Program uten prislapp

Frp kan ikke legge frem noen samlet pris på hva 100-dagersprogrammet vil koste.

Siv Jensen hadde valgt private Ringvåltunet utenfor Trondheim til å presentere Fremskrittspartiets 100-dagersprogram.
  • Solveig Ruud

Å la private plasser stå ubrukt, når folk står i kø til de offentlige behandlingstilbudene, skal overhodet ikke gå an i Frp-land. Bare dager etter at regjeringen Jensen eventuelt kommer til makten, vil den gi helseforetakene instruks om å utnytte alt som måtte være av ledig kapasitet hos private aktører.

Siv Jensen hadde slått opp teltet på et nøye utvalgt sted, private Ringvål bo— og behandlingssenter utenfor Trondheim, for å presentere sitt lenge varslede 100-dagersprogram.

Ringvål har ikke fått avtale med det rødgrønne flertallet i Trondheim kommune. Alle de 31 plassene står for tiden ubrukt. Avkortningen av helsekøene er etter Jensens mening det aller viktigste punktet i hele 100-dagersprogrammet.

– Ca. 25000 private plasser står tomme, sier hun.

–Hvor mye vil det koste å ta dem i bruk?

– Ca. en milliard kroner.

Eldreomsorgen.

På direktesendt TV ga Jensen inntrykk av at Frp hadde regnet på hva hele programmet ville koste. Overfor Aftenposten innrømmer hun at det er mange forslag partiet ikke har begynt å regne på. Ett av dem er løftet om å gi lovfestet rett til folketrygdfinansiert sykehjemsplass til «alle som på faglig grunnlag har behov for det.»

–En slik reform vil gi økt aktivitet, men det er vanskelig å vite hvor stor den blir, sier Jensen.

Frp vil redusere bensinavgiftene og starte avviklingen av formuesskatten. Men hva dette koste staten, ønsker partiet å komme tilbake til i forbindelse med budsjettarbeidet.

Bompenger.

Siv Jensen presenterte ingen tall på pressekonferansen. Men Aftenposten fikk se noen av beløpene partiet har regnet seg frem til at programmet vil koste i 2010:

  • Lettelser i personbeskatningen: 16 milliarder kroner. (Lettelsene fordeler seg på økt personfradrag, minstefradrag for pensjonister, ordinært minstefradrag, høyere innslagspunkt for toppskatt og høyere frikortgrense.)
  • Fjerning av bomstasjonene fra nyttår: 6 milliarder kroner.
  • Avvikling av NRK-lisensen: 4 milliarder kroner.
  • Økt vrakpant (22000 kroner): 1,2 milliarder.
  • Momsfritak for frivillige organisasjoner: 1 milliard kroner.

Arveavgift.

Frp foreslår også å fjerne arveavgiften fra 1. januar neste år. Partiet hevder dette kun vil koste 340 millioner kroner i bokførte tapte inntekter neste år.

Statssekretær Roger Sandum i Finansdepartementet stusser over at tallet er så lavt:

–Full effekt av å fjerne arveavgiften er 2,2 milliarder kroner i året, sier han.

Det er også flere punkter i straksprogrammet som vil spare staten for utgifter. Asyltilstrømningen vil bli kraftig redusert neste år, hvis Frp lykkes med sin politikk. Partiet vil også legge ned ambassadene i Madagaskar, Uganda, Nicaragua og Sri Lanka. Og på litt lengre sikt vil Frps forslag om å selge unna statlige eierandeler i en rekke selskapet gi statskassen økte inntekter.