Politikk

Utdanningsministeren sier nei til imam-utdanning

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) sier nei til et forslag fra Venstre om fellesnordisk utdannelse av imamer.

Det blir ikke felles imam-utdanning i Norden, sier Tora Aasland. FOTO:SCANPIX

Les også:

— Vi har religionsfrihet her i landet, men det er ikke vårt ansvar å blande oss i utdannelsen av religiøse ledere ut over statskirken. Vi har ansvar for å utdanne prester, men vi har ikke ansvar for å utdanne ledere for andre religioner, sier Aasland til Vårt Land.

Heller ikke i det islamske miljøet er det ønske om en slik utdannelse som Venstre har foreslått, ifølge Aasland.

Stortinget skal fredag behandle saken.

- Vi kan ikke opprette et studietilbud fra stortingssalen. Det trodde jeg Venstre visste. Universitetene og høyskolene har myndighet til å opprette studier selv, sier Aasland.

Aasland går imot sitt eget partis landsstyre som i juni vedtok et forslag om norsk imamutdannelse som et ledd i en integreringspolitisk plattform. Aasland sier det er delte meninger i Sosialistisk Venstreparti om vedtaket, men slår fast at det er feil å opprette presteutdannelse innen andre religioner.

- Hvis Universitetet i Oslo ønsker å opprette en utdannelse, har jeg ikke noe imot det. Jeg vil ikke ta initiativ til å gjøre det. Vi har mye større behov for studieplasser til lærere, sykepleiere og andre grupper som vi virkelig trenger, sier Aasland.

 1. Les også

  Ap-politiker går inn for norsk imamskole

 2. Les også

  Ap vil sende imamer på norskkurs

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. NORGE

  Sanner: Nei til imamutdanning

 2. POLITIKK

  Ap: Dette kartforslaget legges dødt om vi overtar

 3. POLITIKK

  FpU: Bort med folketrygden. Innfør private helse- og pensjonsforsikringer – og fjern all støtte til kultur

 4. POLITIKK

  Ap utfordrer Høyre – fremmer egen kandidat til stortingspresident

 5. POLITIKK

  Fellesforbundet vil trekke LOs millionstøtte til Tankesmien Agenda

 6. POLITIKK

  Ap: Venstre kan få klimagjennomslag med oss