersonene i butikken, sa Jensen.

– Vår løsning ble latterliggjort da vi presenterte den i opposisjon. Nå har vi et klart bevis på at soningskøen i praksis er borte med Frp i regjering, sa Jensen, og avslørte at Frp nå ønsker å utvide «suksessen».

Flere soningsplasser i utlandet

– Vi skal gå til valg på å opprette flere nye fengselsplasser i utlandet, sier hun til Aftenposten.

Siv Jensen, akkurat ferdig med sin tale til landsstyret lørdag.

– Det er ingen vits i å legge til rette for soning i Norge for dem som likevel skal sendes ut av landet etter endt soning. Da vil det være hensiktsmessig å legge til rette for flere soningsplasser i utlandet.

– Er det snakk om flere fengselsplasser i Nederland?

– Vi snakker om flere plasser der det er muligheter for å få det til. Det er ikke slik at Nederland har veldig mange statsborgere som begår kriminelle handlinger i Norge. Dette kan være hvor som helst. Vi mener det er et naturlig nytt skritt å ta.

– Er det aktuelt å bygge norske fengsler i utlandet?

– Det jeg har varslet nå er at dette er en politikk vi vil videreutvikle. Så får vi komme tilbake til detaljene.

– Vi har alltid gått nye veier i justispolitikken. Det skal vi fortsette med, sier Jensen.