Politikk

NHO: Frykter at rødgrønn regjering vil uthule EØS-avtalen

Både LO og NHO slår ring om EØS-avtalen og advarer mot å la Sp og SVs syn dominere i en ny rødgrønn regjering.

NHOs internasjonale direktør Tore Myhre sier at Sp og SV svekker EØS-avtalen. – De skaper inntrykk av det finnes lettvinte alternativer som skaper bedre markedsadgang, sier han.

  • Thomas Spence

Helt siden Norge ble med i EØS i 1994 har Ap og Høyre hatt flertall i Stortinget og vært garantister for avtalen. Det flertallet kan ryke, eller i alle fall bli merkbart redusert, i neste periode.

På rødgrønn side er det EØS-motstanderne som styrker seg. Det betyr at det også kan bli et flertall mot EØS-avtalen i en ny rødgrønn regjering.

Det skremmer NHO:

– Det er et svært urovekkende bilde som Aftenposten tegner over nei-partienes fremmarsj og at de kan få avgjørende innflytelse etter valget. Det er svært uheldig at de gjør EØS til en valgkampsak, sier direktør for NHOs internasjonale avdeling, Tore Myhre.

Han mener det er «populistisk og en norsk variant av proteksjonistisk trumpisme som setter arbeidsplasser i spill».

– Selv om man ikke sier opp avtalen, vil avtalen kunne svekkes om man ønsker å reservere seg og gi inntrykk av at det finnes alternativ, sier han.

NHO-direktør Tore Myhre advarer mot «å lefle med vetoretten» i EØS-avtalen.

– Brexit gir byråkrati og forsinkelser

– Ønsker NHO at velgerne skal stemme Ap eller Høyre?

– NHO gir ikke noen anbefalinger om partier og valg. Men vi er opptatt av å bevare EØS-avtalen. Det er beklagelig når Sp og SV skaper inntrykk av det finnes lettvinte alternativer som skaper bedre markedsadgang for bedriftene.

Han mener britenes brexitavtale tydelig viser hvordan det er blitt nye grensehindringer og peker på grensekontroll, byråkrati, forsinkelser, økte kostnader for bedriftene, lavere inntekter for landet og lavere vekstprognoser.

Norge kan ikke velge og vrake i hva man vil si ja og nei til som medlem i EUs indre marked. EØS-avtalen er tydelig på at konsekvensen av å reservere seg i enkelte saker, er at hele kapitler av avtalen kan suspenderes.

Advarer mot «å lefle med vetoretten»

– Overdriver ikke NHO faren når Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at EØS-avtalen vil ligge til grunn for en Støre-regjering?

– Vi stoler på Aps forsikringer om at de vil regjere på basis av EØS-avtalen. Men nei-partiene er i fremgang og kan få flertall i en ny regjering.

– Selv om en ny regjering ikke nødvendigvis vil si opp avtalen umiddelbart, er vi svært bekymret for en uthuling av avtalen. Dersom man lefler med vetoretten og starter prosesser med å reservere seg mot enkeltdeler av avtalen, setter man etter hvert hele avtalen i spill, sier Myhre.

LO-sekretær Are Tomasgard sier rett ut at «det blir ikke noen regjering på venstresiden uten EØS-avtalen.»

– Den største trusselen mot EØS-avtalen er at vi ikke bruker handlingsrommet nok og påvirker prosessene før de er i sluttfasen. Samtidig er det ikke tvil om at avtalen utfordrer oss på noen områder.

– Men vi føler noen ganger at politikere skubber EØS-avtalen foran seg for å forklare alt som er vondt og vanskelig. Ofte handler det om nasjonale beslutninger. Stempler man EØS-avtalen som alle problemers mor, vil også holdingen til avtalen bli deretter.

– Det vil jeg advare mot. EØS-avtalen er svært viktig for oss, sier Tomasgard.

Rotevatn: For eller mot klimasamarbeid?

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) ber Sp og SV avklare om de er for klima- og miljøsamarbeid i Europa.

– 80 prosent av miljølovgivningen i Norge kommer via EØS. Mange ikke klar over hvor enormt viktig EØS-avtalen er for klima og miljø i Norge. Skulle en melde Norge ut av EØS, vil hele forutsetningen for klimapolitikken i Norge bli forandret, sier han.

Når Sp snakker om at Storbritannia har fått en bra brexitavtale, savner han informasjon om at britene har trukket seg ut av klimasamarbeidet og ikke lenger er del av kvotesamarbeidet.

– Sp-leder Vedum sier at han vil «forbedre» EØS-avtalen?

– Det er ikke lett å skjønne hva det betyr. De har snakket om å si opp EØS- avtalen. I Stortinget stemte de imot klimaavtalen, sentrale direktiv om klima og Acer. Hvis de vil ha en bedre avtale, må det bety en mindre forpliktende avtale. Det er ikke bra for klimaet eller for norsk næringsliv.

– De rødgrønne bør avklare: Er de for å være den del av klima- og miljøsamarbeidet i Europa, spør statsråden.

Klimaavtalen betyr at Norge skal samarbeide med EU om utslippskutt frem til 2030 med mål om minst 40 prosent reduksjon. Fra før er Norge med i EUs kvotesystem for bedrifter, som setter et tak på utslipp. Dette taket vil bli senket år for år og skal redusere de samlede europeiske utslippene fra industri, olje og gassproduksjon med 43 prosent innen 2030.

Les mer om

  1. NHO
  2. EØS
  3. EU
  4. Klima
  5. LO