Tetzschner og Heggelund i kampvotering om stortingsplass for Høyre

Nominasjonskomiteen i Oslo Høyre er delt i innstillingen på sjetteplass.

Michael Tetzschner stortingsrepresentant for Oslo.
  • Alf Ole Ask

Oslo Høyre har i dag seks representanter på Stortinget. Dersom partiet fortsetter i regjering, vil en rekke av vararepresentantene kunne rykke inn.

Komiteen er enstemmig på alle plasser med unntak av sjetteplassen. Et knapt flertall på ti medlemmer innstiller på Michael Tetzschner, og ni medlemmer innstiller på Stefan Heggelund.

Tetzschner har sittet på Stortinget siden 2009 og har blant annet vært finansbyråd og byrådsleder i Oslo. Han sto på tredjeplass på listen i 2017.

Heggelund har møtt på Stortinget siden 2013, og var nominert som nummer seks i 2017.

Stefan Heggelund har sittet på Stortinget siden 2013.

Tetzschner er i dag nestleder i Utenrikskomiteen, mens Heggelund er Høyres energipolitiske talsperson. Begge sitter på Stortinget.

Listeforslaget på de første plassene ser slik ut:

  • 1 Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (44)
  • 2 Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (42 )
  • 3 Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (47)
  • 4 Stortingsrepresentant Mudassar Kapur (43)
  • 5 Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (27)
  • 6 * Stortingsrepresentant Michael Tetzschner (66) (10 stemmer)
  • 6 * Stortingsrepresentant Stefan M.B. Heggelund (35) (9 stemmer)
  • 7 Director Eirik Lae Solberg (49 )
  • 8 Gründer Hilde Helland (42)

Eirik Lae Solberg er tidligere finansbyråd og toppkandidat for Oslo Høyre ved kommunevalget og sammen med gründer Hilde Helland nykommere på stortingslisten.

Komiteens leder Erling Lae sier at komiteen presenterer en sterk liste.

– Arbeidet i nominasjonskomiteen har likevel vært utfordrende fordi det er flere dyktige kandidater enn det er mulig å nominere på sikker plass på listen. På 6. plass er det derfor dissens i komiteen.

Listeforslaget inneholder 13 kvinner og 14 menn (inkludert dissensen). Gjennomsnittsalderen er 46,1 år. Listen skal inneholde totalt 26 navn.

Oslo Høyre legger opp til å avholde nominasjonsmøte digitalt mandag den 14. desember 2020.