Solberg om asylpolitikken: - Helt uforsvarlig

Opposisjonens dom over asylpolitikken er knusende, etter at Utlendingsdirektoratet har offentliggjort sine tall.

Antallet asylsøkere med innvilget opphold er doblet i forhold til ifjor. I første halvår av 2008 fikk 1362 innvilget asyl. I 2009 er tilsvarende tall rundt 3162.

Innvandringspolitisk talsmann i Frp Per Willy Amundsen oppfatter tallene som skremmende.

— UDI gir flere personer opphold slik at køen av asylsøkere skal bli mindre. Det er en hårreisende logikk, sier han.

Amundsen retter sterk kritikk mot det han mener er en asylpolitikk ute av kontroll.

— Det har blitt ført en altfor liberal linje, som har gjort Norge attraktivt. Det tar ikke lang tid før mennesker på gaten i Mogadishu vet at det er lett å få opphold her, sier han.

Høyres Erna Solberg er enig i at Norges rykte er et problem.

— At vi nå får store problemer med at så mange strømmer hit, er et resultatet av at vi har sendt ut liberale signaler, sier hun.

Utvidet flyktningbegrep

Solberg mener tallene fra UDI vitner om et fullstendig kaos i asylpolitikken.

— Nå må det ryddes opp. Vi makter ikke å ta imot så mange som vi gjør i dag. Integreringsmessig er det helt uforsvarlig, sier hun.

Både Solberg og Amundsen mener kriteriene for å få opphold er altfor løse i dagens system.

— Regjeringen har gjort noen forsøk på å stramme inn, men den kom for sent i gang, og nå har man havnet helt bakpå. I asylpolitikken er det ekstra viktig at tiltakene kommer raskt, sier hun.

Solberg påpeker at returnering av asylsøkere gir et effektivt signal, som hindrer flere i å komme. Men behandlingstiden er i dag for lang, og uttransporteringen fungerer ikke godt nok, mener hun.

Kun personer blir forfulgt i hjemlandet, i henhold til Flyktningskonvensjonen fra 1951, bør få opphold.

Det innebærer personer som med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe. Prinsippet innebærer at ingen må sendes tilbake til et område der liv og sikkerhet er i fare.

— Flyktningbegrepet er utvidet i Norge, i forhold til andre land i Europa. Det er mange steder det er vanskelig å være, uten at det gir gode nok grunner til å få opphold her. Det skal være snakk om forfølgelse og fare for liv. Norge kan ikke løse fattigdomsproblemer med asylpolitikken, sier Solberg.

Det er spesielt asylsøkere fra Afghanistan som står for økningen. Totalt 1972 afghanere har så langt i år søkt om asyl, en økning på 484 prosent fra første halvår 2008.

— Vi bør heller løse problemer gjennom en bedre Afghanistan-politikk og en bedre fordeling av bistandsmidler, sier Solberg.

- Asylmette kommuner

At mottakskapasiteten i dag er sprengt, er ifølge Frps Per Willy Amundsen et resultat av en naiv og snillistisk politikk.

— Det hjelper ikke å bygge 40 nye mottak, når strømmen er så stor som i dag. Vi er nødt til å begynne i den andre enden, med å stramme kraftig inn på antallet som får opphold, sier han.

Regjeringen skufler problemene over på kommunene, som nå er asyltrette, ifølge Amundsen.

Flere kommuner har opplevd det motsatte av det Amundsen beskriver. Våler kommune i Solør er et eksempel.

Lokalavisen Glomdalen beskrev i juni i år hvordan transittmottaket Haslemoen blant annet førte til økt omsetning for næringslivet, økt sysselsetting og at kontrollen på mottaket var god.

— Dette er et glansbilde som ikke stemmer overens med virkeligheten. Jeg mottar daglige bekymringsmeldinger fra berørte i norske kommuner, og de varsler om store utfordringer knyttet til mottakene, sier han.

At tilskuddet til kommuner med mottak ble doblet i 2008, er langt i fra bra nok, mener han.

— Når tilskuddet i utgangspunktet er på et absolutt minimum, hjelper det lite om den summen dobles, sier han, og påpeker at kostnadene forbundet med et mottak, er langt større enn inntektene.

Erna Solberg mener kommunenes plikt til å delta i stadige dugnader, virker belastende mange steder.