Politikk

Avgiftene på snus, sukker og alkohol er blitt lavere. Det liker menn mye bedre enn kvinner.

Selv om avgiftskutt er bra for lommeboken, er folket splittet i synet på om det var riktig å sette ned avgiftene på snus, sukker og alkohol. Og kjønnsforskjellene er relativt store.

Siv Jensen og Frp kjempet gjennom lavere avgifter i forhandlinger med regjeringspartiene.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Det var både ros og ris å få da Frp fikk gjennomslag for å sette ned avgiftene på varer det handles mye av i Sverige.

– Et historisk grep for å bidra til flere arbeidsplasser i Norge, uttalte Ivar Horneland Kristensen.

Han er administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke. Kristensen tror avgiftskuttene vil føre til mindre grensehandel.

På motsatt side ble det ropt varsku om konsekvensene for folkehelsen. Et samlet Folkehelse-Norge gikk i strupen på statsminister Erna Solberg etter at hun hadde gått med på Frps krav. De mislikte tanken på billigere brus, snus, vin og snop.

Men hva synes folk flest?

Stilte spørsmålet på to måter

Respons Analyse valgte å stille spørsmålet på to måter. Den ene gangen var spørsmålet stilt med motforestillinger. Den andre gangen uten.

 • Det første spørsmålet som ble stilt var slik: «Regjeringen inngikk tidligere i høst et budsjettforlik med Frp om å kutte avgiftene på snus, sukker og alkohol. Hva mener du om disse avgiftskuttene?»
 • Det andre – med motforestillinger var slik: «Regjeringen inngikk tidligere i høst et budsjettforlik med Frp om å kutte avgiftene på snus, sukker og alkohol for å redusere grensehandelen og skape flere arbeidsplasser i Norge. Flere reagerer på dette, da de mener det reduserer det viktigste virkemiddelet for å påvirke kostholdsvanene i sunnere retning. Hva mener du om disse avgiftskuttene?»

Men ulik spørsmålsstilling ga bare små utslag på svarene. Svarene avdekker at folket er delt i to.

Flere enn Frp-velgerne støtter avgiftskutt

Svarene viser at det er langt flere enn Frps velgere som har en positiv holdning til at slike avgifter settes ned. I desember, da forliket om neste års budsjett ble inngått, hadde Frp i gjennomsnitt en oppslutning på 11 prosent ifølge Poll og polls.

– Jeg er glad for at støtten er stor, både til avgiftskuttene vi fikk gjennomslag for, og forventninger til ytterligere avgiftskutt, sier Frp-leder Siv Jensen.

Svaret er formidlet via Frps kommunikasjonssjef.

– Dersom alle som er enig i dette, også stemmer på Frp, kan vi få økt oppslutning og enda større gjennomslag i tiden fremover, sier Jensen.

Hun minner om at Frp er eneste parti på Stortinget som er opptatt av dette.

Godteri er blitt billigere. Men er det bra? Det er det ulike meninger om.

Mange mot – selv om alle vil ha billige varer

Mina Gerhardsen har en annen innfallsvinkel på svarene i undersøkelsen. Hun er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Foreningen har fått undersøkelsen fra Respons, men har ikke utformet spørsmålene og vært oppdragsgiver.

Hun understreker at en tredjedel av de spurte, er negative til avgiftskuttene. Det mener hun er sterke tall. Gerhardsen håper politikerne merker seg at så mange mener at helsehensyn bør gå foran ønsket om lavere priser.

– Men undersøkelsen viser vel egentlig stor støtte til Siv Jensens linje?

– Både og. Folk er glad i billige varer. De ser på kassalappen. Gitt at det man tilbyr her er billigere varer, er det likevel flott at mange sier det var feil og mener at helse bør gå foran lysten vår på billig sjokolade, sier hun.

Vil jobbe for at kuttene reverseres

– Er du overrasket at det er liten forskjell på svarene, selv om det ene spørsmålet er stilt med motforestillinger?

– Jeg så at de var relativt like. De som mente at avgiftene ikke burde vært kuttet, mente det med og uten begrunnelse. Jeg tror folk har fått med seg argumentene i diskusjonen og dermed tatt stilling. Det har vært veldig massiv motstand fra Helse-Norge mot det som skjedde, sier hun.

Gerhardsen understreker at alle helseorganisasjonene som før jul sto bak oppropet mot regjeringens avgiftskutt, vil jobbe for at avgiftskuttene fjernes i neste statsbudsjett.

– Lavere pris på varer som skader helsen, vil føre til svekket folkehelse, sier hun.

Store kjønnsforskjeller

Undersøkelsen viser ikke bare at folket er delt i to i synet på lavere avgifter på disse varene. Den viser også at det er forholdsvis store kjønnsforskjeller.

 • Over halvparten av de spurte mennene støtter Frps linje.
 • Dobbelt så mange menn som kvinner mener avgiftene burde settes ytterligere ned.

Gerhardsen tror kjønnsforskjellene skyldes at «kvinner er de mest ansvarlig her.»

– Sånn er det vel. Kvinner er mer opptatt av helse. De vil gjerne i større grad enn menn at man skal legge til rette for å leve sunt, sier hun.

Jensen hadde ingen kommentar til kjønnsforskjellene.

Les også

 1. Hele «Folkehelse-Norge» i strupen på Erna Solberg

Les mer om

 1. Skatter og avgifter
 2. Grensehandel
 3. Alkohol
 4. Siv Jensen
 5. Mina Gerhardsen
 6. Ivar Horneland Kristensen
 7. Erna Solberg