Støre vil ha flertallsregjering på venstresiden, men utelukker ikke samarbeid med Høyre

I helgen avslørte Vedum at han kunne samarbeide med Høyre på flere saksområder. Støre sier det kan bli brede flertall på noen politiske saker.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier Norge trenger en ny kurs og vil i utgangspunktet ha en flertallsregjering med Sp og SV.

Hvis Trygve Slagsvold Vedum får det som han vil, sitter han i høst som statsminister og kan samarbeide med Høyre på flere felt.

Vedum har brukt mye tid på å gå løs på Høyre sin politikk de siste årene. Nå åpner han døren for å gå sammen med Høyre på innvandringspolitikk, olje- og gasspolitikk og forsvarspolitikk.

Det er 70 dager til valget. Partiene er i full gang med å vise hva de vil bruke en eventuell regjeringsmakt til. Og ikke minst hvem de vil samarbeide med for å få gjennomslag.

– Hva synes du om Vedums forslag om å samarbeide med Høyre?

– Jeg mener landet trenger en ny politisk kurs etter åtte år der forskjellen har økt og de med mest har stått først i køen, og vi får ikke det gjennom samarbeid med Høyre, sier Jonas Gahr Støre.

– Men er det aktuelt for Arbeiderpartiet å samarbeide med Høyre på noen saker?

– Vi går til valg på en flertallsregjering med SV og Sp. På noen områder er det bredere enighet også på tvers av skillelinjene i norsk politikk. Det er bra, og det vil det sikkert være etter valget også.

– Kan dere samarbeide med Høyre i saker hvor fløypartiene på venstresiden ikke er enig med dere? Ja eller nei?

– Vi ønsker en flertallsregjering med Sp og SV. Det som er viktig er at vi trenger en ny kurs for landet.

– Så du utelukker det ikke?

– Jeg spekulerer ikke i alternativer utover det vi går på valg på. Vi skal finne gode løsninger i Stortinget med de partiene og om andre partier er med på det er jo det fint.

Støre peker på at de også forrige gang, i flertallsregjering, hadde områder med bred politisk enighet om politikk utover flertallet.

– Som for eksempel et sterkt forsvar av EØS-avtalen. Hvis Vedum med sitt utspill åpner for dette, er det et godt signal, sier han.

Senterpartiet ønsker å erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU etter nye forhandlinger. Dette mener også SV.

Les også

Vedums plan: Vil lage oljepolitikk med Høyre og reversere Høyre-reformer med SV.

– De to partiene har Arbeiderpartiet til felles

SV og Sp er uenige om flere ting. Sp vil helst ikke sitte i regjering med SV. SV på sin side er åpne for å regjere med Sp, men sier at velgerne nå må stemme for de for å unngå påvirkning fra Høyre.

Du har hele tiden sagt at du ønsker en regjering med både Sp og SV, hvordan skal du forene disse to?

– Det begge har til felles, er at de peker på Arbeiderpartiet som samarbeidspartner, sier Støre.

– Jeg begynner der vi har et felles mål, og det er på de viktigste områdene. Vi har et felles ønske om å satse på felles ansvar for helse og omsorg, ikke privatisering, å få ned ulikhetene og en mer aktiv næringspolitikk.