Distriktsopprør i Unge Høyre: – Synd at deler av partiet flørter med den olje-naive venstresiden

Søndag er det kampvotering i Unge Høyres landsstyre om oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Unge Høyre skal i helgen avgjøre om organisasjonen skal endre oljepolitikken. Bildet er fra Oseberg-feltet.
  • Alf Ole Ask

Unge Høyres fylkesorganisasjoner i Nord-Norge og på deler av Vestlandet samler seg til et oljeopprør. De vil hindre at det største regjeringspartiets ungdomsorganisasjon vedtar en ny klimapolitikk.

Landsmøtet i Unge Høyre delegerte i fjor høst til landsstyret å ferdigbehandle en resolusjon om bærekraftig bruk av havet.

Det har utløst en intens klimapolitisk debatt i organisasjonen.

– Det er synd at deler av partiet flørter med den olje-naive venstresiden, sier lederen i Sogn og Fjordane Unge Høyre, Elias Eide, til Aftenposten.

Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Rogaland og Sogn og Fjordane leder an i distriktsopprøret som vil slå ring om dagens oljepolitikk.

Leder i Sogn og Fjordane Unge Høyre, Elias Eide.

Avgjøres i helgen

I forslaget som ligger på bordet til det digitale landsstyremøtet denne helgen, skal det voteres over å verne Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Det vil si at det ikke åpnes for oljevirksomhet.

Unge Høyre har et landsmøtevedtak fra 2018 om konsekvensutredning av oljevirksomhet i dette havområdet. Men dette kan nå stå for fall. Unge Høyre i Oslo, Akershus, Buskerud, Hordaland og Agder er blant fylkesorganisasjonene som vil si nei til at oljeindustrien skal slippe til i disse såbare områdene.

Høyre og Frp er nå de eneste partiene som åpner for at en skal konsekvensutrede oljeutvinning i LoVeSe. Ap snudde på sitt landsmøte i 2019.

Strid om refusjon av leteutgifter

Et annet meget omstridt punkt i dagens oljepolitikk, er refusjon av letekostnader. Det ligger forslag om at Unge Høyre skal gå inn for at ordningen avvikles.

Denne ordningen ble i sin tid innført for å øke aktiviteten på norsk sokkel. Den betyr at staten dekker store deler av letekostnadene for oljeselskaper som ikke tjener penger. Bakgrunnen for ordningen er at den likestiller nye oljeselskaper uten skattbar inntekt med oljeselskaper som kan trekke fra letekostnader mot oljeskatten på 78 prosent.

Miljøorganisasjonene har kritisert ordningen fordi de mener den stimulerer til et kunstig høy letenivå. Bellona klaget den i 2017 inn for Eftas overvåkingsorgan Esa som brudd på reglene om statsstøtte i EØS-avtalen. Men organisasjonen fikk ikke medhold.

I 2020 vedtok Unge Høyres landsmøte å gå inn for å videreføre denne ordningen, men det blir omkamp om dette i helgen.

Betyr strid i Høyre

Andre konkrete endringsforslag er at Unge Høyre skal gå inn for å dele ut færre letekonsesjoner til olje- og gasselskapene. Under Solberg-regjeringen er det satt nær rekord i størrelsen på konsesjonsrundene.

Hva Unge Høyres landsstyre vedtar i helgen, vil avgjøre hva organisasjonen skal spille inn i arbeidet med Høyres valgprogram for de neste fire årene.

Programmet skal vedtas på Høyres landsmøte som avholdes senere i år.

Unge Høyres landsstyre skal votere over forslagene i løpet av søndagen.