De rødgrønne foreslår å fjerne ekstra avgifter på egenprodusert strøm i borettslag.

De rødgrønne ønsker seg mer solenergi. Derfor foreslår de å fjerne avgiftene på egenprodusert strøm i borettslag.

Espen Barth Eide (Ap) fotograferer Lars Haltbrekken (SV), Ole André Myhrvold (Sp). De tre er enige om å rydde vekk straffeavgift på egenprodusert strøm i sameier og borettsslag.
  • Alf Ole Ask

Stortingets energi- og miljøkomité kom i 2016 med et tydelig pålegg til regjeringen. Borettslag og sameier skulle slippe å betale elavgift og nettleie for strøm de selv produserer. Næringsbygg og villaeiere slipper dette.

Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Norges Vassdrags og energidirektorat og Skattedirektoratet har siden 2016 hatt saken på sitt bord.

Saken er ennå ikke løst.

Nye løfter fra regjeringen

Olje- og energiminister Tina Bru (H) var selv med på å gi regjeringen pålegget i 2016.

– Regjeringen har somlet i fem år med denne saken, nå må de skjære gjennom og fikse problemet, sier SVs Lars Haltbrekken.

I et svar til Haltbrekken skriver Bru at Olje- og energidepartementet (OED) ser på forslag til endringer sammen med Finansdepartementet som ansvarlig for elavgiften. Nettleien er OEDs ansvar.

«Vi ser frem til å komme tilbake til denne saken så snart som mulig,» konkluderer hun.

Det er det samme svaret departementet ga til Aftenposten for knapt to uker siden.

Opposisjonen er ikke fornøyd med dette.

Ap, SV, Sp og MDG fremmer følgende forslag i forbindelse med regjeringens klimaplan.

«Stortinget ber regjeringen sikre at borettslag og sameier slipper å betale nettleie og elavgift for bruk av egenprodusert strøm og rapportere tilbake til Stortinget senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021.»

Revidert nasjonalbudsjett kommer innen 15. mai hvert år.

Klimaplanen behandles i Stortinget 7. april.

Manglende støtte

SVs Lars Haltbrekken er overrasket over at hverken partiene i regjering eller Frp støtter forslaget.

– Vi må fjerne avgiftene som hindrer at folk i borettslag og sameier installerer solceller, sier Haltbrekken.

Aps energipolitiske talsperson, Espen Barth Eide, understreker at en må fjerne slike hindre og at dette er strøm som det er ukontroversielt å bygge ut.

– Vi må utnytte at det finnes en entusiasme i borettslag og sameier for å være med på det grønne skiftet, sier han.

Straff på 700 millioner

Takene på boligsameier og borettslag tilsvarer 1800 fotballbaner. De kan produsere strøm nok til mellom 520.000 og vel 700.000 elbiler. Det vil si om disse kles med solceller.

NBBLs beregninger viser at de som bor i borettslag må betale tilsammen omkring 700 millioner kroner i nettleie og elavgift for å bruke egen strøm fra solpanel.

Disse avgiftene på egenprodusert strøm slipper folk som bor i eneboliger eller næringsbygg.

Den litt tekniske forklaringen på forskjellsbehandlingen er slik: Borettslag og sameier produserer strøm under én fellesmåler. Men de forbruker strøm over hver enkelt beboers strømmåler. Det fører til at hver husstand må betale fulle avgifter og nettleie, selv om strømmen kommer fra deres egne solceller.

NBBL: Håper på enighet

Administrerende direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen, beklager at det ikke er flertall i Stortinget for å sørge for å likestille borettslag med eneboliger.

Han mener at avgift på strøm en produserer selv er et alvorlig hinder for utbygging av solpaneler.

Det taket de tre politikerne samlet seg på, er levert av Selvaag Bolig. Prosjektet heter Lørenporten. Det ligger på Løren i Oslo og omfatter 500 boliger. Dette er et prøveprosjekt.

– Vi bygger gjerne flere solcelleanlegg. Men da må det ryddes opp i avgifter og nettleie. Det må bli mer attraktivt for sameierne å ha slike anlegg. Det skriver konserndirektør i Selvaag Bolig, Kristoffer Gregersen, i en e-post til Aftenposten.